Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků
2013
Ing. Jan Matička

ATELIER DEK dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje uplatňovaná řešení specializovaných projektů. Nyní se po několika letech ohlížíme zpět za realizacemi provozních střech s dvojitým hydroizolačním systémem DUALDEK.
dualdek
Vybíráme z našich referencí
Termografie střechy sálu z interiéru a části fasády kláštera z exteriéru bylo provedeno na konci listopadu 2010. Termodiagnostikou střechy byl zjištěn nevyhovující stav původní tepelné izolace, který byl prokázán sondou do střešního pláště provedenou v rámci měření.  fasáda kláštera
Vybíráme z našich publikací
dektime 2018-07

POZNATKY O ZJIŠŤOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO NÁVRH OCHRANY STAVBY PROTI RADONU
Petr Ponikelský

V červnu roku 2017 se na regionálního technika Atelieru DEK obrátila izolatérská firma, která měla realizovat hydroizolaci spodní stavby s tím, že má zároveň sloužit i jako izolace proti pronikání radonu do objektu. V rámci technické podpory byl proveden návrh izolace proti radonu z podloží. Objekty jsou zaříznuty do svahu v sousedství sjezdovky a bobové dráhy. Objekty jsou částečně podsklepeny.