Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Mám nárok na dotaci z programu NZÚ 2013 až 2014?

Orientační posouzení nároku na dotaci u oblasti A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Dotaci lze získat pouze na opatření, která byla provedena až po 1.1.2013 (včetně). Dotaci na opatření v oblasti A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů zateplením obálky budovy) lze žádat pouze na rodinné domy, které byly schváleny k užívání („zkolaudovány“) před 1. 7. 2007. Oblasti podpory, na které lze žádat v první výzvě, včetně výše podpory, jsou uvedeny zde.

Následující tabulky Vám pomohou získat představu, zda Vaše uvažovaná zateplovací opatření jsou dostatečná pro získání dotace z programu Nová Zelená Úsporám. V levém sloupci tabulek vyberete kombinaci opatření a podle typu rodinného domu zjistíte, zda máte potenciál získat dotaci a v jaké výši.

Odpovědi "ANO" a "spíše ANO" znamenají, že lze pravděpodobně splnit technické podmínky na získání dotace. Odpovědi "NE" a "spíše NE" znamenají, že nebude pravděpodobně možné (či bude velmi náročné) splnit technické podmínky na získání dotace.

Tab. 1 - Výše dotace max. 30% z celkových způsobilých výdajů

Rodinný dům  Technické podmínky dotace  Úspora minimálně 40% a  výsledná potřeba energie <70 kWh/m2 
nebo

úspora minimálně 40% a  průměrný součinitel prostupu tepla < 0,95 Uem,R
Jaká opatření chcete na objektu realizovat? Typ budovy Řadová budova, prostřední sekce Řadová budova, koncová sekce Samostatně stojící budova
Výměna oken NE NE NE
Zateplení obvodových stěn ostatní konstrukce nezateplené nebo starší než 7 let NE NE NE
Zateplení obvodových stěn a ostatní konstrukce dobře zateplené1) NE spíše NE spíše ANO
Výměna oken + zateplení obvodových stěn1) spíše ANO spíše NE spíše NE
Zateplení obvodových stěn + 1 další opatření z poznámky 2) spíše ANO spíše NE spíše NE
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + 1 další opatření z poznámky 2) ANO spíše ANO spíše ANO
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + 2 další opatření z poznámky 2) ANO ANO ANO
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání  s rekuperací ANO ANO ANO
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání  s rekuperací + 2 další opatření z poznámky 2)  ANO ANO ANO

Poznámky
1) Pravděpodobnost dotace zvyšuje více obytných pater
2) Dalšími opatřeními se myslí:
    a) zateplení podlahy na terénu nebo podlahy nad nevytápěným suterénem
    b) zateplení střechy nebo stropu pod nevytápěnou půdou

 

Tab. 2 - Výše dotace max. 40% z celkových způsobilých výdajů

Rodinný dům  Technické podmínky dotace  Úspora minimálně 40% a  výsledná potřeba energie <55 kWh/m2 
Jaká opatření chcete na objektu realizovat? Typ budovy Řadová budova, prostřední sekce Řadová budova, koncová sekce Samostatně stojící budova
Výměna oken NE NE NE
Zateplení obvodových stěn ostatní konstrukce nezateplené nebo starší než 7 let NE NE NE
Zateplení obvodových stěn a ostatní konstrukce dobře zateplené1) NE NE NE
Výměna oken + zateplení obvodových stěn1) spíše NE spíše NE NE
Zateplení obvodových stěn + 1 další opatření z poznámky 2) spíše NE spíše NE NE
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + 1 další opatření z poznámky 2) spíše NE spíše NE spíše NE
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + 2 další opatření z poznámky 2) spíše ANO spíše ANO spíše NE
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání  s rekuperací ANO ANO ANO
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání  s rekuperací + 2 další opatření z poznámky 2)  ANO ANO ANO

Poznámky
1) Pravděpodobnost dotace zvyšuje více obytných pater
2) Dalšími opatřeními se myslí:
    a) zateplení podlahy na terénu nebo podlahy nad nevytápěným suterénem
    b) zateplení střechy nebo stropu pod nevytápěnou půdou

 

Tab. 3 - Výše dotace max. 55% z celkových způsobilých výdajů

Rodinný dům  Technické podmínky dotace  Úspora minimálně 40% a  výsledná potřeba energie <35 kWh/m2 
Jaká opatření chcete na objektu realizovat? Typ budovy Řadová budova, prostřední sekce Řadová budova, koncová sekce Samostatně stojící budova
Výměna oken NE NE NE
Zateplení obvodových stěn ostatní konstrukce nezateplené nebo starší než 7 let NE NE NE
Zateplení obvodových stěn a ostatní konstrukce dobře zateplené1) NE NE NE
Výměna oken + zateplení obvodových stěn1) NE NE NE
Zateplení obvodových stěn + 1 další opatření z poznámky 2) NE NE NE
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + 1 další opatření z poznámky 2) NE NE NE
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + 2 další opatření z poznámky 2) spíše NE NE NE
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání  s rekuperací spíše ANO spíše ANO spíše NE
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání  s rekuperací + 2 další opatření z poznámky 2)  ANO ANO ANO

Poznámky
1) Pravděpodobnost dotace zvyšuje více obytných pater
2) Dalšími opatřeními se myslí:
    a) zateplení podlahy na terénu nebo podlahy nad nevytápěným suterénem
    b) zateplení střechy nebo stropu pod nevytápěnou půdou

 

Tab. 4 - Způsobilé výdaje pro oblast podpory A

Podporované opatření Maximální měrné způsobilé výdaje bez DPH [Kč/m2]
Zateplení obvodových stěn 1 300
Zateplení šikmé či ploché střechy 1 300
Zateplení podlahy na terénu 1 700
Výměna výplní stavebních otvorů 6 000
Ostatní konstrukce (stropy, konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem,…) 500
 
Poptávkový formulář 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaké podklady (výkresy, technické zprávy apod.) o Vašem domě máte k dispozici:

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Informace o zpracování osobních údajů
Technické poradenství
kontaktujte technika ve vašem městě/regionu zde