Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Bytový dům, ul. Milady Horákové, Hradec Králové
Pětipatrový bytový dům postavený v 60. letech 20. stol. Nosnou část tvoří ŽB skelet. Stěny jsou vyzděny. Dům byl v době termovizního měření nezateplený. termovizní snímek výseku fasády
Sídlo RWE, Ostrava
Čtrnáctipatrová administrativní budova. Termodiagnostika fasády budovy z exteriéru a vybraných detailů v interiéru. Bylo nalezeno několik tepelných mostů a další vady. termogram horní části objektu
Office Building Nordica, Ostrava
Novostavba administrativní budovy. Termovizní měření bylo provedeno z exteriéru i interiéru. Kontrolovalo se především provedení ETICS a osazení oken. Z tohoto pohledu se jedná o velice zdařilou realizaci. fasáda objektu
Bytový dům, ul. Africká, Praha 6
Panelák se zateplenými štítovými stěnami. Zateplení bylo prováděno v 90. letech 20. stol. Termovizní měření bylo provedeno pro prokázání kvality zateplovacího systému. Na základě měření bylo doporučeno při případném celkovém zateplení domu odstranění stávajícího systému, protože již byl dožilý. štítová stěna s tepelnými mosty

 

Atypický rodinný dům, Karlovy Vary
Památkově chráněný objekt přestavěný na rodinný dům. Polovina domu byla z CP a polovina z děrovaných cihel. V části domu z CP, která nemohlo být z památkových důvodů zateplena, se objevily problémy s kondenzací. Provedli jsme měření termovizní kamerou pro lokalizaci tepelných mostů. pohled na dům

 

Řadový rodinný dům, Praha 4
Nezateplený dům jehož nosné obvodové konstrukce jsou tvořeny zdivem z cihel Porotherm. V zimě bylo podkroví velice špatně vytopitelné. Termovize při podtlaku odhalila chybné připojení parozábrany na štítové stěny, nedostatečně tepelně izolovaný výlez do půdního prostoru a anomálie v osazení oken. pohled na dům z ulice

 

Srub, Praha východ
Rodinný dům koncipovaný jako srub. Dům byl kolaudován v roce 2008. Termovizní měření při podtlaku v interiéru odhalilo velké množství nevzduchotěsných míst především ve stycích jednotlivých dřevěných prvků (klád). kout za přirozeného tlaku a při podtlaku

 

Hotel Harrachov Inn
Z důvodů rychlého vychladání místností a s tím spojených velkých energetických výdajů byla provedena komplexní termodiagnostika, včetně měření za podtlaku v interiéru. Nízké povrchové teploty byly naměřeny v interiéru již za přirozených tlakových podmínek, tz. byly lokalizovány konstrukce s horším tepelným odporem. Při podtlaku došlo k dalšímu snížení povrchových teplot především ve složitých přechodech vikýřů a u oken. termovizní snímek z exteriéru

 

Rodinný dům, Český Brod
Rodinný dům s přirozeným větráním. Termovizní měření a Blower-Door test byly provedeny pro kontrolu provedení prací. Naměřená hodnota n50=3,5 [h-1] splnila doporučenou hodnotu pro prostory s přirozeným větráním. pohled na dům před dokončením fasády

 

Výrobní areál, Kladno
Výrobní hala, jejíž obalové konstrukce jsou tvořeny sendvičovými polyuretanovými panely. Po první zimě od uvedení do provozu se v interiéru objevily stopy zatékání. Byl proveden stavebnětechnický průzkum doplněný o termodiagnostiku z interiéru za přirozených podmínek a za podtlaku. Při podtlaku bylo lokalizováno velké množství nevzduchotěsných detailů. termogram nevzduchotěsného styku stěny a střechy