Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Ročník 2007

DEKTIME 2007/Semináře
dektime 2007 semináře
  • Návrh a realizace střechy zimního stadionu
  • Dvojitý hydroizolační systém DEKTRADE DUALDEK ve spodní stavbě a vegetační střeše
  • Zkoušky těsnosti povlakové hydroizolace na plochých střechách
  • Revize ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební
číslo je k dispozici pouze pro registrované uživatele programu DEKPARTNER