Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Publikace - Knihovna DEKTIME

dektime 2018-06

POTÍŽE PŘI ZMĚNĚ VYUŽITÍ STŘECHY S FÓLIOVÝM POVLAKEM
Ing. Jan Matička

Konverzí průmyslové stavby v Praze na Smíchově vznikl moderní bytový dům. V rámci konverze byla provedena dvoupodlažní nástavba objektu, ve které vznikly luxusní mezonetové byty. Jejich střecha už ale tak „luxusní“ nebyla. Vlastníci bytů si uvědomili, že plocha střechy skýtá velký prostor pro využití, a tak instalovali do násypu kameniva dřevěné dlaždice a po obvodu střechy zřídili zábradlí.

dektime 2018/05

HAVÁRIE KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ SE ZABUDOVANÝM DŘEVEM NA JEDNOPLÁŠŤOVÝCH STŘECHÁCH S POVLAKOVÝMI HYDROIZOLACEMI
Jiří Všohájek, Ing. Ondřej Nečas, Ing. Antonín Žák, Ph.D.

Konstrukční desky z dřevní hmoty jsou snadno dostupným, velmi dobře zpracovatelným materiálem s přijatelnými mechanickými vlastnostmi. Proto jsou hojně používané pro vytváření nosných vrstev střech i pro realizaci jejich detailů. Stále však je třeba si připomínat, že dřevo, jako přírodní materiál, může být náchylné na poškození vlhkostí nebo biologickými faktory na vlhkost vázanými.

dektime 2018/04

VLHKOSTNÍ PORUCHY VNĚJŠÍCH OMÍTEK NOVOSTAVBY
Vojtěch Brabec, Ing. Jan Matička

S vlhkostními poruchami vnějších omítek se často setkáváme u starých staveb s dožilou nebo nerealizovanou hydroizolací. Už ne tak často se tato problematika očekává u novostaveb, proto případ popsaný v článku tak pozoruhodný.

dektime 2018/03

OBNOVA HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY VÝROBNÍ HALY
Ing. Daniel Mašlár

Jak jsme vás informovali v DEKTIME 03/2014, provedli v předchozích letech pracovníci ATELIERU DEK praktické zkoušky obnovy hydroizolační funkce plochých střech s povlakovou hydroizolací z asfaltových pásů. V rámci tohoto interního výzkumu byly testovány různé varianty spojení dodatečné vrstvy z asfaltového pásu s povrchem původního asfaltového pásu s břidličným posypem.

dektime 2018/02

CHYTRÉ ŘEŠENÍ STŘECHY PRO BUNGALOV
Ing. Vojtěch Martinek, Ing. Jiří Filip

Z konstrukčního hlediska je pro české bungalovy charakteristická především lehká střecha nízkého sklonu, v drtivé většině případů s nosnou konstrukcí z fošnových příhradových vazníků. Českým specifikem je obliba skládaných krytin na takové střeše a touha využít střešní dutinu mezi podhledem se zateplením a krytinou na skladování kdečeho.

dektime 2018/01

ORIGINÁLNÍ POJETÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ FASÁDY II - BALKÓNY
Ing. Jan Matička

V DEKTIME 2017/06 jsme vás informovali o povedené revitalizaci panelového bytového domu v Praze 6 se specifickým řešením venkovních parapetů. Nyní přibližujeme další zajímavá řešení, která se na objektu povedlo uplatnit při rekonstrukci balkónů.

dektime 2017/12

DUALDEK SE UPLATNÍ I V SUTERÉNU RODINNÉHO DOMU
Ing. Libor Koubek

Naskytla se nám příležitost podílet se návrhu a následně sledovat realizaci řešení hydroizolační koncepce pro suterén rozsáhlejšího rodinného domu, kde projektant velmi správně uplatnil hlediska spolehlivosti.

dektime 2017/11

JEŠTĚ NEBYDLÍ, A UŽ MAJÍ PLESNIVOU STŘECHU
Ing. Petr Hofman

Setkali jsme se s novostavbou penzionu, kde již při stavbě vznikly kondenzační problémy ve skladbě ploché střechy. Došlo hned k několika pochybením, která vedla k tomu, že se střecha musela z velké části demontovat a postavit nová. Co k tomu vedlo a jaký byl celý příběh, si můžete přečíst v následujícím článku.

dektime 2017/10

BIM V ŘEŠENÍ DEK
Ing. Tomáš Kupsa

Zajímáte se o problematiku spojovanou s termíny jako je Stavebnictví 4.0 či BIM? Víte, že vláda ČR se 25. 9. 2017 zavázala podpořit zavedení metody BIM do stavební praxe? Zajímá vás, jak se k této problematice aktuálně staví společnost DEK a.s. a co nabízí projektantům? 

dektime 2017/09

DROBNÁ, ALE VÝZNAMNÁ CHYBA V ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU
Ing. Radim Mařík, Ing. Ondřej Židek

Revitalizace a snižování spotřeby energie u bytových panelových domů je trendem poslední doby. Na příkladu z praxe Znaleckého ústavu DEKPROJEKT si ukážeme jedno pochybení, které způsobuje na revitalizovaných objektech poruchy.

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů