Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Znalecký ústav

Znaleckou činnost ve stavebnictví provádíme již řadu let. V roce 2012 byla naše společnost jmenována Ministerstvem spravedlnosti Znaleckým ústavem. Fungování ústavu je založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování odbornosti. Naším mottem je spolehlivost a odpovědnost.

Obor Znaleckého ústavu

Stavebnictví – Obytné, průmyslové a zemědělské stavby, střechy, obvodové pláště, bazény a mokré provozy, stavební izolace, stavební fyzika.

Technický list ve formátu PDF

znalecký ústav

Pod hlavičkou Znaleckého ústavu nabízíme

  • konzultační činnost

  • odborná vyjádření a stanoviska

  • odborné, expertní a znalecké posudky

  • supervize projektových dokumentací

  • účast při soudních jednáních

Soudní znalci

Ing. Ctibor HŮLKA
Znalec pro obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializací na stavební fyziku a hydroizolace
ctibor.hulka@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

Ctibor Hůlka
   

Ing. Luboš KÁNĚ, Ph.D.
Znalec pro základní obor stavebnictví, pro odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské se specializací na hydroizolace a tepelné izolace staveb, střechy, obvodové pláště staveb a vlhkostní režim konstrukcí
Autorizovaný inženýr
lubos.kane@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

Luboš Káně

 

 

Ing. Radim MAŘÍK
Znalec pro základní obor stavebnictví, pro odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské se specializací na hydroizolace a tepelné izolace staveb, střechy a obvodové pláště staveb
Autorizovaný inženýr
radim.marik@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

Radim Mařík
   

Ing. Jan MATIČKA
Znalec pro základní obor stavebnictví, pro odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské se specializací na střechy, obvodové pláště (fasády), spodní stavby a jejich poruchy a pro technické obory (různé) se specializací na hydroizolace, tepelné izolace a stavební fyziku
jan.maticka@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

Jan Matička
   

Ing. Lubomír ODEHNAL
Znalec pro základní obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializací pro střešní a obvodové pláště budov, bazény, mokré provozy a stavební izolace
lubomir.odehnal@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

Lubomír Odehnal

   

Ing. Pavel ŠTAJNRT

Znalec pro základní obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializaci stavební izolace a obalové konstrukce budov, termodiagnostiku a vzduchotěsnost staveb a pro základní obor projektování, pro odvětví projektování se specializací oslunění a denní osvětlení staveb
Autorizovaný inženýr
Autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií
pavel.stajnrt@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

Ing. Pavel Štajnrt

 

 

Ing. Libor ZDENĚK
Znalec pro základní obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializací stavební fyzika, stavební izolace a obalové konstrukce budov
Autorizovaný technik
libor.zdenek@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

Libor Zdeněk

 

 

Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D.
Znalec pro základní obor projektování, pro odvětví projektování se specializací oslunění, denní a umělé osvětlení a pro základní obor stavebnictví, pro stavební odvětví různá se specializací termodiagnostika a vzduchotěsnost staveb
Autorizovaný inženýr
viktor.zwiener@dek-cz.com
Informace na webu justice.cz

Viktor Zwiener

 

 

Spolupracující znalec

Doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc.
Znalec pro základní obor stavebnictví se specializací pro střešní a obvodové pláště budov, spodní stavby, bazény, mokré provozy a stavební izolace, včetně posuzování poruch a rekonstrukcí těchto částí staveb.

Podrobná vizitka Doc. Ing. Zdeňka KUTNARA, CSc.

Informace na webu justice.cz

Zdeněk Kutnar

 

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů