Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2012
Ing. Tomáš Kupsa

V Atelieru DEK se snažíme u vybraných staveb ověřovat výsledky našich vyprojektovaných řešení v praxi. V článku je uveden příklad porovnání teoretických výsledků v energetickém auditu na objekt ZŠ a MŠ v Libavském Údolí s reálnou spotřebou objektu po provedení, v energetickém auditu navržených, opatření.

porovnání energ. auditu se skutečností
Vybíráme z našich referencí

Posouzení projektu na výrobu elektrické energie solární soustavou za účelem spotřebovávání elektrické energie v podniku a prodeje přebytků elektrické energie do distribuční soustavy, což zahrnuje posouzení klimatologických podmínek, technického zařízení, možnosti napojení na distribuční soustavu, rozpočet na realizaci a zprovoznění záměru, roční produkce a posouzení ekonomické návratnosti vložených prostředků.

FVE elitex

Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2009/01
dektime 2009-01
  • Spolehlivost a trvanlivost budov
  • Doba dozvuku v tělocvičně
  • Problematika skládané větrané fasády
  • Uvádění stavebních výrobků na trh 2
  • Rekonstrukce pobočky DEKTRADE Brno
stáhnout DEKTIME 2009/01