Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Inspekce nemovitostí

Bytový dům, ul. K Lesu, Praha

Pro majitele objektu bylo provedeno prověření technického stavu společných prostor, konstrukcí a technického zařízení. Na základě zjištěného stavu byl zpracován koncepční návrh nápravných opatření, orientační nacenění navržených nápravných opatření a byly určeny priority opravy. Výstupem byl technický audit s podrobnou fotodokumentací z provedených kontrol.

Bytový dům, ul. K Lesu, Praha
Bytové domy Vřesová 685/16 a 685/18 v Praze

Prověření stavu společných prostor včetně vybraných společných zařízení a bytových jednotek u 10 let starého objektu. Prověření bylo provedeno za účelem zpracování harmonogramu oprav a určení jejich priorit a předpokládaných finančních nákladů. V rámci činnosti bylo u vybrané bytové jednotky provedeno termovizní měření ze strany interiéru za přirozeného tlaku.

Bytové domy Vřesová 685/16 a 685/18 v Praze
Bytový soubor Milíčovský Háj – Jih

Kontrola 108 bytových jednotek v 5 bytových domech před převzetí investora od realizační firmy. Vzhledem k velkému rozsahu kontroly ji průběžně provádělo několik specialistů naší společnosti. Při kontrole byla využita metodika NEMOPAS. Jako při všech obdobných akcích také u této byly výsledky zpracovány ve formě přehledného formuláře umožňujícího snadné filtrování a vyhodnocování.

pohledy na jeden z objektu
Bytový soubor Jahodnice, Praha
Inspekce 61 bytových jednotek a společných prostor bytového domu před převzetí investora od realizační firmy. Inspekce byla zaměřena na provedení podlah, dlažeb, obkladů, omítek, dveří, oken, požárně bezpečnostního řešení, topení, kanalizace, vody apod. Všechny nedostatky a vady byly zpracovány ve formě přehledného formuláře ukázka vyhodnocení na jednom z objektů
Bytový soubor Nové Letňany, Praha

Inspekce objektu "C" v obytném souboru Nové Letňany před koncem jeho záruky. Inspekce byla zaměřena na stavebnětechnickou část, statiku, technická zařízení, požárně bezpečnostní řešení a elektroinstalace. Současně jsme provedli i akreditované měření kročejové neprůzvučnosti ze společné chodby do obytných místností bytů.

objekt C v bytovém souboru letňany
Bytový soubor Prague Towers

Provedli jsme inspekci objektu před koncem jeho záruky. Inspekce byla zaměřena na stavebnětechnickou část, statiku, technická zařízení a požárněbezpečnostní řešení. Zjištěné vady a nedostatky byly sumarizovány v závěrečném protokolu.

prague towers
Bytový soubor Ďáblický Háj, Praha
Prověření stavu společných prostor bytového domu včetně vybraných společných zařízení před koncem záruky. Průzkum byl zaměřen na stavebnětechnickou část, statiku, technická zařízení, požárně bezpečnostní řešení a elektroinstalace. Výsledky průzkumu byly zpracovány ve formě protokolu. Součástí protokolu byl rovněž návrh na opravná opatření. pohled na bytový soubor Ďáblický háj

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů