Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Mám nárok na dotaci z programu NZÚ? Aktualizace 2020/09

Následující tabulky Vám pomohou získat představu, zda Vaše uvažovaná opatření jsou dostatečná pro získání dotace z programu Nová Zelená Úsporám. V levém sloupci tabulek vyberete kombinaci opatření a podle typu rodinného domu zjistíte, zda máte potenciál získat dotaci a v jaké výši.

Odpověď "ANO" znamená, že lze pravděpodobně splnit technické podmínky na získání dotace a odpověď "NE" znamená, že nebude pravděpodobně možné (nebo bude velmi náročné) splnit technické podmínky na získání dotace. Jiné než technické podmínky pomůcka neřeší.

Tab. 1 - NZU RODINNÝ DŮM – POŽADAVKY

Sledovaný parametr A.0 A.1 A.2 A.3
Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci Ea [kWh/(m2rok)] bez po-žadavku ≤90 ≤55 ≤35
nebo nebo
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem [W/(m2K)] ≤0,95* Uem,R ≤0,85* Uem,R ≤0,75* Uem,R
Měněné stavební prvky obálky budovy U [W/(m2K)] ≤0,9*Urec 1) dle požadavků ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.
Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění Ea oproti stavu před realizací opatření ≥20%
≥10%2)
≥40% ≥50% ≥60%
Povinný systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla splňující podmínky pro podoblast podpory C.4 3) NE NE NE ANO4)
1) jedná-li se o památkově chráněnou budovu a orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění některého z opatření, platí pro danou část opatření požadavek ČSN 730540-2
2) samostatná kapitola v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu NZU rodinné domy v rámci 3. výzvy k podávání žádosti – zvláštní ustanovení pro památkově chráněné budovy
3) na realizaci tohoto opatření je možné čerpat současně s podporou z podoblasti C.4
4) je požadováno doložení splnění podmínek platných pro podoblast C.4 pro celý rodinný dům, včetně požadavku na průvzdušnost obálky budovy n50 a to i v případech, kdy není opatření z podoblasti podpory C.4 předmětem podpory

 

Tab. 2 -NZU RODINNÝ DŮM – VÝŠE PODPORY

Typ konstrukce A.0 A.1 A.2 A.3
Obvodové stěny, průsvitné i neprůsvitné obvodové konstrukce obytných zimních zahrad, lehké obvodové pláště, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce 500Kč/m2 500Kč/m2 600Kč/m2 800Kč/m2
Výplně stavebních otvorů 2100Kč/m2 2100Kč/m2 2750Kč/m2 3800Kč/m2
Podlahy na terénu 700Kč/m2 700Kč/m2 900Kč/m2 1200Kč/m2

 

Tab. 3a - NZU RODINNÝ DŮM – OPATŘENÍ A.0

  Realizovaná opatření A.0 Řadová budova – prostředí sekce Samostatně stojící budova nebo koncová sekce řadovky
1 Výměna oken ANO2) NE
2 Zateplení obvodových stěn ANO1) ANO
3 Zateplení střechy ANO1) ANO
4 Zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO1) ANO1)
5 Zateplení obvodových stěn + výměna oken ANO ANO
6 Zateplení obvodových stěn + zateplení střechy ANO ANO
7 Zateplení obvodových stěn + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO ANO
8 Výměna oken + zateplení střechy ANO ANO
9 Výměna oken + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO ANO
10 Zateplení střechy + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO ANO
11 Zateplení obvodových stěn + výměna oken + zateplení střechy ANO ANO
12 Zateplení obvodových stěn + výměna oken + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO ANO
13 Zateplení obvodových stěn + zateplení střechy +zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO ANO
14 Výměna oken + zateplení střechy + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO ANO
15 Zateplení obvodových stěn + výměna oken + zateplení střechy + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO ANO
16 Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací ANO ANO
17 Výměna oken + zateplení obvodových stěn + zateplení střechy + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině + instalace nuceného větrání s rekuperací ANO ANO
18

Výměna oken + instalace nuceného větrání s rekuperací

ANO1) ANO1)
1) jen v případě, že ostatní konstrukce jsou dobře zateplené
2) jen v určitých případech (dostatečná plocha prosklení a stará dvojitá nebo zdvojená okna)

 

