Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Tepelná technika

Fasádní systémy DEKMETAL
Spolupráce se sesterskou firmou DEKMETAL při vývoji fasádních systémů. Podrobné tepelnětechnické posouzení jak dílčích částí tak také celých systémů. fasádní systém Dekmetal
Víceúčelový sportovní areál Motol, Praha
Supervize projektu z hlediska tepelné techniky zahrnující vytipování kritických detailů a částí stavby, jejich výpočtové posouzení a návrh případných úprav. sportovní areál Motol
Střešní okna SOLARA
Spolupráce při vývoji střešních oken z hlediska tepelné techniky a energetiky. Prováděli jsme potřebné tepelnětechnické výpočty, včetně posouzení 2D detailů. střešní okno Solara
Vysočanská brána, Praha
Plánovaná novostavba obchodního centra v Praze Vysočanech. Prováděli jsme tepelnětechnické posouzení vnější stěny se zavěšenou fasádou s nosným kovovým roštem. Vysočanská brána
Hotel Hybernská Praha
Hotel v Hybernské ulici v Praze. Pro projekční firmu jsme provedli tepelnětechnické posouzení detailu mezistřešního žlabu. V posudku byla posouzena nejnižší vnitřní povrchová teplota v interiéru v okolí detailu, vlhkostní bilance detailu a hmotnostní vlhkost dřevěných prvků v detailu. Hotel Hybernská - 2D detail
Areál firmy Regulus, Praha 4 - Komořany
V areálu se bude vyskytovat zkušební místnost pro testování topných zařízení. Navrhovali jsme skladby konstrukcí ohraničujících zkušební místnost. Teplotní rozdíly mezi místností a okolními prostory se mohou pohybovat od 0 do 37 °C. Pro tepelnou izolaci byly zvoleny tepelněizolační panely s jádrem z PUR a opláštěním z ocelových plechů. testování topných zařízení - stěna
Rodinný dům, Klánovice
V jedné místnosti v interiéru rodinného domu docházelo na podhledu k tvorbě vlhkých map. Výpočet v trojrozměrném teplotním poli prokázal, že příčinou je kondenzace vodní páry na trubce, která není zateplená a prostupuje střešním pláštěm z exteriéru do interiéru. Pro odstranění příčiny problémů byla navržena opatření ve 3 variantách, spočívající v zateplení prostupující trubky a zevzduchotěsnění detailu. RD Klánovice
Apartmánový dům Šumavský dvůr, Železná Ruda
Posouzení skladby šikmé střechy z hlediska tepelné techniky a hydroizolační bezpečnosti. Střecha je velmi členitá, má množství vikýřů a bude vystavena náročným klimatickým podmínkám. Kromě posouzení skladby byla doporučena opatření zajišťující správné fungování střechy. apartmánový dům Železná Ruda
Dětský a rekondiční bazén, Pelhřimov
Posouzení detailu styku obvodové stěny a střechy z hlediska nejnižší vnitřní povrchové teploty. Výpočet povrchové teploty řešením dvourozměrného i trojrozměrného teplotního pole. dětský bazén Pelhřimov
Zimní stadion, Varnsdorf
Návrh skladby střechy zimního stadionu s ohledem na proměnlivý tepelný a difúzní tok v průběhu roku. Návrh vedoucí k minimalizaci kondenzace vodní páry na spodním líci střechy v důsledku ochlazování spodního líce střechy sáláním proti ledové ploše. zimní stadion Varnsdorf

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů