Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Požární bezpečnost

Kulturní dům Uherský Brod

Projekt PBŘS – pro projekční kancelář jsme zpracovali projekt požární ochrany pro změnu stavby spočívající v demolici vnitřního schodiště u Kulturního domu v Uherském Brodě, včetně posouzení úniků. Navržené řešení bylo průběžně konzultováno s místním HZS.

Kulturní dům Uherský Brod
Bytový dům Frenštát pod Radhoštěm

Projekt požárně-bezpečnostního řešení stavby v rozsahu pro stavební povolení a územní řízení -  projekt se týkal stavebních úprav stávající administrativní budovy ve Frenstátě pod Radhoštěm se změnou užívání na bytový dům.

Bytový dům Frenštát pod Radhoštěm
Rodinný dům Záryby

Projekt PBŘS – pro generálního projektanta jsme vypracovali požárně-bezpečnostní řešení pro přístavbu garáže pro osobní vozy a novostavbu finské sauny u rodinného domu v Zárybech v okrese Praha – Východ.

Rodinný dům Záryby
Rodinný dům Okenská, Újezd nad Lesy

Projekt PBŘS – přístavba dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu v Újezdu nad Lesy. Součástí projektu je také garáž pro osobní automobil. Přístavba je navržena z porobetonových tvárnic na monolitických základových pasech.

Rodinný dům Okenská, Újezd nad Lesy
Rodinný dům Velká Úpa

Projekt PBŘS – drobné stavební úpravy objektu pro bydlení ve Velké Úpě spočívající ve vybudování nového dřevěného schodiště a změny dispozice objektu (vybourání původních příček a vybudování nových sádrokartonových).

Rodinný dům Velká Úpa
Nástavba bytů na dílnu, Králův Dvůr

Projekt PBŘS – požárně bezpečnostní řešení na nástavbu dvou malometrážních bytových jednotek o dispozici 2+kk na stávající dílnu, včetně vybudování nového venkovního schodiště umožňujícího přístup k jednotkám. Jedná se o objekt v Králově Dvoře.

Nástavba bytů na dílnu, Králův Dvůr
Rodinný dům Bykoš

Projekt PBŘS – novostavba rodinného domu v obci Bykoš včetně vedlejších stavebních objektů jako jsou terasa, oplocení, zpevněné plochy a komunikace. Dům je řešen jako samostatně stojící a určen pro bydlení čtyřčlenné rodiny.

Rodinný dům Bykoš
Rodinný dům Kašava

Projekt PBŘS – rekonstrukce rodinného domu a zateplení v rámci dotačního programu Zelená úsporám (snížení energetické náročnosti objektu). V rámci projektu byly změněny nevyužívané půdní prostory na obytné podkroví a bylo vybudováno nové zádveří.

Rodinný dům Kašava
Rodinný dům Tištín

Projekt PBŘS – stavební úpravy jednopodlažního rodinného domu se sedlovou střechou v Tištíně. Nově byla naprojektováno druhé nadzemní podlaží s novou sedlovou střechou a nový objekt skladu zahradního nábytku.

Rodinný dům Tištín
Polyfunkční dům s byty s pečovatelskou službou, ul. Hlavní, Aš
Zpracovali jsme požárně bezpečnostní řešení plánovaného objektu. Objekt má 3 nadzemní podlaží a není podsklepený. Dle čl. 5.2.4 v ČSN 73 0802 se technické podlaží se strojovnou VZT (mezistřešní prostor) nepovažuje za užitné podlaží. vizualizace domu

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů