Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Bytový dům, ul. Na Malovance, Praha 5
V bytovém domě byla provedena výměna výtahu. Pro účely kolaudace bylo pracovníky Zkušební laboratoře ATELIER DEK provedeno měření hluku výtahu v chráněném prostoru bytu v přízemí (nejblíže ke strojovně výtahu). Měření prokázalo splnění všech požadovaných limitů. měření hluku po výměně výtahu
Kavárna, ul. Mářakova, Praha 6
Bytový dům, v jehož 1.NP měla rekonstrukcí několika nevyužívaných místností vzniknout kavárna s denním provozem (do 22.00 hod). Prostor plánované kavárny přímo sousedí s obytnými místnostmi bytů v 1.PP a 2.NP. V rámci průzkumu jsme provedli měření zvukové izolace stropních konstrukcí navrhli jsme akustická opatření. zvuková izolace stropu
Sportovní hala TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
Sportovní hala slouží pro zápasy a trénink oddílu házené a pro další sportovní akce. Měřením byly zjištěny doby dozvuku výrazně vyšší, než jaké jsou požadovány normou pro sportovní haly. V návaznosti na měření doby dozvuku byla vypracována studie prostorové akustiky, ve které byla navržena opatření pro snížení doby dozvuku. měření doby dozvuku v hale
Bytový dům, ul. Linhartova, Praha 5
Novostavba bytového domu. Dle ČSN EN ISO 140-7 Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část  7: Měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí v budovách jsme provedli měření kročejové neprůzvučnosti 4 stropních konstrukcí. Protože měření prokázalo překročení limitních hodnot, navrhli jsem opatření pro zlepšení situace. protokol z měření kročejové neprůzvučnosti
Autokaravan
Majitel autokaravanu jej často využívá v zimním období a proto svépomoci provedl dodatečné zateplení některých částí. Termografie autokaravanu z exteriéru odhalila slabá místa pro dodatečné zateplení. autokaravan
Gymnázium, Teplice
Gymnázium se skládá ze tří hlavních objektů A, B a C postavených v letech 1864 až 1932. Objekty jsou památkově chráněny. Bezkontaktní měření povrchových teplot na fasádách všech objektů pro odhalení poruch. Kritickými konstrukcemi byla okna. fasáda hystorické budovy gymnázia
Bytový dům, ul. Milady Horákové, Hradec Králové
Pětipatrový bytový dům postavený v 60. letech 20. stol. Nosnou část tvoří ŽB skelet. Stěny jsou vyzděny. Dům byl v době termovizního měření nezateplený. termovizní snímek výseku fasády
Sídlo RWE, Ostrava
Čtrnáctipatrová administrativní budova. Termodiagnostika fasády budovy z exteriéru a vybraných detailů v interiéru. Bylo nalezeno několik tepelných mostů a další vady. termogram horní části objektu
Office Building Nordica, Ostrava
Novostavba administrativní budovy. Termovizní měření bylo provedeno z exteriéru i interiéru. Kontrolovalo se především provedení ETICS a osazení oken. Z tohoto pohledu se jedná o velice zdařilou realizaci. fasáda objektu
Bytový dům, ul. Africká, Praha 6
Panelák se zateplenými štítovými stěnami. Zateplení bylo prováděno v 90. letech 20. stol. Termovizní měření bylo provedeno pro prokázání kvality zateplovacího systému. Na základě měření bylo doporučeno při případném celkovém zateplení domu odstranění stávajícího systému, protože již byl dožilý. štítová stěna s tepelnými mosty