Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Mám nárok na dotaci z programu NZÚ 2015?

Následující tabulky Vám pomohou získat představu, zda Vaše uvažovaná zateplovací opatření jsou dostatečná pro získání dotace z programu Nová Zelená Úsporám 2015. V levém sloupci tabulek vyberete kombinaci opatření a podle typu rodinného domu zjistíte, zda máte potenciál získat dotaci a v jaké výši.

Odpověď "ANO" znamená, že lze pravděpodobně splnit technické podmínky na získání dotace a odpověď "NE" znamená, že nebude pravděpodobně možné (nebo bude velmi náročné) splnit technické podmínky na získání dotace. Jiné než technické podmínky pomůcka neřeší.

Tab. 1 - Výše dotace A0 (ceny uvedeny v tab. 5)

Rodinný dům  Technické podmínky dotace Úspora minimálně 20% a součinitel prostupu tepla měněných prvků obálky budovy ≤  0,90 Urec, 20
Jaká opatření chci na objektu realizovat? Typ budovy Řadová budova, prostřední sekce Samostatně stojící budova nebo koncová sekce řadovky
Výměna starších plastových nebo dřevěných oken s dvojskly, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 +1 další opatření z pozn. 2) +1 další opatření z pozn. 2)
U bungalovu +2 další opatření z pozn. 2)
Výměna starých dvojitých nebo zdvojených oken, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 +1 další opatření z pozn. 2) +1 další opatření z pozn. 2)
Zateplení celé fasády, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 +1 další opatření z pozn. 2) +1 další opatření z pozn. 2)
Zateplení celé fasády, ostatní konstrukce dobře zateplené (na požadavky ČSN 73 0540-2:2011)  NE ANO
Zateplení celé fasády, okna vyměněna po roce 1994, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 +1 další opatření z pozn. 2) ANO
U bungalovu +1 další opatření z pozn. 2)
Výměna oken + zateplení fasády, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 ANO ANO
Zateplení střechy, okna vyměněna po roce 1994, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 +1 další opatření z pozn. 2) +1 další opatření z pozn. 2)
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací  ANO ANO
Výměna oken + instalace nuceného větrání s rekuperací, ostatní konstrukce dobře zateplené (na požadavky ČSN 73 0540-2:2011) ANO ANO
Minimálně požadované součinitele prostupu tepla 3) [W/(m2.K)]
Okna a Dveře ≤ 1,08
Střešní okna ≤ 0,99
Stěny vnější, stěny k nevytápěné půdě - lehké ≤ 0,18
Stěny vnější, stěny k nevytápěné půdě - těžké ≤ 0,23
Podlaha na terénu -
Podlaha nad nevytápěným suterénem -
Střecha, sklon do 45°, terasa ≤ 0,14
Střecha, sklon nad 45° ≤ 0,18
Strop pod nevytápěnou půdou ≤ 0,23

Poznámky:
1) Urec,20  je doporučený součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 2011
2) Dalšími opatřeními se myslí:
    a) zateplení podlahy na terénu nebo podlahy nad nevytápěným suterénem
    b) zateplení střechy nebo stropu pod nevytápěnou půdou
3) Jedná-li se o památkově chráněnou budovu jsou požadavky na součinitele prostupu tepla upravovaných konstrukcí méně přísné 

 

Tab. 2 - Výše dotace A1 (ceny uvedeny v tab. 5)

Rodinný dům  Technické podmínky dotace Úspora minimálně 40% a výsledná potřeba energie ≤ 90 kWh/m2 nebo průměrný součinitel prostupu tepla ≤  0,95 Uem,R
Jaká opatření chci na objektu realizovat? Typ budovy Řadová budova, prostřední sekce Samostatně stojící budova nebo koncová sekce řadovky
Výměna starších plastových nebo dřevěných oken s dvojskly, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 +2 další opatření z pozn. 2) +2 další opatření z pozn. 2)
NE - bungalu
Výměna starých dvojitých nebo zdvojených oken, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 +2 další opatření z pozn. 2) +2 další opatření z pozn. 2)
Zateplení celé fasády, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 +2 další opatření z pozn. 2) +2 další opatření z pozn. 2)
Zateplení celé fasády, ostatní konstrukce dobře zateplené (na požadavky ČSN 73 0540-2:2011)  NE NE
Zateplení celé fasády, okna vyměněna po roce 1994, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 +2 další opatření z pozn. 2) +2 další opatření z pozn. 2)
Výměna oken + zateplení fasády, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 ANO +1 další opatření z pozn. 2)
Zateplení střechy, okna vyměněna po roce 1994, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 +2 další opatření z pozn. 2) +2 další opatření z pozn. 2)
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací  ANO ANO
Výměna oken + instalace nuceného větrání s rekuperací, ostatní konstrukce dobře zateplené (na požadavky ČSN 73 0540-2:2011) ANO ANO
Minimálně požadované součinitele prostupu tepla 3) [W/(m2.K)]
Okna a Dveře ≤ 1,08
Střešní okna ≤ 0,99
Stěny vnější, stěny k nevytápěné půdě - lehké ≤ 0,18
Stěny vnější, stěny k nevytápěné půdě - těžké ≤ 0,23
Podlaha na terénu ≤ 0,27
Podlaha nad nevytápěným suterénem ≤ 0,36
Střecha, sklon do 45°, terasa ≤ 0,14
Střecha, sklon nad 45° ≤ 0,18
Strop pod nevytápěnou půdou ≤ 0,23

