Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Atypický rodinný dům, Karlovy Vary
Památkově chráněný objekt přestavěný na rodinný dům. Polovina domu byla z CP a polovina z děrovaných cihel. V části domu z CP, která nemohlo být z památkových důvodů zateplena, se objevily problémy s kondenzací. Provedli jsme měření termovizní kamerou pro lokalizaci tepelných mostů. pohled na dům

 

Řadový rodinný dům, Praha 4
Nezateplený dům jehož nosné obvodové konstrukce jsou tvořeny zdivem z cihel Porotherm. V zimě bylo podkroví velice špatně vytopitelné. Termovize při podtlaku odhalila chybné připojení parozábrany na štítové stěny, nedostatečně tepelně izolovaný výlez do půdního prostoru a anomálie v osazení oken. pohled na dům z ulice

 

Srub, Praha východ
Rodinný dům koncipovaný jako srub. Dům byl kolaudován v roce 2008. Termovizní měření při podtlaku v interiéru odhalilo velké množství nevzduchotěsných míst především ve stycích jednotlivých dřevěných prvků (klád). kout za přirozeného tlaku a při podtlaku

 

Hotel Harrachov Inn
Z důvodů rychlého vychladání místností a s tím spojených velkých energetických výdajů byla provedena komplexní termodiagnostika, včetně měření za podtlaku v interiéru. Nízké povrchové teploty byly naměřeny v interiéru již za přirozených tlakových podmínek, tz. byly lokalizovány konstrukce s horším tepelným odporem. Při podtlaku došlo k dalšímu snížení povrchových teplot především ve složitých přechodech vikýřů a u oken. termovizní snímek z exteriéru

 

Rodinný dům, Český Brod
Rodinný dům s přirozeným větráním. Termovizní měření a Blower-Door test byly provedeny pro kontrolu provedení prací. Naměřená hodnota n50=3,5 [h-1] splnila doporučenou hodnotu pro prostory s přirozeným větráním. pohled na dům před dokončením fasády

 

Výrobní areál, Kladno
Výrobní hala, jejíž obalové konstrukce jsou tvořeny sendvičovými polyuretanovými panely. Po první zimě od uvedení do provozu se v interiéru objevily stopy zatékání. Byl proveden stavebnětechnický průzkum doplněný o termodiagnostiku z interiéru za přirozených podmínek a za podtlaku. Při podtlaku bylo lokalizováno velké množství nevzduchotěsných detailů. termogram nevzduchotěsného styku stěny a střechy

 

Jižní tribuna Androva stadionu, Olomouc

Průkaz energetické náročnosti budov pro novostavbu jižní tribuny Androva stadionu v Olomouci. Objekt je sedmipodlažní, částečně podsklepený s půdorysem kruhové úseče. V objektu jsou navrženy garáže, kanceláře, provozní prostory a byty.

andrtův stadion
ZŠ a MŠ Masarykova v Kunvaldě

Rekonstrukce objektu z počátku 20. století a jeho rozšíření o přístavbu s jídelnou a zázemím školy. U stávajícího objektu bylo navrženo provedení zateplení a výměna otvorových výplní, přístavba navržena jako zděný dvoupodlažní objekt. Na objekt jsme zpracovali PENB.

ZŠ a MŠ Kunvald
Polyfunkční dům na Třídě Kapitána Jaroše, Brno

Rekonstrukce stávajícího objektu na polyfunkční dům. Celý komplex se po rekonstrukci bude skládat ze čtyř částí – původní historický objekt, dvě třípodlažní přístavby a podzemní garáže. V objektu jsou navrženy komerční prostory, kanceláře a byty. Vytápění pomocí kondenzačních kotlů, některé části objektu chlazené. Na objekt jsme zpracovali průkaz ENB.

polyfunkční dům v Brně

Bytový dům Městská vila, Litomyšl

Průkaz energetické náročnosti pro zděnou novostavba bytového domu se 17 byty. Zdrojem tepla je kotelna s kondenzačními kotli na zemní plyn, příprava teplé vody pomocí bytových předávacích stanic s instalovaným výměníkem.

městská vila v Litomyšli