Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Tepelná technika

Vyhnívací nádrže ČOV Plzeň

Provedli jsme průzkum zastřešení a opláštění vyhnívacích nádrží a návrh skladby, včetně tepelně-technického posouzení navržené skladby a konzultace problematických detailů.

ČOV Plzeň
Areál Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Praha 5 – Zbraslav

Objekt se nachází v areálu bývalé pohraniční stráže, jehož výstavba byla dokončena roku 1982 a je tvořen budovami A, B a C vzájemně propojenými spojovacími krčky. V rámci zakázky byla zpracována kompletní energetická a projektová dokumentace zateplení objektů pro účely dotačního titulu OPŽP, provedení stavby a výběru zhotovitele, a dále autorský dozor v průběhu realizace.

Areál Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
Skladovací hala Zdiby

Zpracování komplexní certifikace BREEAM na výrobní halu o vnitřním objemu cca 550 000 m3. Certifikace probíhala od preassesmentu, design a construction stage, přes specializované kredity (visual comfort, indoor air quality, thermal comfort, energy efficiency, acoustic performance, noise attenuation) až po airtightness (blower door test). Bližší info v tomto článku.

pohled na halu ve Zdibech
Haly pro výrobu tabákových produktů v Kutné Hoře

Bylo provedono tepelnětechnické posouzení skladeb a detailů výrobní haly, kde je technologicky udržována vyšší teplota a relativní vlhkost vnitřního vzduchu potřebná pro výrobu tabákových produktů.

detail soklu haly

ČOV v Kutné Hoře

Na základě výpočtu bylo provedono posouzení kondenzace v opláštění vyhnívacích nádrží čističky odpadních vod a navrženo opatření, které zajistí bezpečnou funkčnost nádrží. 

čov kutná hora

Bytový dům, Hornoměcholupská, Praha 15

Tepelnětechnické posouzení 3D šíření tepla v místě ukotvení zábradlí do lodžie. Jednalo se o detail, ve kterém byly v zimních měsících patrny v interiéru projevy povrchové kondenzace.

3D detail ukotvení zábradlí
Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

Jeden z nejznámějších hotelů v České republice. Při rekonstrukci a dostavbě wellness centra jsme prováděli konzultace a posuzovali detaily z hlediska tepelné techniky.

gradnhotel pupp

Staroměstská tržnice, Praha 1

Dynamická simulace a CFD analýza za účelem analýzy tepelně-vlhkostního chování prostoru tržnice. Stanovení předpokládané spotřeby energie, tepelných ztrát a tepelné zátěže.

staroměstská tržnice, praha 1
Administrativní budova Greenpoint, Praha
Vypracování 5 specializovaných výpočtů a studií pro BREEAM v oblastech denní osvětlení (Hea 1), akustika (Hea 13, Pol 8), tepelná pohoda (Hea 10) a obnovitelné zdroje energie (Ene 5). Výstupy z energetické dynamické simulace byly použity pro optimalizaci projekčního řešení. Více v článku BREEAM a LEED certifikace z hlediska udržitelného rozvoje. greenpoint praha 5
Spielberk Office Centre, budova B, Brno
Administrativní objekt o 21 nadzemních podlažích. Zpracovali jsme sadu specializovaných studií z oblasti stavební fyziky a energetiky pro certifikaci BREEAM. Objekt díky těmto studiím získal 8 bodů z 11 dosažitelných. Více v článku BREEAM a LEED certifikace z hlediska udržitelného rozvoje. spielberk office centre