Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Tepelná technika

Administrativní budova, IQ Park, Ostrava
Administrativní budova o 3 částech s 10 a 13 nadzemními podlažími a spojovacím krčkem. Námi vypracované studie přinesly 6 bodů z 9 možných pro certifikaci BREEAM. Jednalo se o studie pro Hea 7, Hea 10, Hea 13, Pol 8 a Ene 5. Více v článku BREEAM a LEED certifikace z hlediska udržitelného rozvoje. iq park ostrava
Administrativní budova RIVER GARDEN WEST, Praha 8
Zpracovali jsme studii přirozeného větrání dle BREEAM - HEA 7 Potential for Natural Ventilation, studii denního osvětlení dle české legislativy a dle BREEAM - HEA 1 Daylighting a PENB dle české legislativy. K PENB jsme dále vydali dokument, který porovnával PENB s požadavky BREEAM - ENE 1 Energy Efficiency. ruver garden west
Obytný soubor Štěrboholy, Praha
V obytném souboru se nachází několik zděných domů. Pro eliminaci přehřívání byla v kritických místnostech posouzena letní tepelná stabilita a byly navrženy stínicí prvky. Současně byla zpracována studie oslunění a denního osvětlení. obytný soubor Štěrboholy
Bytový dům, Borohrádek
Bytový dům se čtyřmi nadzemními podlažími a suterénem, který je částečně zapuštěný pod terén. V nadzemních podlažích se nachází bytové jednotky, v suterénu jsou sklepy, sušárna, kolárna, kočárkárna a další společné vybavení domu. Provedli jsme návrh osazení oken z hlediska tepelnětechnických požadavků dle ČSN 73 0540-2. bytový dům Borohrádek - 2D detail
Mateřská škola Skálníkova, Mariánské lázně
Novostavba mateřské školy, která je plánována jako dřevostavba. Na objektu jsou navrženy dvouplášťové pultové střechy, jejichž funkčnost jsme měli výpočtově ověřit a popřípadě navrhnout úpravy. MŠ Mariánské Lázně - pohledy
Plavecký bazén, Frenštát pod Radhoštěm
Zjišťovali jsme příčiny zatékání nově opravenou plochou střechou bazénu. V rámci průzkumu jsme provedli sondy do konstrukcí, provedli dlouhodobé měření teploty a vlhkosti vzduchu v podstřeší. Na základě zjištěných skutečností jsme stanovili příčiny závadného stavu a navrhli nápravná opatření. zatékání střechou bazénu ve Frenštátě pod Radhoštěm
Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště
V době posudku byla stavba před dokončením a krytý bazén ještě nebyl v provozu. Při realizaci ploché jednoplášťové střechy nad bazénem se do skladby střechy dostala srážková voda. naším úkolem bylo stanovit vliv zabudované vlhkosti na součinitel prostupu tepla skladby střechy a stanovit průběh odpařování vlhkosti. AQUAPARK Uherské Hradiště
Krytý plavecký bazén, Polička
Tepelnětechnické posouzení a návrh úprav 10 skladeb a jednoho detailu pro projekt rekonstrukce bazénu v Poličce. V rámci rekonstrukce má být objekt komplexně zateplen. posouzení skladeb - bazén Polička
Makro Cash & Carry, Stodůlky
Na stropě nevytápěných garáží v 1. PP dochází k rozsáhlé povrchové kondenzaci, přičemž v zimě neklesá teplota vzduchu v garážích pod +5°C. Nad garážemi se nachází chladírenské a mrazírenské místnosti. Objednatel poskytnul několik variant řešení a ATELIER DEK provedl jejich posouzení. MAKRO - posouzení detailů
Obytný soubor Kajetánka, Praha
V obytných objektech 1 a 2 bylo tepelně technicky posouzeno sedm skladeb a u vybrané kritické místnosti byla posouzena její tepelná stabilita v letním období. U některých detailů byly navrženy úpravy. Vypočítaná maximální denní teplota v kritické místnosti 25,3°C s rezervou splnila požadovanou maximální teplotu 27,0°C. Kajetánka Praha - teptech