Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Energetika (audity, PENB)

Bytový dům, ul. U Hranic, Praha 10
Bytový dům prakticky v původním stavu z období výstavby z roku 1993. Termovizním měřením bylo zjištěno velké množství tepelných mostů, což je důsledek nekvalitní realizace. Současně jsme vypracovali energetickou studie a na základě těchto dvou dokumentů doporučili vhodná opatření k realizaci. pohled na dům
Rekreační objekt, Naděje 79

Zpracovali jsme energetický štítek pro navrhovanou výstavbu rekreačního objektu – roubené chalupy v Jizerských horách, která architektonicky ladí s okolím. Chalupa má dvě nadzemní podlaží (přízemí a podkroví). Objekt je nepravidelného tvaru „plus“ o rozměrech cca 13,65 x 10,227 m.

rekreační objekt naděje
Rekreační areál Obří Sud - Javorník

Navrhovaná výstavba rekreačního a sportovního zařízení na Javorníku se skládá z více objektů. Ve spodní části areálu jsou provozní objekt, pokladna, bufet, lanová dráha, dětský vlek a bobová dráha. V horní části jsou stanice lanové dráhy s bufetovým okénkem. Na vrcholu je Obří sud (restaurace s ubytovnou) u kterého jsme vypracovali tepelnětechnické výpočty, včetně posouzení tepelné stability a průkaz energetické náročnosti budovy.

obří sud na Javorníku
Ubytovací zařízení, Jaroslavice u Znojma

Rekonstrukce objektů z 19. století. Komplex se skládá ze dvou budov tzv. 'Zámeček' a 'Konírna'. V objektu je navrženo využití energií z obnovitelných  zdrojů – k vytápění je navržen kotel na spalování biomasy, pokoje hostů budou větrány pomocí VZT jednotek s rekuperací, pro ohřev teplé vody je na objektu navrženo 45 m2 solárních kolektorů. Zpracovali jsme průkaz energetické náročnosti budovy.

ubytovací zařízení jaroslavice
Základní škola na ul. Kuncově, Praha 13

Budova byla postavena v roce 1983 a je prakticky v původním stavu z období výstavby. Nosná konstrukce pavilonů je navržena ze systému „paneloskeletové konstrukce pro objekty ZŠ VVÚ SZP. Na objetk jsme zpracovali PENB.

zš kuncova, praha
MŠ ÚSMĚV, ul. Herčíkova, Praha 13

Budova byla postavena na přelomu 80. a 90. le a je v původním stavu. Objekt byl posouzen v stávajícím stave z hlediska energetické hospodárnosti. V důsledku nevyhovujícího stavu z hlediska celkové energetické náročnosti objektu byla navrhnuta opatření, která posunula objekt do energetické třídy splňující minimální požadavek na rekonstruovanou budovu (horní hranice energetické třídy C).

mateřská škola úsměv
Bytový dům, ul. Olivova, Říčany

PENB pro bytový dům postavený počátkem 70. let minulého století v typizované soustavě T 06B. Okna v bytech byla přibližně z jedné třetiny vyměněna za nová plastová s izolačním dvojsklem. Ostatní otvorové výplně jsou původní. Střecha je plochá dvouplášťová v roce 2003 byla zateplena 50 mm EPS.

panelák na ul. Olivové v Říčanech
Zimní stadion Beroun, Na Ostrově 816, Beroun

Energetickým auditem byly navrženy úpravy obálky budovy ale také změna koncepce technologie chlazení. Smyslem tohoto koncepčního energeticky úsporného opatření je využití nízkopotenciálního tepelného zdroje, tedy vodu ochlazující kondenzátor, a zpětně toto teplo využít pomocí tepelného čerpadla například na temperování sněžné jámy nebo pro předehřev teplé vody v zásobnících, popř. i jiných provozů.

audit na zimní stadion v Berouně
Dům pro seniory Lukáš, ul. Trávníčkova, Praha 5

Objekt byl postaven v roce 1983 v konstrukční soustavě VVU ETA. V 90. letech byl rekonstruován. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2006, kdy bylo přistavěno 3. podlaží a objekt byl zateplen a byla vyměněna okna. V energetickém auditu se řešila zejména instalace solárních kolektorů pro ohřev teplé vody.

dům pro seniory Lukáš

Bytový dům, ul. Olivova, Říčany

Devítipodlažní bytový dům postavený počátkem 70. let minulého století v typizované soustavě T 06B. V energetické studii byla navržena opatření, na základě kterých mohou projektanti už v počáteční fázi optimalizovat projekt z hlediska energetické náročnosti. Dokument také zhodnotil ekonomickou stránku navržených doporučení.

bytový dům na ul. Olivové