Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Energetika (audity, PENB)

ZŠ a MŠ Masarykova v Kunvaldě

Rekonstrukce objektu z počátku 20. století a jeho rozšíření o přístavbu s jídelnou a zázemím školy. U stávajícího objektu bylo navrženo provedení zateplení a výměna otvorových výplní, přístavba navržena jako zděný dvoupodlažní objekt. Na objekt jsme zpracovali PENB.

ZŠ a MŠ Kunvald
Polyfunkční dům na Třídě Kapitána Jaroše, Brno

Rekonstrukce stávajícího objektu na polyfunkční dům. Celý komplex se po rekonstrukci bude skládat ze čtyř částí – původní historický objekt, dvě třípodlažní přístavby a podzemní garáže. V objektu jsou navrženy komerční prostory, kanceláře a byty. Vytápění pomocí kondenzačních kotlů, některé části objektu chlazené. Na objekt jsme zpracovali průkaz ENB.

polyfunkční dům v Brně

Bytový dům Městská vila, Litomyšl

Průkaz energetické náročnosti pro zděnou novostavba bytového domu se 17 byty. Zdrojem tepla je kotelna s kondenzačními kotli na zemní plyn, příprava teplé vody pomocí bytových předávacích stanic s instalovaným výměníkem.

městská vila v Litomyšli
Bytový dům Peškova, Olomouc

Novostavba bytového domu zděného z keramických bloků, s plochou střechou. Objet napojen na CZT, v suterénu umístěna předávací stanice. Každý byt pak má navrženou bytovou předávací stanici k přenosu tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Pro dům jsme vypracovali průkaz ENB.

bytový dům Peškové v Olomouci
BD Salmova 9, 11, 13, 15, Blansko

Rekonstrukce panelového objektu z 2. poloviny 70. let 20. století, vystavěného v konstrukční soustavě T 06B - KD. Objekt napojen na CZT sloužící k vytápění i ohřevu teplé vody. Zpracovali jsme průkaz energetické náročnosti budovy.

bytový dům v blansku
Rodinný dům Zahořany

PENB na zděný rodinný dům z keramických bloků tloušťky 440 mm. Vytápění pomocí tepelného čerpadla systému vzduch-voda, bivalentním zdrojem elektrická topná tyč. Ohřev teplé vody v nepřímoohřívaném zásobníkovém ohřívači.

RD Záhořany
Rodinný dům Mezina

Rodinný dům provedený z kompletizovaných celostěnových panelů s nosnou částí ze dřeva doplněnou o ETICS. K vytápění navržen elektrokotel, doplňkovým zdrojem tepla je krb. Ohřev teplé vody pomocí dvou solárních panelů, dohřev zajistí elektrická spirála v zásobníku. Vypracovali jsme průkaz energetické náročnosti domu.

RD Mezina
Litomyšlská nemocnice - internát, ul. J.E. Purkyně, Litomyšl

Předmětem energetického auditu byl internát nemocnice Litomyšl, který byl postaven na konci 70. let 20. století. Byly doporučeny drobné úpravy otopné soustavy s instalací termostatických ventilů a termoregulačních hlavic. Ekonomicky návratné také bylo dodatečné zateplení střechy a obvodového pláště a také výměna oken v objektu.

energetický audit na budovu nemocnice v Litomyšli

Administrativní budova VHOS, a.s., Moravská Třebová

Čtyřpodlažní administrativní budova, která byla postavena v roce 1989. V doporučené variantě energetického auditu byla vybrána opatření na zlepšení energetických vlastností obálky budovy. V rámci energetického auditu byla také prověřena instalace tepelného čerpadla s hlubinným vrtem.

energetický audit na objekt VHOS
Panelový bytový dům, ul. Brožíkova, Hradec Králové
Vypracovali jsme energetickou studii a provedli snímání nezateplené fasády termovizní kamerou. Měření mimo jiné ukázalo, že mezi lodžiovými nosníky a obvodovými stěnami je použita poměrně kvalitní tepelná izolace a že při zateplování není třeba lodžiové nosníky obalovat tepelnou izolací. pohled na lodžii