Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Publikace - Knihovna DEKTIME

dektime 2020/04 POŠKOZENÍ PODLAHY A NOSNÝCH STĚN DŘEVOSTAVBY RODINNÉHO DOMU
Ing. Jiří Vilášek
Píše se rok 2014 a investor přebírá "na klíč" postavenou novostavbu nepodsklepeného jednopodlažního dřevodomku, postavenou v konstrukčním systému 2 by 4. Pro zlepšení tepelně technických vlastností jsou obvodové stěny ze strany exteriéru doplněny o zateplovací systém. První odlepená dlaždice se objevila po cca třech letech od realizace.
dektime 2020/03 ROZNÁŠECÍ A NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
Zdeněk Pikl
Podlaha musí splnit požadavky na estetický vzhled a funkční požadavky, které jsou na nášlapné vrstvy a na podlahy jako celek kladeny legislativou a normami. Právě u podlah je funkčních požadavků nejvíce. Mnohé požadavky jsou vázány na druh místnosti a provoz v ní. Návrh podlahy a výběr nášlapné vrstvy je nutné provést komplexně a nelze nadřazovat estetický vzhled nad funkčními požadavky. 
NAVRHOVÁNÍ DRENÁŽÍ – DÍL 2: KONSTRUKČNÍ ZÁSADY DRENÁŽÍ PODLE SMĚRNICE ČHIS 06
Ing. Antonín Žák, Ph.D.
V tomto dílu článku jsou prezentovány jednotlivé konstrukční principy drenáží vycházející ze zkušeností odborníků sdružených v České hydroizolační společnosti (ČHIS) a respektující směrnici ČHIS 06 - HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - ÚPRAVA HYDROFYZIKÁLNÍHO NAMÁHÁNÍ PODZEMNÍCH ČÁSTÍ STAVEB - DRENÁŽE.
dektime 202/01 NAVRHOVÁNÍ DRENÁŽÍ – DÍL 1: ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVÁNÍ DRENÁŽÍ PODLE SMĚRNICE ČHIS 06
Ing. Antonín Žák, Ph.D.
V posledních letech stále více nabývají na významu požadavky na ochranu krajiny před suchem, před nárazovými povodněmi a snaha o doplňování podzemních vod. Nová směrnice ČHIS 06, zaměřená na navrhování drenáží, je zpracována tak, aby současné předpisy a trendy v oblasti nakládání se srážkovou vodou byly správně zakomponovány do konstrukčního řešení drenáží.
dektime 2019/10 SKLADBY PODLAH S TEPLOVODNÍM VYTÁPĚNÍM
Ing. Lukáš Rundt
Podlaha s teplovodním vytápěním se typicky skládá z nosné, hydroizolační, tepelně izolační, zvukově izolační, montážní, roznášecí, separační a nášlapné vrstvy. V první části článku si popíšeme, co musí jednotlivé vrstvy konstrukce od té nejspodnější po tu nejvrchnější podle platných technických předpisů splňovat. V druhé části jsou prezentovány systémy pokládky teplovodního vytápění, které těmto kritériím vyhoví. 
dektiem 2019/09 INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ SKLADEB STĚN ROUBENÝCH STAVEB
Ing. Vojtěch Martinek, Ing. Sylvia Svobodová
Původní řešení roubenek s použitím nesušeného rostlého dřeva má několik nevýhod. Mokré dřevo musí vyschnout a může trvat i několik let, než se hmotnostní vlhkost mokrého řeziva ustálí na rovnovážné hodnotě. Po tuto dobu dochází k postupnému sedání stavby, které se v závislosti na počáteční vlhkosti dřeva pohybuje mezi 5 až 10 % (150 až 300 mm na 3 m výšky stěny).
dektime 2019/08 POUŽITÍ PU LEPIDEL PRO STABILIZACI VRSTEV STŘECH
Ing. Tomáš Kafka
Stabilizace vrstev střechy s povlakovu hydroizolací se dimenzuje na účinky sání větru, eliminaci negativních účinků objemových změn a v případě větších sklonů (obvykle od 5°) také proti posunu vrstev vlivem gravitace. Lepení má letitou tradici v používání rozehřátého asfaltu.
dektime 2019/07

HLEDÁNÍ STŘEŠNÍCH PVC-P FÓLIÍ
Ing. Jaroslav Nádvorník

Střešní hydroizolační fólie jsou jednou z variant materiálového řešení povlakových hydroizolací střech. Nejčastěji se uplatňují na objektech velkého rozsahu, obchodních, skladovacích a administrativních budovách. Rozšiřuje se ale jejich použití i na objektech menších, jako bytové a rodinné domy.
dektime 2019/06 HUTNÍCÍ TECHNIKA VE STAVEBNÍ PRAXI
Ing. Zdeněk Plecháč
Z českých luhů a hájů: V našem okolí se setkáváme s relativně běžnými situacemi propadlých chodníků, cest, parkovišť, venkovních ploch a stavebních zásypů různého typu. Někde je nevhodný podklad, někde možná bylo zatížení příliš velké, ale ve všech případech byl podklad nedostatečně zhutněn.
dektime 2019-05

UMISŤOVÁNÍ ELEKTROINSTALACÍ V BYTECH A RODINNÝCH DOMECH
Jindřich Roedl

Základní normou pro návrh uložení kabelového vedení ve stavbách je ČSN 33 2130 ed. 3. Uložení elektrických vedení do země, podlahy a stropu řeší ČSN 33 2000-5-51 ed. 2. Samostatnou instalaci kabelového vedení ve stavbě musí provádět osoba způsobilá dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. s odpovídajícím paragrafem.