Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Energetika (audity, PENB)

Základní škola na ul. Kuncově, Praha 13

Budova byla postavena v roce 1983 a je prakticky v původním stavu z období výstavby. Nosná konstrukce pavilonů je navržena ze systému „paneloskeletové konstrukce pro objekty ZŠ VVÚ SZP. Na objetk jsme zpracovali PENB.

zš kuncova, praha
MŠ ÚSMĚV, ul. Herčíkova, Praha 13

Budova byla postavena na přelomu 80. a 90. le a je v původním stavu. Objekt byl posouzen v stávajícím stave z hlediska energetické hospodárnosti. V důsledku nevyhovujícího stavu z hlediska celkové energetické náročnosti objektu byla navrhnuta opatření, která posunula objekt do energetické třídy splňující minimální požadavek na rekonstruovanou budovu (horní hranice energetické třídy C).

mateřská škola úsměv
Bytový dům, ul. Olivova, Říčany

PENB pro bytový dům postavený počátkem 70. let minulého století v typizované soustavě T 06B. Okna v bytech byla přibližně z jedné třetiny vyměněna za nová plastová s izolačním dvojsklem. Ostatní otvorové výplně jsou původní. Střecha je plochá dvouplášťová v roce 2003 byla zateplena 50 mm EPS.

panelák na ul. Olivové v Říčanech
Zimní stadion Beroun, Na Ostrově 816, Beroun

Energetickým auditem byly navrženy úpravy obálky budovy ale také změna koncepce technologie chlazení. Smyslem tohoto koncepčního energeticky úsporného opatření je využití nízkopotenciálního tepelného zdroje, tedy vodu ochlazující kondenzátor, a zpětně toto teplo využít pomocí tepelného čerpadla například na temperování sněžné jámy nebo pro předehřev teplé vody v zásobnících, popř. i jiných provozů.

audit na zimní stadion v Berouně
Dům pro seniory Lukáš, ul. Trávníčkova, Praha 5

Objekt byl postaven v roce 1983 v konstrukční soustavě VVU ETA. V 90. letech byl rekonstruován. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2006, kdy bylo přistavěno 3. podlaží a objekt byl zateplen a byla vyměněna okna. V energetickém auditu se řešila zejména instalace solárních kolektorů pro ohřev teplé vody.

dům pro seniory Lukáš

Bytový dům, ul. Olivova, Říčany

Devítipodlažní bytový dům postavený počátkem 70. let minulého století v typizované soustavě T 06B. V energetické studii byla navržena opatření, na základě kterých mohou projektanti už v počáteční fázi optimalizovat projekt z hlediska energetické náročnosti. Dokument také zhodnotil ekonomickou stránku navržených doporučení.

bytový dům na ul. Olivové

Bytový dům, Na Krocínce, Praha 9

Komplex tří čtyřpodlažních bytových domů, postavených dle stejného projektu. Předmětem energetické studie byl jeden typický objekt, který byl realizován v 70. letech zděnou technologií. Ve studii byla navržena opatření, která zlepšila tepelněizolační standard konstrukcí objektu.

energetická studie bytového domu na krocínce

Bytový dům U9 - ul. V Hůrkách 2144-2145, ul. Seydlerova 2146-2152, ul. Ovčí Hájek 2153-2154, Praha 5

Bytový dům půdorysného tvaru U složený ze sedmi sekcí (11 vchodů). Jednotlivé sekce mají různý počet podlaží (8 až 10). V domě je 404 bytových jednotek, což z objektu činí jeden z největších bytových domů v ČR. Vypracovali jsme energetický audit a navrhli úpravy. 

největší bytový dům v ČR

Energetické audity mateřských škol v majetku Starutárního města Plzeň

Celkem jsme zpracovali 23 energetických auditů na mateřské školy v obvodech Plzeň 1-4.
82.MŠ Brněnská 38,
87.MŠ Komenského 46,
78.MŠ Sokolovská 30,
60.MŠ Manětínská 35,
91.MŠ Jesenická 11-13,
28.MŠ Břeclavská 12,
29.MŠ Žlutická 2,
17.MŠ Čapkovo nám. 4,
21.MŠ a jesle Na Celchu 33,
23.MŠ Topolová 3,
38.MŠ Spojovací 14,
89.MŠ Habrová 8,
63.MŠ Lábkova 30 a K. Steinera 25,
70.MŠ Walterova 26,
61.MŠ Nade Mží 3,
49.MŠ Puškinova 5,
55.MŠ Mandlova 6,
27.MŠ Dvořákova 4
a další.

MŠ Plzeň

MŠ Plzeň
 

Budova Národního památkového ústavu, ul. Na Perštýně, Praha 1

Historický objekt stojící na Starém Městě v Praze, který byl v posledních 15 letech dvakrát rekonstruován, přičemž se vnitřní dispozice uzpůsobovala využití objektu. V energetickém auditu byly navrženy zejména dílčí úpravy otopné soustavy a byl proveden návrh vnitřního zateplení.

NPÚ Praha, energetický audit