Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Ekologie (EIA), LCA, EPD a rozptylové studie

Zaměřujeme se především na ekologii spojenou s výstavbou a užíváním staveb. Máme ve svém týmu odborníky s potřebnými oprávněními a autorizacemi. V jednotlivých oborem máme dlouholeté zkušenosti.

Nabízíme

 • vypracování rozptylových studií
 • kompletní zpracování studie EIA
  • konzultace k záměru
  • předběžné projednání s příslušným úřadem
  • zpracování nebo pomoc při zpracování oznámení záměru, který se předkládá příslušnému úřadu
  • zpracování Dokumentace v rozsahu dle výsledků zjišťovacího řízení
  • zpracování dílčích částí Dokumentace
 • zpracování LCA (Life Cycle Assessment = posuzování životního cyklu)
 • vytvoření EPD (Environmental Product Declaration = environmentální prohlášení o výrobku)
 • zajištění nezávislého ověření EPD
 • zajištění vystavení EPD v mezinárodní databázi ENVIRONDEC
 • specializované posudky z oborů:
  • akustika (ochrana před hlukem)
  • osvětlení (denní, umělé, zastínění)
  • energetika (spotřeba a potřeba energie, primární energie)
  • kvalita vzduchu (emise, imise škodlivých látek, vlhkost, teplota)
  • udržitelný rozvoj (BREEAM, LEED, SBTool)
  • tepelná technika
 

ODBORNÝ GARANT
Ing. Pavel Štajnrt
autorizovaný inženýr
autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií

KONTAKTY
Čechy
Ing. Tomáš Kupsa
energetický auditor
Tel.: +420 731 544 925
tomas.kupsa@dek-cz.com

Morava
Ing. Pavel Štajnrt
autorizovaný inženýr
autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií
Tel.: +420 739 388 071
pavel.stajnrt@dek-cz.com
Obchodní informace

obchodní informace