Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Tepelná technika

Obytný soubor Štěrboholy, Praha
V obytném souboru se nachází několik zděných domů. Pro eliminaci přehřívání byla v kritických místnostech posouzena letní tepelná stabilita a byly navrženy stínicí prvky. Současně byla zpracována studie oslunění a denního osvětlení. obytný soubor Štěrboholy
Bytový dům, Borohrádek
Bytový dům se čtyřmi nadzemními podlažími a suterénem, který je částečně zapuštěný pod terén. V nadzemních podlažích se nachází bytové jednotky, v suterénu jsou sklepy, sušárna, kolárna, kočárkárna a další společné vybavení domu. Provedli jsme návrh osazení oken z hlediska tepelnětechnických požadavků dle ČSN 73 0540-2. bytový dům Borohrádek - 2D detail
Mateřská škola Skálníkova, Mariánské lázně
Novostavba mateřské školy, která je plánována jako dřevostavba. Na objektu jsou navrženy dvouplášťové pultové střechy, jejichž funkčnost jsme měli výpočtově ověřit a popřípadě navrhnout úpravy. MŠ Mariánské Lázně - pohledy
Plavecký bazén, Frenštát pod Radhoštěm
Zjišťovali jsme příčiny zatékání nově opravenou plochou střechou bazénu. V rámci průzkumu jsme provedli sondy do konstrukcí, provedli dlouhodobé měření teploty a vlhkosti vzduchu v podstřeší. Na základě zjištěných skutečností jsme stanovili příčiny závadného stavu a navrhli nápravná opatření. zatékání střechou bazénu ve Frenštátě pod Radhoštěm
Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště
V době posudku byla stavba před dokončením a krytý bazén ještě nebyl v provozu. Při realizaci ploché jednoplášťové střechy nad bazénem se do skladby střechy dostala srážková voda. naším úkolem bylo stanovit vliv zabudované vlhkosti na součinitel prostupu tepla skladby střechy a stanovit průběh odpařování vlhkosti. AQUAPARK Uherské Hradiště
Krytý plavecký bazén, Polička
Tepelnětechnické posouzení a návrh úprav 10 skladeb a jednoho detailu pro projekt rekonstrukce bazénu v Poličce. V rámci rekonstrukce má být objekt komplexně zateplen. posouzení skladeb - bazén Polička
Makro Cash & Carry, Stodůlky
Na stropě nevytápěných garáží v 1. PP dochází k rozsáhlé povrchové kondenzaci, přičemž v zimě neklesá teplota vzduchu v garážích pod +5°C. Nad garážemi se nachází chladírenské a mrazírenské místnosti. Objednatel poskytnul několik variant řešení a ATELIER DEK provedl jejich posouzení. MAKRO - posouzení detailů
Obytný soubor Kajetánka, Praha
V obytných objektech 1 a 2 bylo tepelně technicky posouzeno sedm skladeb a u vybrané kritické místnosti byla posouzena její tepelná stabilita v letním období. U některých detailů byly navrženy úpravy. Vypočítaná maximální denní teplota v kritické místnosti 25,3°C s rezervou splnila požadovanou maximální teplotu 27,0°C. Kajetánka Praha - teptech
Středočeské divadlo, Kladno
V rámci rekonstrukce Středočeského divadla v Kladně byla v severovýchodní části budovy plánována přístavba a kompletní zateplení budovy z důvodů snížení energetické náročnosti objektu. V tepelně technickém posudku byly řešeny skladby jednotlivých konstrukcí a složité detaily. Zateplení budovy divadla v Kladně
Ottova vila - bazén, Praha
Předmětem zadání bylo tepelnětechnické posouzení a návrh úprav pěti detailů obalových konstrukcí vnitřního bazénu v historickém objektu Ottovy vily v Praze. Některé detaily byly navrženy ve více variantách i s ohledem na akustické vlastnosti. Ottova Vila - tepelná technika

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů