Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Bytový dům Peškova, Olomouc

Novostavba bytového domu zděného z keramických bloků, s plochou střechou. Objet napojen na CZT, v suterénu umístěna předávací stanice. Každý byt pak má navrženou bytovou předávací stanici k přenosu tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Pro dům jsme vypracovali průkaz ENB.

bytový dům Peškové v Olomouci
BD Salmova 9, 11, 13, 15, Blansko

Rekonstrukce panelového objektu z 2. poloviny 70. let 20. století, vystavěného v konstrukční soustavě T 06B - KD. Objekt napojen na CZT sloužící k vytápění i ohřevu teplé vody. Zpracovali jsme průkaz energetické náročnosti budovy.

bytový dům v blansku
Rodinný dům Zahořany

PENB na zděný rodinný dům z keramických bloků tloušťky 440 mm. Vytápění pomocí tepelného čerpadla systému vzduch-voda, bivalentním zdrojem elektrická topná tyč. Ohřev teplé vody v nepřímoohřívaném zásobníkovém ohřívači.

RD Záhořany
Rodinný dům Mezina

Rodinný dům provedený z kompletizovaných celostěnových panelů s nosnou částí ze dřeva doplněnou o ETICS. K vytápění navržen elektrokotel, doplňkovým zdrojem tepla je krb. Ohřev teplé vody pomocí dvou solárních panelů, dohřev zajistí elektrická spirála v zásobníku. Vypracovali jsme průkaz energetické náročnosti domu.

RD Mezina
Litomyšlská nemocnice - internát, ul. J.E. Purkyně, Litomyšl

Předmětem energetického auditu byl internát nemocnice Litomyšl, který byl postaven na konci 70. let 20. století. Byly doporučeny drobné úpravy otopné soustavy s instalací termostatických ventilů a termoregulačních hlavic. Ekonomicky návratné také bylo dodatečné zateplení střechy a obvodového pláště a také výměna oken v objektu.

energetický audit na budovu nemocnice v Litomyšli

Administrativní budova VHOS, a.s., Moravská Třebová

Čtyřpodlažní administrativní budova, která byla postavena v roce 1989. V doporučené variantě energetického auditu byla vybrána opatření na zlepšení energetických vlastností obálky budovy. V rámci energetického auditu byla také prověřena instalace tepelného čerpadla s hlubinným vrtem.

energetický audit na objekt VHOS
Státní tiskárna cenin, ul. Na Vápence, Praha 3

Vypracovali jsme prováděcí projektovou dokumentace izolací podzemních prostor určených pro umístění citlivých technologií v podmínkách tlakové podzemní vody - byl navržen dvojitý hydroizolační systém.

Tiskárna cenin, Praha

Učalinská cementárna, Republika Baškortostán – Ruská federace
Součástí cementárny je plánován soubor budov zajišťující provoz cementárny: velín cementárny, zdravotní středisko, jídelna s kuchyní, administrativní objekt s ubytovnou. Navrhli jsme 9 skladeb a řešení 2 detailů. Okrajové podmínky a požadavky byly převzaty z norem Ruské federace. cementárna - tepelná technika
Bytový dům, Praha 6
Novostavba bytového domu o 6. NP. Posouzení tepelné stability místnosti dle požadavku ČSN 73 0540-2. Kritická místnost představuje místnost s největší plochou přímo osluněných výplní otvorů orientovaných na Z, JZ, J, JV, V, a to v poměru k podlahové ploše místnosti. Tepelná stabilita v letním období byla posouzena v místnosti v 6. NP. Bytový dům Praha 6 - tepelná technika
Obchodní centrum Aréna, Plzeň
Tepelnětechnické posouzení 30 skladeb a šesti kritických detailů. Skladby byly posouzeny na součinitel prostupu tepla, nejnižší vnitřní povrchovou teplotu hodnocenou faktorem vnitřního povrchu, množství zkondenzované vodní páry a roční bilanci zkondenzované a vypařitelné vodní páry. Detaily byly hodnoceny na nejnižší povrchovou teplotu. OC Arena Plzeň