Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení
Vybíráme z našich článků

2017
Ing. Petr Hofman

Je povzbudivé sledovat, jak se stále více uplatňují hlediska spolehlivosti v úvahách projektantů, především v navrhování ochrany podzemních částí staveb před nežádoucím působením vody. Nemalou zásluhu na tom má i směrnice ČHIS 01 a osvěta v této problematice, které Česká hydroizolační společnost ČSSI věnovala v minulých letech.

Uplatnění zásad směrnice ČHIS 01 v návrhu hydroizolace spodní stavby

 

Vybíráme z našich referencí

Pro kolaudační řízení jsme provedli měření hluku tepelného čerpadla navrženého jako zdroj tepla pro nově realizovaný penzion v Krkonoších. Vzhledem k blížícímu se termínu dokončení stavby jsme se před měřením museli vypořádat s nepříznivými podmínkami panujícími v této vysoko položené lokalitě po nezanedbatelnou část roku.

Penzion, Horní Malá Úpa

Vybíráme z našich publikací
DEKTIME 2013/03
dektime 2013-03
  • DEKPANEL D – masivní dřevěný panel pro nosné konstrukce stěn
  • Odstranění projevů kondenzace vodní páry ve dvouplášťové střeše s lehkými plášti
  • DEKPANEL D a vliv různých souvrství na vnějším a vnitřním povrchu z hlediska akustiky
  • Posuzování energetické náročnosti budov – praktické dopady aktuálních legislativních změn
  • Technické normy v projekční praxi
  • Vnější parapety
stáhnout DEKTIME 2013/03