Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Energetika (audity, PENB)

Výrobní hala společnosti KOMAWELL, Areál TOMA a.s., Otrokovice

Energetický audit byl vytvořen pro účely dotačního programu  EKO-Energie. Cílem bylo snížení tepelných ztrát tak, aby bylo možné vytopit vnitřní prostory na požadovanou teplotu pomocí technologických tepelných zisků a současného otopného zdroje bez nutnosti navyšování jeho výkonu.

areál Toma - objekt Komawell

Průmyslové objekty společnosti KONFORM Plastic, s.r.o., areál SVIT Zlín

Energetický audit byl vytvořen pro účely dotačního programu  EKO-Energie. V doporučené variantě byla navržena rekonstrukce otopné soustavy a systému přípravy TV a také  zlepšení tepelnětechnických vlastností konstrukcí obálky budovy.

konform plastic zlin

Sídliště Slezská (9 panelových bytových domů), Frýdek-Místek

Průzkumy, projektové dokumentace a energetické audity pro revitalizaci devíti panelových bytových domů. Dokumentace byla zpracována za účelem žádosti o dotace v programech OPŽP-IPRM a Zelená úsporám.

komplexní činnost na 9 bytových domech ve Frýdku Místku

Malá vodní elektrárna, Dlouhá Ves u Sušice, řeka Otava

Energetický audit byl vytvořen pro účely dotačního programu EKOENERGIE. Dotace byla v roce 2011 schválena. Záměrem stavby MVE je energetické využití přirozených průtoků na řece Otavě u areálu společnosti Less a.s. v Dlouhé Vsi.

malá vodní elektrárna v Dlouhé Vsi
Výrobní areál Warex s.r.o., Javorník

Výstavba nové haly a rekonstrukce dvou stávajících hal ve výrobním areálu firmy Warex. V objektech je instalováno množství výrobních zařízení. Původní haly jsou zděné a je navrženo jejich zateplení, nová hala je navržena z PUR panelů. Posuzovali jsme hluk ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem objektu a vypracovali jsme průkaz energetické náročnosti budovy.

varex javorník
Jižní tribuna Androva stadionu, Olomouc

Průkaz energetické náročnosti budov pro novostavbu jižní tribuny Androva stadionu v Olomouci. Objekt je sedmipodlažní, částečně podsklepený s půdorysem kruhové úseče. V objektu jsou navrženy garáže, kanceláře, provozní prostory a byty.

andrtův stadion
ZŠ a MŠ Masarykova v Kunvaldě

Rekonstrukce objektu z počátku 20. století a jeho rozšíření o přístavbu s jídelnou a zázemím školy. U stávajícího objektu bylo navrženo provedení zateplení a výměna otvorových výplní, přístavba navržena jako zděný dvoupodlažní objekt. Na objekt jsme zpracovali PENB.

ZŠ a MŠ Kunvald
Polyfunkční dům na Třídě Kapitána Jaroše, Brno

Rekonstrukce stávajícího objektu na polyfunkční dům. Celý komplex se po rekonstrukci bude skládat ze čtyř částí – původní historický objekt, dvě třípodlažní přístavby a podzemní garáže. V objektu jsou navrženy komerční prostory, kanceláře a byty. Vytápění pomocí kondenzačních kotlů, některé části objektu chlazené. Na objekt jsme zpracovali průkaz ENB.

polyfunkční dům v Brně

Bytový dům Městská vila, Litomyšl

Průkaz energetické náročnosti pro zděnou novostavba bytového domu se 17 byty. Zdrojem tepla je kotelna s kondenzačními kotli na zemní plyn, příprava teplé vody pomocí bytových předávacích stanic s instalovaným výměníkem.

městská vila v Litomyšli
Bytový dům Peškova, Olomouc

Novostavba bytového domu zděného z keramických bloků, s plochou střechou. Objet napojen na CZT, v suterénu umístěna předávací stanice. Každý byt pak má navrženou bytovou předávací stanici k přenosu tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Pro dům jsme vypracovali průkaz ENB.

bytový dům Peškové v Olomouci