Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Publikace - Knihovna DEKTIME

DEKTIME 2008/01
dektime 2008-01
 • Hydroizolácie spodných stavieb
 • Skladby střech klasifikované v České republice z hlediska požární bezpečnosti využívající materiály DEK
 • Tepelná izolace KINGSPAN THERMAROOF
 • Využití rekuperace pro úspory tepla 2
 • Uvádění stavebních výrobků na trh
stáhnout DEKTIME 2008/01
DEKTIME 2008/Semináře
dektime 2008-semináře
 • Střechy OASIS Florenc
 • Realizace střechy s provizorní hydroizolační vrstvou
 • Terasa s tepelnou izolací pod stropní konstrukcí
 • Realiazce šikmých střech v systému TOPDEK
číslo je k dispozici pouze pro registrované uživatele programu DEKPARTNER
DEKTIME 2007/07
dektime 2007-07
 • Výstavba dřevěného domu DEKHOME – 1. část
 • Montáž stavebnice krovu DEKWOOD
 • Oprava renesančních krovů na hradě Roštejně
 • Vliv výměny oken v panelovém domě na sledované parametry vnitřního prostředí
stáhnout DEKTIME 2007/07
DEKTIME 2007/Speciál 2
dektime 2007-speciál 2
 • Kompletní text posledního návrhu revize ČSN 73 3610
 • Historie revize normy
 • Výklad přístupů k vybraným problémům
 • Klempířké práce - nedílná součást teorie i praxe stavění

Text vydané normy doznal významných změn oproti zde otisknutému pracovnímu textu.

k dispozici pouze pro registrované uživatele programu DEKPARTNER
DEKTIME 2007/06
dektime 2007-06
 • Návštěva pily DEKWOOD
 • Kvalita dřeva pro stavební konstrukce
 • Dokumentace častých vad víceplášťových střech s lehkým dolním pláštěm
 • Aktivní účast České republiky v procesu evropské normalizace
 • Ochrana ptactva při stavebních úpravách budov
stáhnout DEKTIME 2007/06
DEKTIME 2007/05
dektime 2007-05
 • BLOWER DOOR test při měření staveb s lehkou obvodovou konstrukcí
 • Vývoj skladeb domů s lehkými dřevěnými nosnými skelety
 • Představení systému DEKHOME
 • Tepelná izolace KINGSPAN THERMAROOF
 • Zaťaženie  plochých striech vetrom
stáhnout DEKTIME 2007/05
DEKTIME 2007/04
dektime 2007-04
 • Tepelnětechnické posuzování dřevěných prvků
 • Technické možnosti systému DEKMETAL při řešení detailů
 • Projekt konstrukce balkonů
 • Zabudování střešních vtoků GULLYDEK
 • Kompletní revitalizace bytových domů
stáhnout DEKTIME 2007/04
DEKTIME 2007/Speciál 1
dektime 2007-special-1
 • Navrhování střech bazénových hal
 • Vybrané změny v normách na denní osvětlení budov
 • Tepelněvlhkostní problémy chladíren
 • Výpočet vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí v laboratorní situaci
k dispozici pouze pro registrované uživatele programu DEKPARTNER
DEKTIME 2007/03
dektime 2007/03dektime 2007-03
 • Těžba přírodního kamene DEKSTONE
 • Odolnost povrchu podlak z kamene proti skluzu
 • Lepení přírodního kamene DEKSTONE
 • Vzhledové charakteristiky kamene
 • Oprava přírodního kamene
stáhnout DEKTIME 2007/03
DEKTIME 2007/02
dektime 2007-02
 • Požární odolnost ploché střechy s nosnou konstrukcí z trapézového plechu
 • Zásobování bytových jednotek teplem
 • Řešení hydroizolační vrstvy z pásů ELASTEK, GLASTEK, fólie ALKORPLAN a souvisejících konstrukcí v detailu ukončení ploché střechy u atiky a stěny
 • Účinnost větracích hlavic v jednoplášťové střeše
stáhnout DEKTIME 2007/02