Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Tělocvična, ZŠ Kněžice

Zpracovali jsme akustickou studii s návrhem zvukopohltivých úprav ve vnitřním prostoru tělocvičny ZŠ Kněžice. Podle požadavků objednatele vycházel návrh z využití obkladů z dřevěných palubek. Výsledkem byl konkrétní návrh provedení jednotlivých obkladů stěn a stropu v kombinaci s akustickým pohlcovačem umístěným za pohledovým obkladem.

Tělocvična, ZŠ Kněžice
Dopravně vzdělávací institut Českých drah

V roce 2015 jsme zpracovali projektovou dokumentaci sanace vlhkého obvodového zdiva Dopravně-vzdělávacího institutu Českých drah. Součástí projektu byla také studie stavebních úprav v suterénu objektu – zajištění vhodných výukových prostor a místností pro trenažéry a dále úprava bezprostředního parteru kolem objektu.

Dopravně vzdělávací institut Českých drah
Skladovací hala Zdiby

Zpracování komplexní certifikace BREEAM na výrobní halu o vnitřním objemu cca 550 000 m3. Certifikace probíhala od preassesmentu, design a construction stage, přes specializované kredity (visual comfort, indoor air quality, thermal comfort, energy efficiency, acoustic performance, noise attenuation) až po airtightness (blower door test). Bližší info v tomto článku.

pohled na halu ve Zdibech
Skladovacia hala v Senci, Slovensko

Novostavba výrobní haly o rozměrech 150 x 150 x 12 m a objemu 270 000 m3. Příčkami byla hala rozdělena na 3 samostatné prostory. V průběhu měření se ukázalo, že příčky jsou provedeny nevzduchotěsně a proto byla hala měřena jako celek s tím, že v každém prostoru byla jedna měřicí sestava a ve styku příček bylo kontrolováno vyrovnávání tlaků mezi prostor. Měření bylo uskutečněno pro účely certifikace haly v systému BREEAM. Další info v tomto článku.

blower door test XXL
Rodinný dům, Brandýs nad Labem

Ve studii zastínění jsme posuzovali vliv plánovaného rodinného domu s rozšířenými službami pro obyvatele na sousední bytové domy a jejich pozemky. Výpočtově bylo prokázáno, že i po výstavbě objektu budou splněny všechny požadavky na zastínění dle Vyhlášky 268/2009 Sb.

půdorys zastíněného pozemku
Výrobní hala v Senci, Slovensko

Novostavba výrobní haly o rozměrech 150 x 84 x 12 m. Pro účely certifikace systémem BREEAM jsme provedli měření průvzdušnosti objektu metodou blower door test. Vzhledem k velkému objemu haly muselo být použito více sestav měřicích zařízení. Výsledky měření prokázaly splnění požadavků systému BREEAM. Další info v tomto článku.

výrobní hala v senci - blower door test XL
Bytový soubor Milíčovský Háj – Jih

Kontrola 108 bytových jednotek v 5 bytových domech před převzetí investora od realizační firmy. Vzhledem k velkému rozsahu kontroly ji průběžně provádělo několik specialistů naší společnosti. Při kontrole byla využita metodika NEMOPAS. Jako při všech obdobných akcích také u této byly výsledky zpracovány ve formě přehledného formuláře umožňujícího snadné filtrování a vyhodnocování.

pohledy na jeden z objektu
Bytový soubor Jahodnice, Praha
Inspekce 61 bytových jednotek a společných prostor bytového domu před převzetí investora od realizační firmy. Inspekce byla zaměřena na provedení podlah, dlažeb, obkladů, omítek, dveří, oken, požárně bezpečnostního řešení, topení, kanalizace, vody apod. Všechny nedostatky a vady byly zpracovány ve formě přehledného formuláře ukázka vyhodnocení na jednom z objektů
Tělocvična Hluchák, ZŠ Šumperk

Úprava vnitřního prostoru tělocvičny u základní školy v Šumperku. Měřením byla zjištěna nedostatečná zvuková pohltivost. Bylo navrženo několik variant, které vedly k dosažení optimální doby dozvuku, snížili celkový hluk v prostoru při využívání tělocvičny a zároveň splnily zvýšenou mechanickou odolnost.

Tělocvična Hluchák, ZŠ Šumperk
Bytový soubor Nové Letňany, Praha

Inspekce objektu "C" v obytném souboru Nové Letňany před koncem jeho záruky. Inspekce byla zaměřena na stavebnětechnickou část, statiku, technická zařízení, požárně bezpečnostní řešení a elektroinstalace. Současně jsme provedli i akreditované měření kročejové neprůzvučnosti ze společné chodby do obytných místností bytů.

objekt C v bytovém souboru letňany

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů