Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

ROČNÍK 2020

NAVRHOVÁNÍ DRENÁŽÍ – DÍL 2: KONSTRUKČNÍ ZÁSADY DRENÁŽÍ PODLE SMĚRNICE ČHIS 06
Ing. Antonín Žák, Ph.D.
V tomto dílu článku jsou prezentovány jednotlivé konstrukční principy drenáží vycházející ze zkušeností odborníků sdružených v České hydroizolační společnosti (ČHIS) a respektující směrnici ČHIS 06 - HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - ÚPRAVA HYDROFYZIKÁLNÍHO NAMÁHÁNÍ PODZEMNÍCH ČÁSTÍ STAVEB - DRENÁŽE.
dektime 202/01 NAVRHOVÁNÍ DRENÁŽÍ – DÍL 1: ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVÁNÍ DRENÁŽÍ PODLE SMĚRNICE ČHIS 06
Ing. Antonín Žák, Ph.D.
V posledních letech stále více nabývají na významu požadavky na ochranu krajiny před suchem, před nárazovými povodněmi a snaha o doplňování podzemních vod. Nová směrnice ČHIS 06, zaměřená na navrhování drenáží, je zpracována tak, aby současné předpisy a trendy v oblasti nakládání se srážkovou vodou byly správně zakomponovány do konstrukčního řešení drenáží.