Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Publikace - Knihovna DEKTIME

dektime 2018/04

VLHKOSTNÍ PORUCHY VNĚJŠÍCH OMÍTEK NOVOSTAVBY
Vojtěch Brabec, Ing. Jan Matička

S vlhkostními poruchami vnějších omítek se často setkáváme u starých staveb s dožilou nebo nerealizovanou hydroizolací. Už ne tak často se tato problematika očekává u novostaveb, proto případ popsaný v článku tak pozoruhodný.

dektime 2018/03

OBNOVA HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY VÝROBNÍ HALY
Ing. Daniel Mašlár

Jak jsme vás informovali v DEKTIME 03/2014, provedli v předchozích letech pracovníci ATELIERU DEK praktické zkoušky obnovy hydroizolační funkce plochých střech s povlakovou hydroizolací z asfaltových pásů. V rámci tohoto interního výzkumu byly testovány různé varianty spojení dodatečné vrstvy z asfaltového pásu s povrchem původního asfaltového pásu s břidličným posypem.

dektime 2018/02

CHYTRÉ ŘEŠENÍ STŘECHY PRO BUNGALOV
Ing. Vojtěch Martinek, Ing. Jiří Filip

Z konstrukčního hlediska je pro české bungalovy charakteristická především lehká střecha nízkého sklonu, v drtivé většině případů s nosnou konstrukcí z fošnových příhradových vazníků. Českým specifikem je obliba skládaných krytin na takové střeše a touha využít střešní dutinu mezi podhledem se zateplením a krytinou na skladování kdečeho.

dektime 2018/01

ORIGINÁLNÍ POJETÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ FASÁDY II - BALKÓNY
Ing. Jan Matička

V DEKTIME 2017/06 jsme vás informovali o povedené revitalizaci panelového bytového domu v Praze 6 se specifickým řešením venkovních parapetů. Nyní přibližujeme další zajímavá řešení, která se na objektu povedlo uplatnit při rekonstrukci balkónů.

dektime 2017/12

DUALDEK SE UPLATNÍ I V SUTERÉNU RODINNÉHO DOMU
Ing. Libor Koubek

Naskytla se nám příležitost podílet se návrhu a následně sledovat realizaci řešení hydroizolační koncepce pro suterén rozsáhlejšího rodinného domu, kde projektant velmi správně uplatnil hlediska spolehlivosti.

dektime 2017/11

JEŠTĚ NEBYDLÍ, A UŽ MAJÍ PLESNIVOU STŘECHU
Ing. Petr Hofman

Setkali jsme se s novostavbou penzionu, kde již při stavbě vznikly kondenzační problémy ve skladbě ploché střechy. Došlo hned k několika pochybením, která vedla k tomu, že se střecha musela z velké části demontovat a postavit nová. Co k tomu vedlo a jaký byl celý příběh, si můžete přečíst v následujícím článku.

dektime 2017/10

BIM V ŘEŠENÍ DEK
Ing. Tomáš Kupsa

Zajímáte se o problematiku spojovanou s termíny jako je Stavebnictví 4.0 či BIM? Víte, že vláda ČR se 25. 9. 2017 zavázala podpořit zavedení metody BIM do stavební praxe? Zajímá vás, jak se k této problematice aktuálně staví společnost DEK a.s. a co nabízí projektantům? 

dektime 2017/09

DROBNÁ, ALE VÝZNAMNÁ CHYBA V ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU
Ing. Radim Mařík, Ing. Ondřej Židek

Revitalizace a snižování spotřeby energie u bytových panelových domů je trendem poslední doby. Na příkladu z praxe Znaleckého ústavu DEKPROJEKT si ukážeme jedno pochybení, které způsobuje na revitalizovaných objektech poruchy.

dektime 2017/08

REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ NÁRODNÍHO DIVADLA 2008
Josef Kurka

V DEKTIME 2017/05 jsme letmo připomněli historii Národního divadla a zabývali se střechou historické budovy. Nyní se chceme zabývat sanací korunní římsy. I tento nový článek vznikl díky tomu, že se náš technik Josef Kurka setkal se skvělými lidmi, nadšenci, kteří pracují pro Národní divadlo a vědí o něm mnoho zajímavého.

dektime 2017/07

SOUČASNÝ STANDARD ASFALTOVÝCH PÁSŮ PRO HYDROIZOLACI STAVEB
Ing. Zdeněk Plecháč

Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR pomáhá projektantům, architektům, realizačním firmám, ale i majitelům staveb zorientovat se v nabídce hydroizolací z asfaltových pásů nabízených v ČR. Pro tyto účely byla v r. 2014 vydána ČSN 73 0605-1, která na základě dlouhodobých zkušeností nastavuje standard kvality asfaltových pásů nejčastěji používaných v podmínkách českých staveb.