Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Požární bezpečnost

Rádio Svobodná Evropa, ul. Vinohradská, Praha
Kontrola těsnosti obálky místností (serverovny), ve kterých je osazeno plynové hasící zařízení. Pro kontrolu byla použita metoda Door Fan test. Více o této metodě v článku Door Fan test - prostorová zkouška těsnosti. jedna ze serveroven
Výrobní komplex firmy Ammann, Nové město nad Metují
Stávající výrobní hala postavená v letech 1967-1986. Hala je samostatný objekt, který je součástí komplexu budov areálu. Zpracovali jsme požárně bezpečnostní řešení pro Výměnu výplní otvorů na objektech SO01 a SO02 a pro zateplení obvodového pláště a výměna části výplní otvorů na objektu SO03. pohled na výrobní komplex
Panelový bytový dům, ul. Ružinovská, Praha
Projekt revitalizace 15ti podlažního bytového domu se střešními terasami. Součástí projektu bylo také komplexní tepelně technické posouzení předmětných konstrukcí a požárně bezpečnostní řešení stavby. revitalizace bytového domu v Plzni
Bytový dům, Hlavní Třída, Mariánské Lázně
Znalecký posudek zpracovaný na objekt, ve kterém po nekvalitní rekonstrukci střechy docházelo v podstřešních prostorech v zimním období k rozsáhlým projevům vlhkostních poruch. Na základě tohoto posudku jsme následně zpracovali také projektovou dokumentaci. bytový dům mariánské lázně
Výrobní hala, ul. Mostecká, Jirkov

Odborné posouzení stavu a následné vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení rekonstrukce střechy výrobní haly. Řešení vyžadovalo komplexní přístup s ohledem na náročné parametry vnitřního prostředí z hlediska teploty, vlhkosti a hluku, s ohledem na statiku a s ohledem na požadavek provedení rekonstrukce za provozu výroby.

rekonstrukce střechy výrobní haly v Jirkově