Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2017
Ing. Luboš Káně

Zajímavou, leč dost drahou zkušenost získal jeden stavebník rodinného domu v obci blízko Prahy. Koupil si starší domek ve svahu, u kterého byla připravena základová deska pro zamýšlené rozšíření domu. Na okraji desky ke svahu stála v době koupě domu betonová opěrná zeď. Nový majitel využil základy pro novou přístavbu.

Chybné založení přístavby

Vybíráme z našich referencí

Konzultační služby dodavateli hliníkových výplní otvorů pro certifikaci LEED. Konzultační služby zahrnovaly výpočty množství recyklovaného materiálu v dodaných stavebních výplních, množství materiálu z regionu blízkého stavbě a obsah těkavých organických látek v materiálu.

Waltrovka - Dynamica
Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2008/01
dektime 2008-01
  • Hydroizolácie spodných stavieb
  • Skladby střech klasifikované v České republice z hlediska požární bezpečnosti využívající materiály DEK
  • Tepelná izolace KINGSPAN THERMAROOF
  • Využití rekuperace pro úspory tepla 2
  • Uvádění stavebních výrobků na trh
stáhnout DEKTIME 2008/01