Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Energetické audity, posudky, štítky, průkazy ENB,

Energetické dokumenty dle platné legislativy

Vypracováváme všechny běžné energetické dokumenty dle platné legislativy. Naše společnost vlastní příslušné autorizace a oprávnění. Jedná se především o tyto dokumenty:

 • průkazy energetické náročnosti budov dle Vyhlášky 264/2020 Sb. (PENB)  
 • energetické audity dle Vyhlášky 140/2021 Sb.
 • energetické posudky dle Vyhlášky 141/2021 Sb.
 • energetické štítky obálky budovy dle ČSN 73 0540-2

Uvedené dokumenty jsou většinou zpracovávány k žádostem o stavební povolení, prodej nebo pronájem (PENB) nebo dotace z dotačních programů (např. Nová zelená úsporám, OPŽP, OP TAK, apod.).

Specializované energetické studie

Investorům i projektantům jsou určeny různé druhy energetických studií dle jejich konkrétních požadavků. Nejběžnějšími typy nabízených energetických studií jsou:

 • podniková energeticko-ekonomická studie (PEES) určená především pro podniky
 • revitalizační energeticko-ekonomická studie (REES) určená pro bytové a rodinné domy

Dynamické simulace

Nabízíme vypracování dynamické simulace, která představuje progresivní metodu výpočtu pracující s časově proměnlivými podmínkami jako je teplota a relativní vlhkost vzduchu v exteriéru, intenzita slunečního záření, rychlost a směr větru, proměnlivost využívání objektu a technických zařízení (vytápění, chlazení, apod.). Dynamické simulace lze uplatnit při:

 • výpočtu pro optimalizace tepelného komfortu místností u novostaveb i rekonstrukcí
 • analýze pro výběr nejvhodnějšího typu systému vytápění, nebo chlazení a větrání budovy
 • analýze pro efektivní regulaci vytápění, chlazení a větrání budovy
 • výpočtech pro potřeby certifikace BREEAM a LEED

Blíže o dynamických simulacích v článku BREEAM a LEED – Certifikace z hlediska udržitelného rozvoje. Naše společnost provádí výpočty dynamických simulací v programu DesignBuilder.

Nízkoenergetické stavění

Nabízíme spolupráci zejména projektantům nízkoenergetických a pasivních domů s optimalizací obalových konstrukcí i otopného systému. Provádíme výpočty programem PHPP i klasifikaci domů dle TNI 73 0329 a TNI 73 0330. Posuzujeme vhodnost instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE), jako jsou tepelná čerpadla, kotle na biomasu, solární i fotovoltaické panely atd. 

Nabízíme přímo investorům komplexní služby s přípravou nízkoenergetického a pasívního domu, včetně přípravy kompletní projektové dokumentace nebo stavebního dozoru investora.

Energetický management

Nabízíme poradenství při zavádění, udržování a zlepšování systémů managementu hospodaření s energií v souladu s ČSN EN ISO 50001:

 • monitoring spotřeby energií
 • analýza všech dat o spotřebě energie
 • zjištění všech možných energetických úspor, stanovení energetických cílů
 • podpora při realizaci úsporných opatření
 • vyhodnocování skutečné spotřeby energií a účinnosti realizovaných opatření
 • pravidelná aktualizace energetické koncepce

Služby v oblasti Měření a regulace

Jedná se o pasportizaci otopné soustavy, projekt měření a regulace a samotné vyvážení otopné soustavy. Tyto služby se zpravidla realizují při revitalizaci bytových domů.

Udržitelná výstavba

Služby spojené s hodnocením udržitelné výstavby ceritikačními systémy BREEAM, LEED, SBToolCZ jsou uvedeny jako samostatná služba.

K problematice energetika jsme publikovali několik odborných článů. Některé zajímavé zakázky jsou uvedeny v referencích.

Aktuální seznam energetických auditorů působících v České republice:

 

ODBORNÝ GARANT
Ing. Tomáš Kupsa

energetický auditor
člen TNK 43 Tepelná ochrana budov
člen TNK 149 Udržitelnost budov
tomas.kupsa@dek-cz.com

KONTAKTY:

Čechy
Ing. Radek Dědina
Tel.: +420 739 388 051
radek.dedina@dek-cz.com

Morava
Ing. Roman Pavelka
Tel.: +420 733 168 007
roman.pavelka@dek-cz.com

Obchodní informace

obchodní informace