Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Znalecká kancelář Dekprojekt, s.r.o.

Znaleckou činnost ve stavebnictví provádíme již řadu let. V roce 2012 byla naše společnost jmenována Ministerstvem spravedlnosti Znaleckým ústavem a po změně Zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích  a znaleckých ústavech jsme od roku 2021 Znalecká kancelář Dekprojekt, s.r.o. Fungování znalecké kanceláře je založeno na principech nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování odbornosti. Naším mottem je spolehlivost a odpovědnost.

Obor Znalecké kanceláře Dekprojekt, s.r.o.

Stavebnictví – Obytné, průmyslové a zemědělské stavby, střechy, obvodové pláště, bazény a mokré provozy, stavební izolace a stavební fyzika.

Pod hlavičkou Znalecké kanceláře Dekprojekt, s.r.o.

  • konzultační činnost

  • odborná vyjádření a stanoviska

  • odborné, expertní a znalecké posudky

  • supervize projektových dokumentací

  • účast při soudních jednáních

 


Soudní znalci

Ing. Ctibor HŮLKA
Znalec pro obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializací na stavební fyziku a hydroizolace
ctibor.hulka@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

 

Ctibor Hůlka

Ing. Radim MAŘÍK
Znalec pro základní obor stavebnictví, pro odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské se specializací na hydroizolace a tepelné izolace staveb, střechy a obvodové pláště staveb
Autorizovaný inženýr
radim.marik@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

 

Radim Mařík

Ing. Lubomír ODEHNAL
Znalec pro základní obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializací pro střešní a obvodové pláště budov, bazény, mokré provozy a stavební izolace
lubomir.odehnal@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

 

Lubomír Odehnal

Ing. Pavel ŠTAJNRT

Znalec pro základní obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializaci stavební izolace a obalové konstrukce budov, termodiagnostiku a vzduchotěsnost staveb a pro základní obor projektování, pro odvětví projektování se specializací oslunění a denní osvětlení staveb
Autorizovaný inženýr
Autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií
pavel.stajnrt@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

 

Ing. Pavel Štajnrt

Ing. David TESAŘ

Znalec pro základní obor stavebnictví, pro odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské se specializací na izolační konstrukce, střešní obvodové pláště budov, spodní stavby vč. posuzování vad, poruch a rekonstrukcí těchto částí staveb.
Autorizovaný inženýr
david.tesar@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

 

Ing. David Tesař

Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D.
Znalec pro základní obor projektování, pro odvětví projektování se specializací oslunění, denní a umělé osvětlení a pro základní obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializací termodiagnostika a vzduchotěsnost staveb
Autorizovaný inženýr
viktor.zwiener@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

 

Viktor Zwiener


Spolupracující znalci

Ing. Luboš KÁNĚ, Ph.D.
Znalec pro základní obor stavebnictví, pro odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské se specializací na hydroizolace a tepelné izolace staveb, střechy, obvodové pláště staveb a vlhkostní režim konstrukcí
Autorizovaný inženýr
lubos.kane@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz
Luboš Káně
Ing. Jan MATIČKA
Znalec pro základní obor stavebnictví, pro odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské se specializací na střechy, obvodové pláště (fasády), spodní stavby a jejich poruchy a pro technické obory (různé) se specializací na hydroizolace, tepelné izolace a stavební fyziku
jan.maticka@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz
Jan Matička
Ing. Libor ZDENĚK
Znalec pro základní obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializací stavební fyzika, stavební izolace a obalové konstrukce budov
Autorizovaný technik
libor.zdenek@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz
Libor Zdeněk

Doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc.
Znalec pro základní obor stavebnictví se specializací pro střešní a obvodové pláště budov, spodní stavby, bazény, mokré provozy a stavební izolace, včetně posuzování poruch a rekonstrukcí těchto částí staveb.

Podrobná vizitka Doc. Ing. Zdeňka KUTNARA, CSc.

Informace na webu justice.cz

Zdeněk Kutnar

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů