Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Měření hluku a akustické studie

Nabízíme tyto služby:

Měření hluku

 • měření hluku z dopravy, stacionárních zdrojů a obdobná měření
 • akreditovaná měření hluku pro účely kolaudace
 • orientační měření hluku

Měření zvukové izolace

 • akreditovaná (úřední) měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti konstrukcí v budovách
 • orientační měření pro zjištění stavu konstrukce
 • návrh úprav na základě změřených hodnot

Hluková studie

 • vypracování hlukových studií pro všechny fáze projektové dokumentace

Stavební akustika

 • supervize projektové dokumentace
 • posouzení zvukové izolace konstrukcí
 • návrh úprav u nevyhovujících konstrukcí

Prostorová akustika

 • výpočtové posouzení doby dozvuku klasickou metodou (Eyring) - běžné prostory (např. učebny)
 • výpočtové posouzení doby dozvuku metodou odrazů zvuku se sledováním paprsků - akusticky významné prostory (divadla, kina, koncertní sály atd.)
 • komplexní posouzení prostorové akustiky - srozumitelnost řeči, simulace reálného poslechu zvuku v místnosti apod. 
 • návrhy řešení prostorů z hlediska prostorové akustiky
 • akreditované měření doby dozvuku

Pokud Vás zajímají další informace k akustice (např. hlukové limity nebo k čemu studie a výpočty slouží), podívejte se do sekce odborné články, kde jsou naše články se zaměřením na akustiku. K problematice akustických měření jsme vydali tyto knihy. Může vás zajímat také výběr z naších referencí.

 

ODBORNÝ GARANT
Ing. Jan Pešta
člen TNK 8 Akustika

KONTAKTY:

Čechy
Ing. Jan Pešta
+420 739 388 182
jan.pesta@dek-cz.com

Morava
Ing. Roman Pavelka
+420 733 168 007
roman.pavelka@dek-cz.com

Obchodní informace

obchodní informace

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů