Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

EBEL strojírenská výroba, Krnov
Hala storjírenské výroby rozdělená na část výrobní a část skladovou. Ve výrobní části je celekm 5 pracovních pozic obráběčů kovů. Hlavním zdrojem hluku je provoz strojů (manuální karusel, CNC karusel, vrtačka-fréza a vrtačka). Na všech pracovištích bylo provedeno měření hluku, které prokázalo nepřekročení požadovaných limitů dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. měření hluku na pracovišti ve strojírně
Tělocvična, ZŠ a MŠ Lipová Lázně
Tělocvična základní školy vykazuje nevyhovující parametry prostorové akustiky, což velmi znepříjemňuje její užívání. Bylo provedeno měření doby dozvuku ve stávajícím stavu. Na základě tohoto měření byl sestaven výpočtový model daného prostoru. Následně byl navržen souhrn stavebních úprav vedoucí ke splnění požadavků na dobu dozvuku dle platné legislativy. řešení prostorové akustiky v tělocvičně
Výstaviště Flóra, Olomouc
Bylo provedeno měření doby dozvuku Výstaviště Flóra v Olomouci ve stávajícím stavu. Na základě tohoto měření byl sestaven výpočtový model daného prostoru. Následně byl navržen souhrn stavebních úprav ve vnittřním prostoru vedoucí ke splnění požadavků na dobu dozvuku dle ČSN 73 0527. řešení doby dozvuku na výstavišti Flora
Sklad léčiv, Cayman Pharma Neratovice
Pro prokázání správného skladování léčiv byla provedena komplexní diagnostikia rozložení povrchových teplot v regálech, na stěnách a na stropě. Měření termografickou kamerou bylo provedeno v létě při vyšší teplotě vzduchu venku. měření teploty v regálech
Historické centrum Bolesławiec, Polsko
Pro vytvoření textur na vektorový 3D model města bylo provedeno termvoizní snímkování fasád vybraných významných historických budov v centru města. objekty v centru města
Vzorkovna, Dřevo Trust, Olomouc

Novostavba vzorkovny společnosti Dřevo Trust – prodej, a.s. v Olomouci. Obvodové stěny ze sendvičových PUR panelů, střecha i podlaha na zemině zatepleny pomocí PIR. Vytápění i příprava teplé vody pomocí kondenzačního kotle, větrání zasedací místnosti pomocí VZT jednotky s elektrickým ohřívačem, rekuperátorem a chlazením. Zpracovali jsme PENB.

vzorkovna trust
Bytový dům Za Mlýnem, Přerov

PENB pro rekonstrukci panelového objektu z 2. poloviny 70. let 20. století, vystavěného v konstrukční soustavě T 06B. Objekt napojen na CZT sloužící k vytápění, teplá voda připravována v předávací stanici v suterénu objektu.

bd Za mlýnem, Přerov
Rodinný dům Domašov u Jeseníka

Vypracovali jsme průkaz energetické náročnosti budovy pro malý srubový rodinný dům, vytápěný pomocí elektrických přímotopů a krbu. Ohřev teplé vody elektrickým zásobníkovým ohřívačem.

RD Domašov u Jeseníku
Rodinný dům Suché Lazce

Nadstandardní přízemní rodinný dům s vnitřním bazénem, provedený z keramických bloků a monilitického betonu, opatřený kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z EPS a Koolthermu. Vytápění pomocí tepelného čerpadla systému země-voda, bivalentním zdrojem bude elektrokotel a doplňkovým zdrojem krb. V letním období bude probíhat chlazení. Zpracovali jsme PENB.

RD Suché Lazce
Malá vodní elektrárna firmy UO TEX s.r.o. v Kerharticích

Energetický audit byl vytvořen pro účely dotačního programu  OPŽP. V energetickém auditu byla navržena opatření pro zvýšení výkonnosti MVE. Současná hydraulická část bude repasována. Od hřídele dále budou instalovány nové prvky.

MVE Kerhartice

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů