Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Znalecká kancelář Dekprojekt, s.r.o.

Znaleckou činnost ve stavebnictví provádíme již řadu let. V roce 2012 byla naše společnost jmenována Ministerstvem spravedlnosti Znaleckým ústavem a po změně Zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích  a znaleckých ústavech jsme od roku 2021 Znalecká kancelář Dekprojekt, s.r.o. Fungování znalecké kanceláře je založeno na principech nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování odbornosti. Naším mottem je spolehlivost a odpovědnost.

Obor Znalecké kanceláře Dekprojekt, s.r.o.

Stavebnictví – Obytné, průmyslové a zemědělské stavby, střechy, obvodové pláště, bazény a mokré provozy, stavební izolace a stavební fyzika.

Pod hlavičkou Znalecké kanceláře Dekprojekt, s.r.o.

  • konzultační činnost

  • odborná vyjádření a stanoviska

  • odborné, expertní a znalecké posudky

  • supervize projektových dokumentací

  • účast při soudních jednáních

 


Soudní znalci

Ing. Ctibor HŮLKA
Znalec pro obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializací na stavební fyziku a hydroizolace
ctibor.hulka@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

 

Ctibor Hůlka

Ing. Lubomír ODEHNAL
Znalec pro základní obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializací pro střešní a obvodové pláště budov, bazény, mokré provozy a stavební izolace
lubomir.odehnal@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

 

Lubomír Odehnal

Ing. Pavel ŠTAJNRT

Znalec pro základní obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializaci stavební izolace a obalové konstrukce budov, termodiagnostiku a vzduchotěsnost staveb a pro základní obor projektování, pro odvětví projektování se specializací oslunění a denní osvětlení staveb
Autorizovaný inženýr
Autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií
pavel.stajnrt@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

 

Ing. Pavel Štajnrt

Ing. David TESAŘ

Znalec pro základní obor stavebnictví, pro odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské se specializací na izolační konstrukce, střešní obvodové pláště budov, spodní stavby vč. posuzování vad, poruch a rekonstrukcí těchto částí staveb.
Autorizovaný inženýr
david.tesar@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

 

Ing. David Tesař

Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D.
Znalec pro základní obor projektování, pro odvětví projektování se specializací oslunění, denní a umělé osvětlení a pro základní obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializací termodiagnostika a vzduchotěsnost staveb
Autorizovaný inženýr
viktor.zwiener@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

 

Viktor Zwiener


Spolupracující znalci

Ing. Luboš KÁNĚ, Ph.D.
Znalec pro základní obor stavebnictví, pro odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské se specializací na hydroizolace a tepelné izolace staveb, střechy, obvodové pláště staveb a vlhkostní režim konstrukcí
Autorizovaný inženýr
lubos.kane@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz
Luboš Káně
Ing. Jan MATIČKA
Znalec pro základní obor stavebnictví, pro odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské se specializací na střechy, obvodové pláště (fasády), spodní stavby a jejich poruchy a pro technické obory (různé) se specializací na hydroizolace, tepelné izolace a stavební fyziku
jan.maticka@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz
Jan Matička
Ing. Libor ZDENĚK
Znalec pro základní obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializací stavební fyzika, stavební izolace a obalové konstrukce budov
Autorizovaný technik
libor.zdenek@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz
Libor Zdeněk

Doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc.
Znalec pro základní obor stavebnictví se specializací pro střešní a obvodové pláště budov, spodní stavby, bazény, mokré provozy a stavební izolace, včetně posuzování poruch a rekonstrukcí těchto částí staveb.

Podrobná vizitka Doc. Ing. Zdeňka KUTNARA, CSc.

Informace na webu justice.cz

Zdeněk Kutnar