Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Tepelná technika

Zimní stadion, Varnsdorf
Návrh skladby střechy zimního stadionu s ohledem na proměnlivý tepelný a difúzní tok v průběhu roku. Návrh vedoucí k minimalizaci kondenzace vodní páry na spodním líci střechy v důsledku ochlazování spodního líce střechy sáláním proti ledové ploše. zimní stadion Varnsdorf
Přestavba bývalé hasičské zbrojnice na rodinný dům, Dětřichov
Historická budova hasičské zbrojnice, kterou majitel plánuje přestavět na rodinný dům. Provedli jsme návrh a tepelnětechnické posouzení zateplení obvodové stěny z interiéru. přestavba hasičské zbrojnice Detřichov
Hotel Národní, Praha 1

Supervize projektové dokumentace z hlediska tepelné techniky zahrnující vytipování kritických detailů a částí stavby, jejich výpočtové posouzení a návrh případných úprav. Dále byla zpracována studie denního osvětlení administrativních částí objektu.

Hotel Národní, Praha 1
Rekonstrukce obchodního a administrativního centra DELTA

Objekt z 80.let, skládající se ze dvou budov. Posuzovaný objekt B má čtyři nadzemní podlaží. Bylo provedeno tepelnětechnické posouzení stávajících skladeb a detailů a návrh jejich úprav. Pro stavební povolení byla vypracována studie denního osvětlení a akustická studie.

OC Delta Praha

Administrativní objekt a bytové domy Pankrác, Praha 4
V bytovém a administrativním komplexu jsme posoudili přes 20 skladeb obalových konstrukcí (obvodových stěn a střech). Průběžnými konzultacemi s projektantem byly skladby upraveny tak, aby splňovaly všechny normové požadavky. Dále byla zpracována kompletní studie oslunění a denního osvětlení, tj. jak vliv na okolní objekty, tak také objektu samotného. Administrativní objekt a bytové domy Pankrác, Praha 4
Vulkanizační stroje, MITAS Otrokovice
Termografické měření více jako šedesáti vulkanizačních strojů pro výrobu pneumatik. Jednotlivé stroje jsou různého stáří a termovizní maření potvrdilo velice odlišné tepelnětechnické vlastnosti. S využitím programu pro simulaci 3D vedení tepla jsme navrhli úpravy pro snížení tepelných ztrát. pohled na vulkanizační stroj
Bytové domy SBD Dobětice, Ústí nad Labem
Tři panelové bytové domy SBD Dobětice. Objekty mají 8 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Byl proveden podrobný stavebnětechnický průzkum včetně měření termovizní kamerou, projekt zateplení obvodových konstrukcí a měření vzduchotěsnosti vybraného bytu s původními okny a po výměně oken. revitalizovaný bytový dům v ústí nad labem

 

Výrobní hala, ul. Mostecká, Jirkov

Odborné posouzení stavu a následné vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení rekonstrukce střechy výrobní haly. Řešení vyžadovalo komplexní přístup s ohledem na náročné parametry vnitřního prostředí z hlediska teploty, vlhkosti a hluku, s ohledem na statiku a s ohledem na požadavek provedení rekonstrukce za provozu výroby.

rekonstrukce střechy výrobní haly v Jirkově

Administrativní objekt City Tower, Praha
Tepelnětechnické posouzení 4 detailů na objektu City Tower v Praze. Detaily se nacházejí ve 27. a 28. NP a týkají se především prostupu ocelových konstrukcí střechou a napojení střechy na obvodové stěny. Pro splnění tepelnětechnických požadavků bylo třeba navrhnout lokální zateplení z interiéru. City Tower Praha
Rekonstrukce šikmé střechy bytového domu, Praha 6
Bytový dům je zastřešen šikmou sedlovou střechou s mnoha vikýři a střešními okny. V podkroví lokálně docházelo na povrchu sádrokartonových konstrukcí a stěn k tvorbě vlhkých map. Byl proveden stavebnětechnický průzkum včetně měření termovizní kamerou. Následně jsme vypracovali projekt opravy střešního pláště. termogram styku stěny se střechou