Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

DEKPANEL D – masivní dřevěný panel pro nosné konstrukce stěn

2013
Ing. Jaroslav Nádvorník, Ing. Jiří Skřipský

DEKPANEL D je masivní dřevěný panel určený pro nosnou konstrukci stěn bytových a občanských staveb. Panely DEKPANEL D jsou vytvořeny ze tří (případně pěti) vrstev vzájemně kolmo orientovaných hoblovaných prken tl. 27 mm. Vrstvy prken jsou vzájemně propojeny vruty rozmístěnými v pravidelném rastru. Dřevěné masivní panely DEKPANEL D se vyrábí v rozměrech až 3,5 m×12,5 m, což umožňuje vysokou variabilitu řešení staveb.

dekpanel d

Panely jsou na stavbu dodávány přesně opracované na CNC obráběcím centru s předem vyřezanými spoji, stavebními otvory a dalšími úpravami. Přesné opracování panelů usnadňuje a významně urychluje následnou montáž na staveništi. Sestavení nosné konstrukce na stavbě je potom otázkou několika dnů.

Panely DEKPANEL D jsou vhodné pro nosnou i nenosnou konstrukci rodinných a bytových domů, dále školních, sportovních a administrativních budov, ale i pro nástavby a přístavby ke stávajícím objektům.

Panely DEKPANEL D jsou vyráběny v několika konstrukčních variantách podle účelu použití. Základní třívrstvý panel tloušťky 81 mm je určen pro vnitřní stěny. Tentýž panel se vzduchotěsnicí fólií (sd ≥ 4,45 m) vloženou pod vnější vrstvu prken je určen pro běžné obvodové stěny. V případě požadavku na pohledovou úpravu povrchu se k Dekpanelu D po osazení přišroubuje nebo přilepí masivní dřevěná lepená deska (BIO deska). Alternativou je náhrada vnitřní vrstvy prken BIO deskou. Pro silně staticky namáhané stěny lze použit 5-ti vrstvý panel tl. 135 mm. Přehled jednotlivých konstrukčních variant panelů DEKPANEL D jsou uvedeny na www.dektrade.cz.

Pro výstavbu RD z panelů DEKPANEL D byly vyvinuty a technickými parametry vybaveny skladby obvodových i vnitřních stěn. Skladby jsou zařazeny do katalogu skladeb a systémů DEK s kódy uvedenými v tab. 1. Základní schéma Dekpanelu D jsou na obr. 1 a 2.

Tab. 1 – Kódové označení skladeb

druh konstrukce, nosná vrstva vrstvy na jedné straně (u obvodových stěn vnější) vrstvy na druhé straně (u obvodových stěn vnitřní) kód skladby v technickém listu
obvodová stěna, DEKPANEL D 81F ETICS s EPS předstěna SDK na kovovém roštu 1.1.1
SDK v kontaktu s panelem 1.1.2
BIO deska v kontaktu s panelem 1.1.3
ETICS s MW předstěna SDK na kovovém roštu 1.2.1
SDK v kontaktu s panelem 1.2.2
BIO deska v kontaktu s panelem 1.2.3
ETICS s DVD předstěna SDK na kovovém roštu 1.3.1
SDK v kontaktu s panelem 1.3.2
BIO deska v kontaktu s panelem 1.3.3
vnitřní stěna, DEKPANEL D 81 předstěna SDK na kovovém roštu SDK v kontaktu s panelem 2.1.2
BIO deska v kontaktu s panelem 2.1.3
SDK v kontaku s panelem SDK v kontaktu s panelem 2.2.2
BIO deska v kontaktu s panelem 2.2.3

dekpanel d81

Obr. 1 – Třívrstvý DEKPANEL D 81

dekpanel d81f

Obr. 2 – Třívrstvý DEKPANEL D 81 F se vzduchotěsnicí vrstvou vloženou pod vnější vrstvu prken (standardně dodávaná fólie tl. 0,25 mm; sd ≥ 4,45 m) po obvodu opatřen páskou pro vzduchotěsné napojení prvků mezi sebou

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů