Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Energetika (audity, PENB)

Administrativní budova RIVER GARDEN WEST, Praha 8
Zpracovali jsme studii přirozeného větrání dle BREEAM - HEA 7 Potential for Natural Ventilation, studii denního osvětlení dle české legislativy a dle BREEAM - HEA 1 Daylighting a PENB dle české legislativy. K PENB jsme dále vydali dokument, který porovnával PENB s požadavky BREEAM - ENE 1 Energy Efficiency. ruver garden west
Montážní hala Bohuslavice

Průkaz ENB pro rekonstrukci objektu společnosti Remarktplast s.r.o.. Na stávající dvoupodlažní objekt je navržena nástavba dalšího patra, kam budou přesunuty dílny a sklady z 2.NP, v nově vzniklých prostorách pak budou zřízeny kanceláře a laboratoře.

hala v bohuslavicích
Výstaviště Floria, Kroměříž

Novostavba výstavní haly se zázemím v areálu výstaviště Floria v Kroměříži. Jednopodlažní hala obdélníkového půdorysu s výstavními prostory, kancelářemi, technickým zázemím, jídelnou a dalšími prostory. Vytápění pomocí tepelného čerpadla a teplovzdušných jednotek, větrání s rekuperací, některé prostory chlazené. Zpracovali jsme průkaz energetické náročnosti objektu.

výstaviště flora v kroměříži
Dům pro seniory, Bílovec

Rekonstrukce a přístavba domova pro seniory. Stávající objekt zděný se 4 nadzemními podlažími, přístavba zděná z keramických bloků se 3 nadzemní podlažími. Navrženo zateplení objektu a výměna otvorových výplní. Vytápění i příprava teplé vody pomocí kotle na zemní plyn. Naším úkolem bylo vypracování průkazu energetické náročnosti objektu.

dům pro seniory bílovec
Bytový dům, ul. Voskovcova, Olomouc

Průkaz energetické náročnosti budovy pro rekonstrukci panelového objektu z 1. poloviny 90. let 20. století, vystavěného v konstrukční soustavě OP 1.11. Objekt napojen na CZT sloužící k vytápění, teplá voda připravována mimo objekt v předávací stanici.

bytový dům na ul. Voskovcově v Olomouci
Bytový dům Trpínky 545 a 606, Vyškov

Rekonstrukce zděného objektu z 2. poloviny 60. let 20. století, vystavěného v konstrukční soustavě T 02 B. Objekt napojen na CZT sloužící k vytápění, teplá voda připravována individuálně v bytech v zásobníkových ohřívačích na zemní plyn. Pro dům jsme vypracovali PENB.

BD Vyškov
Rodinný dům Častolovice

PENB na rodinný s obvodovými stěnami z keramických bloku opařené ETICS s tepelnou izolací z EPS s příměsí grafitu, sedlová střecha se zateplením nad krokve tepelnou izolací z PIR panelů, vytápění zajištěné elektrickými sálavými rohožemi a fóliemi a krbovými kamny, ohřev vody pomocí solárních kolektorů a mechanické větrání s rekuperací.

RD Častolovice
Malá vodní elektrárna, Horní Lánov, řeka Malé Labe

Energetický audit byl vytvořen pro účely dotačního programu EKOENERGIE. Dotace byla v roce 2011 schválena. Záměrem stavby MVE je energetické využití přirozených průtoků s využitím pevného jezu na Malém Labi. Toto dílo by mělo obnovit vodní dílo, které v této lokalitě v minulosti existovalo.

mve na Labi
Fotovoltaická elektrárna v areálu firmy ELITEX OK. s.r.o, Jablonec nad Jizerou

Posouzení projektu na výrobu elektrické energie solární soustavou za účelem spotřebovávání elektrické energie v podniku a prodeje přebytků elektrické energie do distribuční soustavy, což zahrnuje posouzení klimatologických podmínek, technického zařízení, možnosti napojení na distribuční soustavu, rozpočet na realizaci a zprovoznění záměru, roční produkce a posouzení ekonomické návratnosti vložených prostředků.

FVE elitex

Základní škola na Náměstí Voskovce a Wericha, Sázava

Energetický audit byl zpracován pro účely dotačního programu OPŽP. Byla doporučena opatření na snížení prostupu tepla obálky budovy a také drobné úpravy otopné soustavy, jako například instalace termostatických ventilů s termoregulačními hlavicemi a její regulace.

ZŠ na Náměstí Voskovce a Wericha - energetický audit