Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Sokolovna Železný Brod, ul. Masarykova

V souvislosti se stavebními úpravami suterénu budovy je řešena instalace nového vzduchotechnického zařízení. V prostorách suterénu se nachází především šatny a umývárny. Vnitřní mikroklima bude upraveno a větrání zajištěno centrální VZT jednotkou s kapacitou Q=3 400 m3/h přívodního a Q=3 600 m3/h odvodního vzduchu. V rámci zakázky byla  zpracována PD vzduchotechniky v rozsahu DPS.

Sokolovna Železný Brod, ul. Masarykova

Nákupní centrum, Dornych 404/4, Brno-střed

Provedení stavebnětechnického průzkumu za účelem plánované demolice stavby. Předmětem stavebně-technického průzkumu bylo zjištění způsobu založení objektu, typu nosné svislé i vodorovné konstrukce a jejího statického schématu. Dále byly zjišťovány skladby nosných konstrukcí (stěny, stropy, střechy) a zjištění případného výskytu azbestu v objektu.

Dornych Brno-střed

Dvojice bytových domů, Mírové náměstí, Stochov

Bytové domy z přelomu 50 a 60. let. Objekty mají 6 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí prodejny a sklady. Při revitalizaci objektů bylo provedeno zateplení a obnova hydroizolační funkce plochých střech a teras a zateplení obvodových stěn. Při stavbě prováděn autorský dozor.

Dvojice bytových domů, Stochov
Bytový dům Hodkovičky, Praha 4

Novostavba bytového domu děleného na čtyři sekce (C, D, E, F). Objekt má 6 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Celkem je v objektu umístěno 106 bytových jednotek. V podzemních podlažích jsou umístěny garáže. V rámci zakázky byl řešen průkaz ENB, projektová dokumentace vytápění a vzduchotechniky v rozsahu DSP a DVZ.

Bytový dům Hodkovičky

Výrobní objekt Celet s.r.o., ul. U Nádraží, Nová Včelnice

Zpracování projektové dokumentace vytápění + MaR dřevozpracujícího výrobního závodu. S ohledem na záměr využití dřevěného odpadu byla navržena technická místnost zahrnující kotel na dřevo (49 kW) a plynový kotel (49kW). Zdroje tepla rovněž zajišťují ohřev TV. Nová otopná soustava kombinuje otopná tělesa ve výrobní části a podlahové vytápění v administrativní části objektu.

Výrobní objekt Celet

ZŠ Bezručova, ul. Bezručova, Městec Králové

Rekonstrukce zdroje tepla pro objekt základní školy. Zhotovení projektové dokumentace nové plynové kotelny III. kategorie o výkonu 300 kW, zajišťující vytápění objektu školy. Součástí akce bylo rovněž zpracování energetického posudku pro potřeby žádosti o dotaci z programu OPŽP a autorský dozor stavby.

ZŠ Bezručova

Residence Soukenická, Praha 1

Jedná se o polyfunkční objekt v historické části města. Do novostavby 8 podlažního objektu byly včleněny cenné části původního domu a sklepů. V objektu se nově nachází 17 bytových jednotek, komerční prostory a restaurace. V rámci naší činnosti byla vytvořena projektová dokumentace profesí TZB (vytápění, vzduchotechnika, plyn, chlazení).

Residence Soukenická

Soukromé parkoviště BD Strádova, České Budějovice

Pro bytový dům v Českých Budějovicích byl posouzen vliv hluku z dopravy, vyvolané projektovaným soukromým parkovištěm na samotný bytový dům a na objekty okolní zástavby. Na základě počtu parkovacích stání byly stanoveny intenzity dopravy na parkovišti v denní a noční době a následně byly dopočteny výsledné hodnoty.

Soukromé parkoviště BD Strádova, České Budějovice

Mobilní recyklační linka, parc.č. 461/9 v k.ú. Vliněves

Pro recyklační středisko bylo provedeno měření hluku z mobilní recyklační linky sestávající z drtiče a třídiče s příslušenstvím. Na základě výsledků měření byly stanoveny minimální odstupové vzdálenosti mobilních zařízení od obytné zástavby.

Mobilní recyklační linka, parc.č. 461/9 v k.ú. Vliněves
Základní škola Na Balabence, rekonstrukce kuchyně

Projekt PBŘS – Stavební úpravy a instalace odlučovače tuků – kuchyně základní školy Na Balabence. Jedná se o změnu dokončené stavby, resp. stavební úpravy stávající základní školy. Modernizace kuchyňského vybavení (gastro, VZT, elektro, topení, a rozvody vody a kanalizace) z důvodu zastaralého a poddimenzovaného kuchyňského vybavení.

Základní škola Na Balabence, rekonstrukce kuchyně