Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Energetika (audity, PENB)

Rodinný dům Častolovice

PENB na rodinný s obvodovými stěnami z keramických bloku opařené ETICS s tepelnou izolací z EPS s příměsí grafitu, sedlová střecha se zateplením nad krokve tepelnou izolací z PIR panelů, vytápění zajištěné elektrickými sálavými rohožemi a fóliemi a krbovými kamny, ohřev vody pomocí solárních kolektorů a mechanické větrání s rekuperací.

RD Častolovice
Malá vodní elektrárna, Horní Lánov, řeka Malé Labe

Energetický audit byl vytvořen pro účely dotačního programu EKOENERGIE. Dotace byla v roce 2011 schválena. Záměrem stavby MVE je energetické využití přirozených průtoků s využitím pevného jezu na Malém Labi. Toto dílo by mělo obnovit vodní dílo, které v této lokalitě v minulosti existovalo.

mve na Labi
Fotovoltaická elektrárna v areálu firmy ELITEX OK. s.r.o, Jablonec nad Jizerou

Posouzení projektu na výrobu elektrické energie solární soustavou za účelem spotřebovávání elektrické energie v podniku a prodeje přebytků elektrické energie do distribuční soustavy, což zahrnuje posouzení klimatologických podmínek, technického zařízení, možnosti napojení na distribuční soustavu, rozpočet na realizaci a zprovoznění záměru, roční produkce a posouzení ekonomické návratnosti vložených prostředků.

FVE elitex

Základní škola na Náměstí Voskovce a Wericha, Sázava

Energetický audit byl zpracován pro účely dotačního programu OPŽP. Byla doporučena opatření na snížení prostupu tepla obálky budovy a také drobné úpravy otopné soustavy, jako například instalace termostatických ventilů s termoregulačními hlavicemi a její regulace.

ZŠ na Náměstí Voskovce a Wericha - energetický audit
Výrobní hala společnosti KOMAWELL, Areál TOMA a.s., Otrokovice

Energetický audit byl vytvořen pro účely dotačního programu  EKO-Energie. Cílem bylo snížení tepelných ztrát tak, aby bylo možné vytopit vnitřní prostory na požadovanou teplotu pomocí technologických tepelných zisků a současného otopného zdroje bez nutnosti navyšování jeho výkonu.

areál Toma - objekt Komawell

Průmyslové objekty společnosti KONFORM Plastic, s.r.o., areál SVIT Zlín

Energetický audit byl vytvořen pro účely dotačního programu  EKO-Energie. V doporučené variantě byla navržena rekonstrukce otopné soustavy a systému přípravy TV a také  zlepšení tepelnětechnických vlastností konstrukcí obálky budovy.

konform plastic zlin

Sídliště Slezská (9 panelových bytových domů), Frýdek-Místek

Průzkumy, projektové dokumentace a energetické audity pro revitalizaci devíti panelových bytových domů. Dokumentace byla zpracována za účelem žádosti o dotace v programech OPŽP-IPRM a Zelená úsporám.

komplexní činnost na 9 bytových domech ve Frýdku Místku

Malá vodní elektrárna, Dlouhá Ves u Sušice, řeka Otava

Energetický audit byl vytvořen pro účely dotačního programu EKOENERGIE. Dotace byla v roce 2011 schválena. Záměrem stavby MVE je energetické využití přirozených průtoků na řece Otavě u areálu společnosti Less a.s. v Dlouhé Vsi.

malá vodní elektrárna v Dlouhé Vsi
Výrobní areál Warex s.r.o., Javorník

Výstavba nové haly a rekonstrukce dvou stávajících hal ve výrobním areálu firmy Warex. V objektech je instalováno množství výrobních zařízení. Původní haly jsou zděné a je navrženo jejich zateplení, nová hala je navržena z PUR panelů. Posuzovali jsme hluk ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem objektu a vypracovali jsme průkaz energetické náročnosti budovy.

varex javorník
Jižní tribuna Androva stadionu, Olomouc

Průkaz energetické náročnosti budov pro novostavbu jižní tribuny Androva stadionu v Olomouci. Objekt je sedmipodlažní, částečně podsklepený s půdorysem kruhové úseče. V objektu jsou navrženy garáže, kanceláře, provozní prostory a byty.

andrtův stadion