Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2012
Ing. Jan Pešta

Dodržení požadavků na zvukovou izolaci konstrukcí je důležité pro zachování akustické pohody v interiéru budov i pro zajištění soukromí uživatelů. Požadavky na zvukovou izolaci stavebních konstrukcí a v budovách upravuje ČSN 73 0532. Dodržení těchto požadavků je dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. závazné.

měření zvukové izolace
Vybíráme z našich referencí
Bytové domy byly postaveny v roce 2004. Obyvatelé bytů si stěžovali na zvýšenou vlhkost. Za účelem zjištění vlhkostního provozu v bytech bylo provedeno sledování parametrů vnitřního prostředí - relativní vlhkosti a teploty vzduchu. Do vybraného bytu byly na dobu cca 2 týdnů osazeny digitální vlhkoměry. V dalším bytě bylo provedeno termovizní měření pro nalezení případných tepelných mostů. průběh teploty a relativní vlhkosti vzduchu v bytě
Vybíráme z našich publikací
Dekpanel D

únor 2022
Příručka obsahuje informace potřebné pro správnou montáž konstrukcí v systému DEKPANEL D.