Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akreditovaná zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř ATELIER DEK je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s (ČIA) pod číslem L1565. Záměrem zkušební laboratoře je trvale provozovat vybudovaný systém managementu kvality na nejvyšší úrovni splňující požadavky mezinárodních standardů.

Pod hlavičkou Akreditované zkušební laboratoře nabízíme měření:

Akustika

Technický list ve formátu PDF

akreditovaná zkušební laboratoř

Vzduchotěsnost

Osvětlení

zkušební laboratoř L1565 osvědčení o akreditaci

Výstupy z měření lze využít jako podklad pro znalecké nebo odborné posudky, pro reklamace, pro úřední účely (např. kolaudace) nebo pro stanovení závažnosti vad a jako podklad pro návrh vhodných opatření.

Proč požadovat akreditované měření?

Provedení měření akreditovaným subjektem zaručuje zákazníkovi, že je měření provedeno dle schválených postupů, vyškolenými pracovníky a pravidelně kontrolovanými a kalibrovanými přístroji. Akreditovaný subjekt musí mít zavedeny postupy pro případ neshod nebo řešení reklamací a tyto postupy zákazníkovi zaručují, že budou plně uspokojeny jeho požadavky. Kontrolu plnění všech podmínek akreditace pravidelně kontroluje ČIA.

 

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů