Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Dotační tituly (Nová zelená úsporám, OPŽP, IROP apod.)

novinky naše služby pomůcky

Níže je uveden aktuální seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných pro účely programu Nová zelená úsporám. Dále je zde jednoduchá pomůcka, se kterou si lze udělat představu, zda s vašími plánovanými opatřeními máte šanci na dotaci dosáhnout. A nakonec je odkaz na složitější oficiální kalkulačku programu Nová zelená úsporám.  

Seznam výrobků a materiálů (SVT)

Mám nárok na dotaci u mého RD?

Aktuální k 23.červnu 2017

Jednoduchá pomůcka
NZÚ 2015

Oficiální kalkulačka
SVT společnosti DEK pomůcka 2015
 

NZÚ 2013-2014

jednoduchá pomůcka

 

 

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů