Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Tabačka Hodonín
Pasportizace souboru 33 plochých i šikmých střech skladových hal před a po instalaci fotovoltaických panelů ve skladovém areálu. pasportizace střech pro instalaci fotovoltaiky
Plavecký bazén, Frenštát pod Radhoštěm
Zjišťovali jsme příčiny zatékání nově opravenou plochou střechou bazénu. V rámci průzkumu jsme provedli sondy do konstrukcí, provedli dlouhodobé měření teploty a vlhkosti vzduchu v podstřeší. Na základě zjištěných skutečností jsme stanovili příčiny závadného stavu a navrhli nápravná opatření. zatékání střechou bazénu ve Frenštátě pod Radhoštěm
Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště
V době posudku byla stavba před dokončením a krytý bazén ještě nebyl v provozu. Při realizaci ploché jednoplášťové střechy nad bazénem se do skladby střechy dostala srážková voda. naším úkolem bylo stanovit vliv zabudované vlhkosti na součinitel prostupu tepla skladby střechy a stanovit průběh odpařování vlhkosti. AQUAPARK Uherské Hradiště
Krytý plavecký bazén, Polička
Tepelnětechnické posouzení a návrh úprav 10 skladeb a jednoho detailu pro projekt rekonstrukce bazénu v Poličce. V rámci rekonstrukce má být objekt komplexně zateplen. posouzení skladeb - bazén Polička
Makro Cash & Carry, Stodůlky
Na stropě nevytápěných garáží v 1. PP dochází k rozsáhlé povrchové kondenzaci, přičemž v zimě neklesá teplota vzduchu v garážích pod +5°C. Nad garážemi se nachází chladírenské a mrazírenské místnosti. Objednatel poskytnul několik variant řešení a ATELIER DEK provedl jejich posouzení. MAKRO - posouzení detailů
Obytný soubor Kajetánka, Praha
V obytných objektech 1 a 2 bylo tepelně technicky posouzeno sedm skladeb a u vybrané kritické místnosti byla posouzena její tepelná stabilita v letním období. U některých detailů byly navrženy úpravy. Vypočítaná maximální denní teplota v kritické místnosti 25,3°C s rezervou splnila požadovanou maximální teplotu 27,0°C. Kajetánka Praha - teptech
Středočeské divadlo, Kladno
V rámci rekonstrukce Středočeského divadla v Kladně byla v severovýchodní části budovy plánována přístavba a kompletní zateplení budovy z důvodů snížení energetické náročnosti objektu. V tepelně technickém posudku byly řešeny skladby jednotlivých konstrukcí a složité detaily. Zateplení budovy divadla v Kladně
Ottova vila - bazén, Praha
Předmětem zadání bylo tepelnětechnické posouzení a návrh úprav pěti detailů obalových konstrukcí vnitřního bazénu v historickém objektu Ottovy vily v Praze. Některé detaily byly navrženy ve více variantách i s ohledem na akustické vlastnosti. Ottova Vila - tepelná technika
Malá vodní elektrárna, Dlouhá Ves u Sušice, řeka Otava

Energetický audit byl vytvořen pro účely dotačního programu EKOENERGIE. Dotace byla v roce 2011 schválena. Záměrem stavby MVE je energetické využití přirozených průtoků na řece Otavě u areálu společnosti Less a.s. v Dlouhé Vsi.

malá vodní elektrárna v Dlouhé Vsi
Rodinný dům, Holásky

Výpočet zastínění parcely a sousedního domu novostavbou rodinného domu. Studie zastínění prokázala vyhovující stav i po výstavbě plánovaného rodinné domu a proto se nemusely provádět žádné projekční úpravy.

Rodinný dům, Holásky