Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

SEMINÁŘE DEK 2019 - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Ve sborníku jsou uvedeny následující články:

 • Konstrukce pozemních staveb po roce 2018
 • Chytré řešení střechy pro bungalov
 • Novostavba víceúčelového tělovýchovného zařízení v Brně - Žabovřevskách, s hydroizolačním systémem dualdek
 • Střecha národního divadla
 • Konstrukce a skladby moderního pasivního rodinného domu
 • Ještě nebydlí, a už mají plesnivou střechu
 • Poznatky z demontáže skladby střechy inspirované DEKROOF 04
 • Střecha sužovaná větrem i požárem
 • Rekonstrukce provozní střechy administrativní budovy
 • Realizace systému DEKPANEL D a větrané fasády s dřevěným obkladem na rošt DEKMETAL
 • Vegetační skladba na šikmé členité střeše
 • Inovativní systém stabilizace plochých střech se sypkými vrstvami vyvinutý v ATELIERM DEK
 • DUALDEK se uplatní i v suterénu rodinného domu
 • Realizace opláštění sportovní haly s nosným roštem DEKMETAL
 • Realizace skladeb DEKROOF 13-A a DEKROOF 14-A
 • Poznatky o věrohodnosti údajů pro návrh ochrany stavby proti radonu
 • Hledání spolehlivých řešení ochrany spodní stavby před vodou
 • Izolace budovy s vegetační střechou navazující na okolní terén
 • Rekonstrukce terasy na zámku Doksy
 • Rekonstrukce terasy významné historické stavby
 • Rekonstrukce obvodového pláště národního divadla
 • Rekonstrukce dvouplášťových střech
 • Sanace spodní stavby rodinného domu
 • Katalog DEK nabízí typová řešení i pro náročné architektonické záměry
 • Rekonstrukce fasády historického objektu v Ostravě
 • Hydroizolace spodní stavby nepodsklepených objektů, spolehlivé řešení prostupů potrubí
 • Rekonstrukce pojížděné střechy podzemní chodby
 • Havárie konstrukčních detailů se zabudovaným dřevem na jednoplášťových střechách s povlakovými hydroizolacemi
 • Porucha ploché střechy rodinného domu s lehkým dolním pláštěm
 • Bezpečnost ocelových provětrávaných fasádních systémů DEKMETAL v případě požáru
 • Vliv opracování a zabudování výrobků z lakovaného plechu na jejich trvanlivost
 • Hydroizolační problémy spojené s chybným založením přístavby
 • DEK EXPERIMENTAL RESEARCH AND INNOVATION CENTRE-DERIC
 • Vlhkostní poruchy vnějších omítek novostavby
 • Porovnání fotovoltaického a fototermického ohřevu vody
 • Technické a právní pojmy pro klasifikaci problémů staveb
 • Použití reflexní izolace při zobytnění půdy historického bytového domu
 • Volba konstrukčního systému domu a založení pasivního domu z tepelnětechnického a ekonomického pohledu
 • Možnosti posuzování akustiky vnitřního prostředí pomocí softwaru ODEON Auditorium
 • Porovnání vypočítaných a změřených hodnot udržované osvětlenosti v učebně