Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

MĚŘENÍ TĚSNOSTI BUDOV METODOU TLAKOVÉHO SPÁDU BLOWER-DOOR TEST

2006
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., Ing. Ctibor Hůlka
V článku jsou uvedeny základní informace o měření průvzdušnosti budov metodou blower door. Jedná se především o legislativní rámec, k čemu se měření používá a jak se provádí. Současně jsou uvedeny i základní metody odhalování netěsností.

blower door test - metoda tlakového spádu