Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Energetika (audity, PENB)

Bytový dům Za Mlýnem, Přerov

PENB pro rekonstrukci panelového objektu z 2. poloviny 70. let 20. století, vystavěného v konstrukční soustavě T 06B. Objekt napojen na CZT sloužící k vytápění, teplá voda připravována v předávací stanici v suterénu objektu.

bd Za mlýnem, Přerov
Rodinný dům Domašov u Jeseníka

Vypracovali jsme průkaz energetické náročnosti budovy pro malý srubový rodinný dům, vytápěný pomocí elektrických přímotopů a krbu. Ohřev teplé vody elektrickým zásobníkovým ohřívačem.

RD Domašov u Jeseníku
Rodinný dům Suché Lazce

Nadstandardní přízemní rodinný dům s vnitřním bazénem, provedený z keramických bloků a monilitického betonu, opatřený kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z EPS a Koolthermu. Vytápění pomocí tepelného čerpadla systému země-voda, bivalentním zdrojem bude elektrokotel a doplňkovým zdrojem krb. V letním období bude probíhat chlazení. Zpracovali jsme PENB.

RD Suché Lazce
Malá vodní elektrárna firmy UO TEX s.r.o. v Kerharticích

Energetický audit byl vytvořen pro účely dotačního programu  OPŽP. V energetickém auditu byla navržena opatření pro zvýšení výkonnosti MVE. Současná hydraulická část bude repasována. Od hřídele dále budou instalovány nové prvky.

MVE Kerhartice

Administrativní budova RIVER GARDEN WEST, Praha 8
Zpracovali jsme studii přirozeného větrání dle BREEAM - HEA 7 Potential for Natural Ventilation, studii denního osvětlení dle české legislativy a dle BREEAM - HEA 1 Daylighting a PENB dle české legislativy. K PENB jsme dále vydali dokument, který porovnával PENB s požadavky BREEAM - ENE 1 Energy Efficiency. ruver garden west
Montážní hala Bohuslavice

Průkaz ENB pro rekonstrukci objektu společnosti Remarktplast s.r.o.. Na stávající dvoupodlažní objekt je navržena nástavba dalšího patra, kam budou přesunuty dílny a sklady z 2.NP, v nově vzniklých prostorách pak budou zřízeny kanceláře a laboratoře.

hala v bohuslavicích
Výstaviště Floria, Kroměříž

Novostavba výstavní haly se zázemím v areálu výstaviště Floria v Kroměříži. Jednopodlažní hala obdélníkového půdorysu s výstavními prostory, kancelářemi, technickým zázemím, jídelnou a dalšími prostory. Vytápění pomocí tepelného čerpadla a teplovzdušných jednotek, větrání s rekuperací, některé prostory chlazené. Zpracovali jsme průkaz energetické náročnosti objektu.

výstaviště flora v kroměříži
Dům pro seniory, Bílovec

Rekonstrukce a přístavba domova pro seniory. Stávající objekt zděný se 4 nadzemními podlažími, přístavba zděná z keramických bloků se 3 nadzemní podlažími. Navrženo zateplení objektu a výměna otvorových výplní. Vytápění i příprava teplé vody pomocí kotle na zemní plyn. Naším úkolem bylo vypracování průkazu energetické náročnosti objektu.

dům pro seniory bílovec
Bytový dům, ul. Voskovcova, Olomouc

Průkaz energetické náročnosti budovy pro rekonstrukci panelového objektu z 1. poloviny 90. let 20. století, vystavěného v konstrukční soustavě OP 1.11. Objekt napojen na CZT sloužící k vytápění, teplá voda připravována mimo objekt v předávací stanici.

bytový dům na ul. Voskovcově v Olomouci
Bytový dům Trpínky 545 a 606, Vyškov

Rekonstrukce zděného objektu z 2. poloviny 60. let 20. století, vystavěného v konstrukční soustavě T 02 B. Objekt napojen na CZT sloužící k vytápění, teplá voda připravována individuálně v bytech v zásobníkových ohřívačích na zemní plyn. Pro dům jsme vypracovali PENB.

BD Vyškov