Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Aquapalace Praha Čestlice
Řešili jsme prostorovou a stavební akustiku objektu ve fázi přepracování projektové dokumentace. Prověřovali jsme původní řešení ve vztahu k aktuálním legislativním požadavkům. Cílem bylo eliminovat nepříznivý vliv hluku z technických zařízení a hlučných provozů na chráněné vnitřní a venkovní prostory vlastního objektu a dosáhnout požadovaných vlastností z hlediska prostorové akustiky. řešení akustiky v Aquapalace Čestlice
Bytový dům Jezerní, Strakonice
V nejvyšším podlaží novostavby bytového domu je vedle výtahové šachty obývací pokoj s kuchyňským koutem. Měřeným zdrojem hluku byl osobní výtah VA1 s automatickými posuvnými dveřmi. Pohon výtahu je umístěn pod stropem výtahové šachty v úrovni nejvyššího podlaží. protokol z měření hluku výtahu
Byt ve 4.NP bytového domu, ul. Ve struhách, Praha 6
V blízkosti bytového domu na Praze 6 se nachází železniční trať. V interiéru bytu jsme provedli měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku A od hluku z železniční dopravy. Měření probíhalo po dobu 24 h v krocích po 1 s. Z naměřeného hlukového profilu byly stanoveny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A při jednotlivých průjezdech vlaků. měření hluku z železniční dopravy
Bytový dům, U měšťanského pivovaru, Praha 7
V srpnu 2009 jsme provedli v bytovém domě v Praze 7 měření horizontální kročejové neprůzvučnosti mezi prostorem společné přístupové chodby do bytu v 5. nadzemním podlaží a obývacím pokojem s kuchyňským koutem bytu ve stejném podlaží. Požadavky platné legislativy nebyly splněny. protokol z měření kročejové neprůzvučnosti
Bytový dům, ul. Na Malovance, Praha 5
V bytovém domě byla provedena výměna výtahu. Pro účely kolaudace bylo pracovníky Zkušební laboratoře ATELIER DEK provedeno měření hluku výtahu v chráněném prostoru bytu v přízemí (nejblíže ke strojovně výtahu). Měření prokázalo splnění všech požadovaných limitů. měření hluku po výměně výtahu
Kavárna, ul. Mářakova, Praha 6
Bytový dům, v jehož 1.NP měla rekonstrukcí několika nevyužívaných místností vzniknout kavárna s denním provozem (do 22.00 hod). Prostor plánované kavárny přímo sousedí s obytnými místnostmi bytů v 1.PP a 2.NP. V rámci průzkumu jsme provedli měření zvukové izolace stropních konstrukcí navrhli jsme akustická opatření. zvuková izolace stropu
Sportovní hala TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
Sportovní hala slouží pro zápasy a trénink oddílu házené a pro další sportovní akce. Měřením byly zjištěny doby dozvuku výrazně vyšší, než jaké jsou požadovány normou pro sportovní haly. V návaznosti na měření doby dozvuku byla vypracována studie prostorové akustiky, ve které byla navržena opatření pro snížení doby dozvuku. měření doby dozvuku v hale
Bytový dům, ul. Linhartova, Praha 5
Novostavba bytového domu. Dle ČSN EN ISO 140-7 Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část  7: Měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí v budovách jsme provedli měření kročejové neprůzvučnosti 4 stropních konstrukcí. Protože měření prokázalo překročení limitních hodnot, navrhli jsem opatření pro zlepšení situace. protokol z měření kročejové neprůzvučnosti
Autokaravan
Majitel autokaravanu jej často využívá v zimním období a proto svépomoci provedl dodatečné zateplení některých částí. Termografie autokaravanu z exteriéru odhalila slabá místa pro dodatečné zateplení. autokaravan
Gymnázium, Teplice
Gymnázium se skládá ze tří hlavních objektů A, B a C postavených v letech 1864 až 1932. Objekty jsou památkově chráněny. Bezkontaktní měření povrchových teplot na fasádách všech objektů pro odhalení poruch. Kritickými konstrukcemi byla okna. fasáda hystorické budovy gymnázia