Poznámky:
1) Uem,R je referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla
2) Dalšími opatřeními se myslí:
    a) zateplení podlahy na terénu nebo podlahy nad nevytápěným suterénem
    b) zateplení střechy nebo stropu pod nevytápěnou půdou
3) Jedná-li se o památkově chráněnou budovu jsou požadavky na součinitele prostupu tepla upravovaných konstrukcí méně přísné

 

Tab. 3 - Výše dotace A2 (ceny uvedeny v tab. 5)

Rodinný dům  Technické podmínky dotace Úspora minimálně 50% a výsledná potřeba energie ≤ 55 kWh/m2 nebo průměrný součinitel prostupu tepla ≤ 0,85 Uem,R
Jaká opatření chci na objektu realizovat? Typ budovy Řadová budova, prostřední sekce Samostatně stojící budova nebo koncová sekce řadovky
Výměna starších plastových nebo dřevěných oken s dvojskly, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 NE NE
Výměna starých dvojitých nebo zdvojených oken, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 NE NE
Zateplení celé fasády, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 NE NE
Zateplení celé fasády, ostatní konstrukce dobře zateplené (na požadavky ČSN 73 0540-2:2011)  NE NE
Zateplení celé fasády, okna vyměněna po roce 1994, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 +2 další opatření z pozn. 2) +2 další opatření z pozn. 2)
Výměna oken + zateplení fasády, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 +1 další opatření z pozn. 2) +2 další opatření z pozn. 2)
Zateplení střechy, okna vyměněna po roce 1994, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 NE NE
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací  ANO ANO
Výměna oken + instalace nuceného větrání s rekuperací, ostatní konstrukce dobře zateplené (na požadavky ČSN 73 0540-2:2011) NE NE
Minimálně požadované součinitele prostupu tepla 3) [W/(m2.K)]
Okna a Dveře ≤ 1,02
Střešní okna ≤ 0,93
Stěny vnější, stěny k nevytápěné půdě - lehké ≤ 0,17
Stěny vnější, stěny k nevytápěné půdě - těžké ≤ 0,21
Podlaha na terénu ≤ 0,25
Podlaha nad nevytápěným suterénem ≤ 0,34
Střecha, sklon do 45°, terasa ≤ 0,13
Střecha, sklon nad 45° ≤ 0,17
Strop pod nevytápěnou půdou ≤ 0,21

Poznámky:
1) Uem,R je referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla
2) Dalšími opatřeními se myslí:
    a) zateplení podlahy na terénu nebo podlahy nad nevytápěným suterénem
    b) zateplení střechy nebo stropu pod nevytápěnou půdou
3) Jedná-li se o památkově chráněnou budovu jsou požadavky na součinitele prostupu tepla upravovaných konstrukcí méně přísné

 

Tab. 4 - Výše dotace A3 (ceny uvedeny v tab. 5)

Rodinný dům  Technické podmínky dotace Úspora minimálně 60% a výsledná potřeba energie ≤ 35 kWh/m2 nebo průměrný součinitel prostupu tepla ≤ 0,75 Uem,R
Jaká opatření chci na objektu realizovat? Typ budovy Řadová budova, prostřední sekce Samostatně stojící budova nebo koncová sekce řadovky
Výměna starších plastových nebo dřevěných oken s dvojskly, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 NE NE
Výměna starých dvojitých nebo zdvojených oken, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 NE NE
Zateplení celé fasády, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 NE NE
Zateplení celé fasády, ostatní konstrukce dobře zateplené (na požadavky ČSN 73 0540-2:2011)  NE NE
Zateplení celé fasády, okna vyměněna po roce 1994, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 - -
Výměna oken + zateplení fasády, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 NE NE
Zateplení střechy, okna vyměněna po roce 1994, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 NE NE
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací  +2 další opatření z pozn. 2) +2 další opatření z pozn. 2)
Výměna oken + instalace nuceného větrání s rekuperací, ostatní konstrukce dobře zateplené (na požadavky ČSN 73 0540-2:2011) NE NE
Minimálně požadované součinitele prostupu tepla 3) [W/(m2.K)]
Okna a Dveře ≤ 0,90
Střešní okna ≤ 0,82
Stěny vnější, stěny k nevytápěné půdě - lehké ≤ 0,15
Stěny vnější, stěny k nevytápěné půdě - těžké ≤ 0,18
Podlaha na terénu ≤ 0,22
Podlaha nad nevytápěným suterénem ≤ 0,30
Střecha, sklon do 45°, terasa ≤ 0,12
Střecha, sklon nad 45° ≤ 0,15
Strop pod nevytápěnou půdou ≤ 0,18

Poznámky:
1) Uem,R je referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla
2) Dalšími opatřeními se myslí:
    a) zateplení podlahy na terénu nebo podlahy nad nevytápěným suterénem
    b) zateplení střechy nebo stropu pod nevytápěnou půdou
3) Jedná-li se o památkově chráněnou budovu jsou požadavky na součinitele prostupu tepla upravovaných konstrukcí méně přísné

 

Tab. 5 - Způsobilé výdaje pro oblast podpory A

Podporované opatření A.0 a A.1
 [Kč/m2]
A.2
 [Kč/m2]
A.3
 [Kč/m2]
Zateplení obvodových stěn 500 600 800
Zateplení šikmé nebo ploché střechy 500 600 800
Zateplení podlahy na terénu 700 900 1 200
Výměna výplní stavebních otvorů 2 100 2 750 3 800
Ostatní konstrukce (stropy, konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem,…) 330 400 550

Poznámky:
Pokud jsou orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění, platí pro danou část opatření zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,3.
Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí pro všechny konstrukce zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1.