Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Publikace - Knihovna DEKTIME

DEKTIME 2008/Speciál 2
dektime 2008-speciál 2
 • Stínicí prvky a jejich použití
 • Měření ve stavební akustice
 • Hlukové studie pro hluk z dopravy
 • Tepelná stabilita v letním období na Slovensku
 • Vyhláška č.. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb – výklad některých ustanovení nové požární vyhlášky z hlediska požadavků na rodinné domy
číslo je k dispozici pouze pro registrované uživatele programu DEKPARTNER
DEKTIME 2008/Speciál 1
dektime 2008-speciál 1
 • Porucha střechy způsobená netěsným spodním pláštěm
 • Kondenzace vodní páry v lehké dvouplášťové střeše nad bazénem
 • Parotěsnicí vrstva z fólie lehkého typu prováděná zdola
 • Vzduchotěsnicí vrstva z OSB desek
číslo je k dispozici pouze pro registrované uživatele programu DEKPARTNER
DEKTIME 2008/01
dektime 2008-01
 • Hydroizolácie spodných stavieb
 • Skladby střech klasifikované v České republice z hlediska požární bezpečnosti využívající materiály DEK
 • Tepelná izolace KINGSPAN THERMAROOF
 • Využití rekuperace pro úspory tepla 2
 • Uvádění stavebních výrobků na trh
stáhnout DEKTIME 2008/01
DEKTIME 2008/Semináře
dektime 2008-semináře
 • Střechy OASIS Florenc
 • Realizace střechy s provizorní hydroizolační vrstvou
 • Terasa s tepelnou izolací pod stropní konstrukcí
 • Realiazce šikmých střech v systému TOPDEK
číslo je k dispozici pouze pro registrované uživatele programu DEKPARTNER
DEKTIME 2007/07
dektime 2007-07
 • Výstavba dřevěného domu DEKHOME – 1. část
 • Montáž stavebnice krovu DEKWOOD
 • Oprava renesančních krovů na hradě Roštejně
 • Vliv výměny oken v panelovém domě na sledované parametry vnitřního prostředí
stáhnout DEKTIME 2007/07
DEKTIME 2007/Speciál 2
dektime 2007-speciál 2
 • Kompletní text posledního návrhu revize ČSN 73 3610
 • Historie revize normy
 • Výklad přístupů k vybraným problémům
 • Klempířké práce - nedílná součást teorie i praxe stavění

Text vydané normy doznal významných změn oproti zde otisknutému pracovnímu textu.

k dispozici pouze pro registrované uživatele programu DEKPARTNER
DEKTIME 2007/06
dektime 2007-06
 • Návštěva pily DEKWOOD
 • Kvalita dřeva pro stavební konstrukce
 • Dokumentace častých vad víceplášťových střech s lehkým dolním pláštěm
 • Aktivní účast České republiky v procesu evropské normalizace
 • Ochrana ptactva při stavebních úpravách budov
stáhnout DEKTIME 2007/06
DEKTIME 2007/05
dektime 2007-05
 • BLOWER DOOR test při měření staveb s lehkou obvodovou konstrukcí
 • Vývoj skladeb domů s lehkými dřevěnými nosnými skelety
 • Představení systému DEKHOME
 • Tepelná izolace KINGSPAN THERMAROOF
 • Zaťaženie  plochých striech vetrom
stáhnout DEKTIME 2007/05
DEKTIME 2007/04
dektime 2007-04
 • Tepelnětechnické posuzování dřevěných prvků
 • Technické možnosti systému DEKMETAL při řešení detailů
 • Projekt konstrukce balkonů
 • Zabudování střešních vtoků GULLYDEK
 • Kompletní revitalizace bytových domů
stáhnout DEKTIME 2007/04
DEKTIME 2007/Speciál 1
dektime 2007-special-1
 • Navrhování střech bazénových hal
 • Vybrané změny v normách na denní osvětlení budov
 • Tepelněvlhkostní problémy chladíren
 • Výpočet vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí v laboratorní situaci
k dispozici pouze pro registrované uživatele programu DEKPARTNER

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů