Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Bytový dům, Na Kopci, Karviná-Mizerov
Kontrola provedení vnějšího zateplovacího systému panelovém bytovém domě. Kontrola byla zaměřena na kvalitu provedení ETICS dle zadávací dokumentace. bytový dům na kopci v Karviné
MŠ a ZŠ mezi ulicemi Masarykova a Bezručova v Kolíně

Komplex tří pavilonů mateřské školy a dvou objektů základní školy prošel rekonstrukcí a bylo nutné posoudit, zda je v hernách a třídách vyhovující denní osvětlení.

MŠ a ZŠ v Kolíně

Bytový dům Za Poříčskou bránou, Praha 8

V nástavbě a přístavbě bytového domu jsme posuzovali oslunění a denní osvětlení. Dále bylo nutné zjistit, zda nedojde k nadměrnému zastínění okolních objektu v bloku.

 

BD za Pořičskou bránou

Bytový dům, Hornoměcholupská, Praha 15

Tepelnětechnické posouzení 3D šíření tepla v místě ukotvení zábradlí do lodžie. Jednalo se o detail, ve kterém byly v zimních měsících patrny v interiéru projevy povrchové kondenzace.

3D detail ukotvení zábradlí
Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

Jeden z nejznámějších hotelů v České republice. Při rekonstrukci a dostavbě wellness centra jsme prováděli konzultace a posuzovali detaily z hlediska tepelné techniky.

gradnhotel pupp

Staroměstská tržnice, Praha 1

Dynamická simulace a CFD analýza za účelem analýzy tepelně-vlhkostního chování prostoru tržnice. Stanovení předpokládané spotřeby energie, tepelných ztrát a tepelné zátěže.

staroměstská tržnice, praha 1
Administrativní budova Greenpoint, Praha
Vypracování 5 specializovaných výpočtů a studií pro BREEAM v oblastech denní osvětlení (Hea 1), akustika (Hea 13, Pol 8), tepelná pohoda (Hea 10) a obnovitelné zdroje energie (Ene 5). Výstupy z energetické dynamické simulace byly použity pro optimalizaci projekčního řešení. Více v článku BREEAM a LEED certifikace z hlediska udržitelného rozvoje. greenpoint praha 5
Spielberk Office Centre, budova B, Brno
Administrativní objekt o 21 nadzemních podlažích. Zpracovali jsme sadu specializovaných studií z oblasti stavební fyziky a energetiky pro certifikaci BREEAM. Objekt díky těmto studiím získal 8 bodů z 11 dosažitelných. Více v článku BREEAM a LEED certifikace z hlediska udržitelného rozvoje. spielberk office centre
Polyfunkční dům s byty s pečovatelskou službou, ul. Hlavní, Aš
Zpracovali jsme požárně bezpečnostní řešení plánovaného objektu. Objekt má 3 nadzemní podlaží a není podsklepený. Dle čl. 5.2.4 v ČSN 73 0802 se technické podlaží se strojovnou VZT (mezistřešní prostor) nepovažuje za užitné podlaží. vizualizace domu
Rádio Svobodná Evropa, ul. Vinohradská, Praha
Kontrola těsnosti obálky místností (serverovny), ve kterých je osazeno plynové hasící zařízení. Pro kontrolu byla použita metoda Door Fan test. Více o této metodě v článku Door Fan test - prostorová zkouška těsnosti. jedna ze serveroven

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů