Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Publikace - Knihovna DEKTIME

DEKTIME 2007/01
dektime 2007-01
 • DEKWOOD: Dřevo a dřevěné konstrukce
 • Střešní zahrada konírny zámku v Lipníku nad Bečvou
 • Spodní stavba a střecha ekologického centra Sluňákov (projekt a realizace)
 • Vývoj a závaznost tepelně-technických požadavků
stáhnout DEKTIME 2007/01
DEKTIME 2007/Semináře
dektime 2007 semináře
 • Návrh a realizace střechy zimního stadionu
 • Dvojitý hydroizolační systém DEKTRADE DUALDEK ve spodní stavbě a vegetační střeše
 • Zkoušky těsnosti povlakové hydroizolace na plochých střechách
 • Revize ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební
číslo je k dispozici pouze pro registrované uživatele programu DEKPARTNER
DEKTIME 2006/07
dektime 2006-07
 • Využití rekuperace pro úspory tepla
 • Biologické problémy u dodatečně vybudovaného obytného podkroví
 • Extrudovaný polystyren s povrchovou úpravou z plastbetonu v inverzních střechách
 • Rekonstrukce terasy administrativního objektu
stáhnout DEKTIME 2006/07
DEKTIME 2006/05 a 06
dektime 2006-05 a 06
 • Pálená krytina historická i současná
 • RÖBEN: výroba pálených tašek
 • Hydroizolační rizika šikmých střech
 • Skladby šikmých střech nad obytným podkrovím
 • TOPDEK: systém skladeb střech s tepelnou izolací nad krokvemi BLOWER DOOR test
stáhnout DEKTIME 2006/05 a 06
DEKTIME 2006/04
dektime 2006-04
 • Experimentální ověřování účinnosti a trvanlivosti injektážních metod
 • Ochrana staveb proti radonu z podloží (návrh protiradonové izolace)
 • Plochá střecha s těsněnou plechovou skládanou kyrtinou
 • Horní osvětlení hal
stáhnout DEKTIME 2006/04
DEKTIME 2006/03
dektime 2006-03
 • Závadnost tepelných mostů a navrhování opatření pro jejich odstranění
 • Hydroizolační bezpečnost plochých střech
 • Možnosti dodatečného zateplování dvouplášťových střech
 • Detail okraje plochých střech ukončených okapem
stáhnout DEKTIME 2006/03
DEKTIME 2006/02
dektime 2006-02
 • Profilovaná fólie v hydroizolacích spodní stavby
 • Vliv propustnosti zemin na volbu hydroizolačního systému Odstranění vlhkosti spodní stavby
 • Dimenze povlakových hydroizolací podle hydrofyzikálního namáhání
 • Dvojitý hydroizolační systém DEKTRADE
stáhnout DEKTIME 2006/02
DEKTIME 2006/01
dektime 2006-01
 • DEKSTONE - přírodní kámen
 • Tepelná stabilita podkroví v letním období
 • Termovize odhaluje tepelné mosty
stáhnout DEKTIME 2006/01
DEKTIME 2005/07
dektime 2005-07
 • Sníh kontra stavba
 • Navrhování a provádění obvodové drenáže pozemních objektů
 • C-kazetové stěny, tepelně-technické parametry
stáhnout DEKTIME 2005/07
DEKTIME 2005/06
dektime 2005-06
 • Rekonstrukce bazénu fólií ALKORPLAN pro dětský domov v Litoměřicích
 • DEKSLATE: břidlice DEKTRADE na střeše Španělského sálu
 • Historie inverzní skladby v plochých střechách
stáhnout DEKTIME 2005/06