Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Publikace - Knihovna DEKTIME

dektime 2020/03 ROZNÁŠECÍ A NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
Zdeněk Pikl
Podlaha musí splnit požadavky na estetický vzhled a funkční požadavky, které jsou na nášlapné vrstvy a na podlahy jako celek kladeny legislativou a normami. Právě u podlah je funkčních požadavků nejvíce. Mnohé požadavky jsou vázány na druh místnosti a provoz v ní. Návrh podlahy a výběr nášlapné vrstvy je nutné provést komplexně a nelze nadřazovat estetický vzhled nad funkčními požadavky. 
NAVRHOVÁNÍ DRENÁŽÍ – DÍL 2: KONSTRUKČNÍ ZÁSADY DRENÁŽÍ PODLE SMĚRNICE ČHIS 06
Ing. Antonín Žák, Ph.D.
V tomto dílu článku jsou prezentovány jednotlivé konstrukční principy drenáží vycházející ze zkušeností odborníků sdružených v České hydroizolační společnosti (ČHIS) a respektující směrnici ČHIS 06 - HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - ÚPRAVA HYDROFYZIKÁLNÍHO NAMÁHÁNÍ PODZEMNÍCH ČÁSTÍ STAVEB - DRENÁŽE.
dektime 202/01 NAVRHOVÁNÍ DRENÁŽÍ – DÍL 1: ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVÁNÍ DRENÁŽÍ PODLE SMĚRNICE ČHIS 06
Ing. Antonín Žák, Ph.D.
V posledních letech stále více nabývají na významu požadavky na ochranu krajiny před suchem, před nárazovými povodněmi a snaha o doplňování podzemních vod. Nová směrnice ČHIS 06, zaměřená na navrhování drenáží, je zpracována tak, aby současné předpisy a trendy v oblasti nakládání se srážkovou vodou byly správně zakomponovány do konstrukčního řešení drenáží.
dektime 2019/10 SKLADBY PODLAH S TEPLOVODNÍM VYTÁPĚNÍM
Ing. Lukáš Rundt
Podlaha s teplovodním vytápěním se typicky skládá z nosné, hydroizolační, tepelně izolační, zvukově izolační, montážní, roznášecí, separační a nášlapné vrstvy. V první části článku si popíšeme, co musí jednotlivé vrstvy konstrukce od té nejspodnější po tu nejvrchnější podle platných technických předpisů splňovat. V druhé části jsou prezentovány systémy pokládky teplovodního vytápění, které těmto kritériím vyhoví. 
dektiem 2019/09 INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ SKLADEB STĚN ROUBENÝCH STAVEB
Ing. Vojtěch Martinek, Ing. Sylvia Svobodová
Původní řešení roubenek s použitím nesušeného rostlého dřeva má několik nevýhod. Mokré dřevo musí vyschnout a může trvat i několik let, než se hmotnostní vlhkost mokrého řeziva ustálí na rovnovážné hodnotě. Po tuto dobu dochází k postupnému sedání stavby, které se v závislosti na počáteční vlhkosti dřeva pohybuje mezi 5 až 10 % (150 až 300 mm na 3 m výšky stěny).
dektime 2019/08 POUŽITÍ PU LEPIDEL PRO STABILIZACI VRSTEV STŘECH
Ing. Tomáš Kafka
Stabilizace vrstev střechy s povlakovu hydroizolací se dimenzuje na účinky sání větru, eliminaci negativních účinků objemových změn a v případě větších sklonů (obvykle od 5°) také proti posunu vrstev vlivem gravitace. Lepení má letitou tradici v používání rozehřátého asfaltu.
dektime 2019/07

HLEDÁNÍ STŘEŠNÍCH PVC-P FÓLIÍ
Ing. Jaroslav Nádvorník

Střešní hydroizolační fólie jsou jednou z variant materiálového řešení povlakových hydroizolací střech. Nejčastěji se uplatňují na objektech velkého rozsahu, obchodních, skladovacích a administrativních budovách. Rozšiřuje se ale jejich použití i na objektech menších, jako bytové a rodinné domy.
dektime 2019/06 HUTNÍCÍ TECHNIKA VE STAVEBNÍ PRAXI
Ing. Zdeněk Plecháč
Z českých luhů a hájů: V našem okolí se setkáváme s relativně běžnými situacemi propadlých chodníků, cest, parkovišť, venkovních ploch a stavebních zásypů různého typu. Někde je nevhodný podklad, někde možná bylo zatížení příliš velké, ale ve všech případech byl podklad nedostatečně zhutněn.
dektime 2019-05

UMISŤOVÁNÍ ELEKTROINSTALACÍ V BYTECH A RODINNÝCH DOMECH
Jindřich Roedl

Základní normou pro návrh uložení kabelového vedení ve stavbách je ČSN 33 2130 ed. 3. Uložení elektrických vedení do země, podlahy a stropu řeší ČSN 33 2000-5-51 ed. 2. Samostatnou instalaci kabelového vedení ve stavbě musí provádět osoba způsobilá dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. s odpovídajícím paragrafem.

dektime 2019-04

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY – ODSTUPOVÝ ÚHEL VERSUS DENNÍ OSVĚTLENÍ
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Aktuálně platné Pražské stavební předpisy obsahují několik pravidel pro prostorovou a výškovou regulaci. Především se jedná o §25 až §27 a §29, kde jsou definované výškové hladiny a vzájemné odstupy s odkazem na regulační plán. V §28 je navíc definován tzv. „odstupový úhel“, o kterém pojednává tento článek.

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů