Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Požární bezpečnost

Kulturní dům Uherský Brod

Projekt PBŘS – pro projekční kancelář jsme zpracovali projekt požární ochrany pro změnu stavby spočívající v demolici vnitřního schodiště u Kulturního domu v Uherském Brodě, včetně posouzení úniků. Navržené řešení bylo průběžně konzultováno s místním HZS.

Kulturní dům Uherský Brod
Bytový dům Frenštát pod Radhoštěm

Projekt požárně-bezpečnostního řešení stavby v rozsahu pro stavební povolení a územní řízení -  projekt se týkal stavebních úprav stávající administrativní budovy ve Frenstátě pod Radhoštěm se změnou užívání na bytový dům.

Bytový dům Frenštát pod Radhoštěm
Rodinný dům Záryby

Projekt PBŘS – pro generálního projektanta jsme vypracovali požárně-bezpečnostní řešení pro přístavbu garáže pro osobní vozy a novostavbu finské sauny u rodinného domu v Zárybech v okrese Praha – Východ.

Rodinný dům Záryby
Rodinný dům Okenská, Újezd nad Lesy

Projekt PBŘS – přístavba dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu v Újezdu nad Lesy. Součástí projektu je také garáž pro osobní automobil. Přístavba je navržena z porobetonových tvárnic na monolitických základových pasech.

Rodinný dům Okenská, Újezd nad Lesy
Rodinný dům Velká Úpa

Projekt PBŘS – drobné stavební úpravy objektu pro bydlení ve Velké Úpě spočívající ve vybudování nového dřevěného schodiště a změny dispozice objektu (vybourání původních příček a vybudování nových sádrokartonových).

Rodinný dům Velká Úpa
Nástavba bytů na dílnu, Králův Dvůr

Projekt PBŘS – požárně bezpečnostní řešení na nástavbu dvou malometrážních bytových jednotek o dispozici 2+kk na stávající dílnu, včetně vybudování nového venkovního schodiště umožňujícího přístup k jednotkám. Jedná se o objekt v Králově Dvoře.

Nástavba bytů na dílnu, Králův Dvůr
Rodinný dům Bykoš

Projekt PBŘS – novostavba rodinného domu v obci Bykoš včetně vedlejších stavebních objektů jako jsou terasa, oplocení, zpevněné plochy a komunikace. Dům je řešen jako samostatně stojící a určen pro bydlení čtyřčlenné rodiny.

Rodinný dům Bykoš
Rodinný dům Kašava

Projekt PBŘS – rekonstrukce rodinného domu a zateplení v rámci dotačního programu Zelená úsporám (snížení energetické náročnosti objektu). V rámci projektu byly změněny nevyužívané půdní prostory na obytné podkroví a bylo vybudováno nové zádveří.

Rodinný dům Kašava
Rodinný dům Tištín

Projekt PBŘS – stavební úpravy jednopodlažního rodinného domu se sedlovou střechou v Tištíně. Nově byla naprojektováno druhé nadzemní podlaží s novou sedlovou střechou a nový objekt skladu zahradního nábytku.

Rodinný dům Tištín
Polyfunkční dům s byty s pečovatelskou službou, ul. Hlavní, Aš
Zpracovali jsme požárně bezpečnostní řešení plánovaného objektu. Objekt má 3 nadzemní podlaží a není podsklepený. Dle čl. 5.2.4 v ČSN 73 0802 se technické podlaží se strojovnou VZT (mezistřešní prostor) nepovažuje za užitné podlaží. vizualizace domu