Tab. 3b - NZU RODINNÝ DŮM – OPATŘENÍ A.1

  Realizovaná opatření A.1 Řadová budova – prostředí sekce Samostatně stojící budova nebo koncová sekce řadovky
1 Výměna oken NE NE
2 Zateplení obvodových stěn NE ANO1)
3 Zateplení střechy NE NE
4 Zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině NE NE
5 Zateplení obvodových stěn + výměna oken ANO1) ANO1)
6 Zateplení obvodových stěn + zateplení střechy ANO1) ANO1)
7 Zateplení obvodových stěn + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO1) ANO1)
8 Výměna oken + zateplení střechy ANO1) ANO1)
9 Výměna oken + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO1) ANO1)
10 Zateplení střechy + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO1) ANO1)
11 Zateplení obvodových stěn + výměna oken + zateplení střechy ANO ANO
12 Zateplení obvodových stěn + výměna oken + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO ANO
13 Zateplení obvodových stěn + zateplení střechy +zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO ANO
14 Výměna oken + zateplení střechy + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO ANO
15 Zateplení obvodových stěn + výměna oken + zateplení střechy + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO ANO
16 Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací ANO ANO
17 Výměna oken + zateplení obvodových stěn + zateplení střechy + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině + instalace nuceného větrání s rekuperací ANO ANO
18

Výměna oken + instalace nuceného větrání s rekuperací

ANO1) ANO1)
1) jen v případě, že ostatní konstrukce jsou dobře zateplené

 

Tab. 3c - NZU RODINNÝ DŮM – OPATŘENÍ A.2

  Realizovaná opatření A.2 Řadová budova – prostředí sekce Samostatně stojící budova nebo koncová sekce řadovky
1 Výměna oken NE NE
2 Zateplení obvodových stěn NE NE
3 Zateplení střechy NE NE
4 Zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině NE NE
5 Zateplení obvodových stěn + výměna oken NE NE
6 Zateplení obvodových stěn + zateplení střechy NE NE
7 Zateplení obvodových stěn + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině NE NE
8 Výměna oken + zateplení střechy NE NE
9 Výměna oken + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině NE NE
10 Zateplení střechy + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině NE NE
11 Zateplení obvodových stěn + výměna oken + zateplení střechy ANO1) ANO1)
12 Zateplení obvodových stěn + výměna oken + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO1) ANO1)
13 Zateplení obvodových stěn + zateplení střechy +zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO1) ANO1)
14 Výměna oken + zateplení střechy + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO1) ANO1)
15 Zateplení obvodových stěn + výměna oken + zateplení střechy + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině ANO ANO
16 Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací ANO ANO
17 Výměna oken + zateplení obvodových stěn + zateplení střechy + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině + instalace nuceného větrání s rekuperací ANO ANO
18

Výměna oken + instalace nuceného větrání s rekuperací

NE NE
1) jen v případě, že ostatní konstrukce jsou dobře zateplené

 

Tab. 3d - NZU RODINNÝ DŮM – OPATŘENÍ A.3

  Realizovaná opatření A.3 Řadová budova – prostředí sekce Samostatně stojící budova nebo koncová sekce řadovky
1 Výměna oken NE NE
2 Zateplení obvodových stěn NE NE
3 Zateplení střechy NE NE
4 Zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině NE NE
5 Zateplení obvodových stěn + výměna oken NE NE
6 Zateplení obvodových stěn + zateplení střechy NE NE
7 Zateplení obvodových stěn + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině NE NE
8 Výměna oken + zateplení střechy NE NE
9 Výměna oken + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině NE NE
10 Zateplení střechy + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině NE NE
11 Zateplení obvodových stěn + výměna oken + zateplení střechy NE NE
12 Zateplení obvodových stěn + výměna oken + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině NE NE
13 Zateplení obvodových stěn + zateplení střechy +zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině NE NE
14 Výměna oken + zateplení střechy + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině NE NE
15 Zateplení obvodových stěn + výměna oken + zateplení střechy + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině NE NE
16 Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací NE NE
17 Výměna oken + zateplení obvodových stěn + zateplení střechy + zateplení stropu k suterénu nebo podlahy na zemině + instalace nuceného větrání s rekuperací ANO ANO
18

Výměna oken + instalace nuceného větrání s rekuperací

NE NE
1) jen v případě, že ostatní konstrukce jsou dobře zateplené