Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Bytový dům Botanica Vidoule K1/K2

Zpracování vybraných studií a měření pro provedení certifikace BREEAM International New Contruction pro bytové domy. Zpracovány byly studie z oblasti energetiky a byla provedena měření kvality vnitřního vzduchu před kolaudací objektu. 

Bytový dům Botanica Vidoule K1/K2
Okresní soud v Kutné Hoře

Budova Okresního soudu v Kutné Hoře byla postavena v 19. století a je národní kulturní památkou. V rámci auditu bylo provedeno vyhodnocení stávajícího využívání energií v hodnocené budově, na jehož základě byla vybrána vhodná úsporná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy. Navržená opatření byla dále posuzována z ekonomického a ekologického hlediska.

okresní kout v Kutné Hoře
Divadlo na cucky, Olomouc

Stavební úpravy objektu za účelem vybudování činoherního divadla. Proběhlo měření vzduchové neprůzvučnosti pro účely posouzení skladby klenbové stropní konstrukce mezi prostorem divadla a stávajícím bytem. Navržené bylo opatření, které zvyšuje neprůzvučnost. Souběžně byl v prostoru divadla proveden návrh úprav z hlediska prostorové akustiky.

Divadlo na cucky, Olomouc
Měření hluku z dopravy v Jihomoravském kraji

V roce 2017 jsme provedli sérii 24hodinových měření hluku z dopravy na pozemních komunikacích II. a III. tříd v Jihomoravském kraji. Měření hluku bylo provedeno v chráněném venkovním prostoru staveb v obci Blučina, Kuřim, Pozořice a v Brně v městských částech Bosonohy a Řečkovice. V obci Kuřim bylo souběžně provedeno i měření hluku z dopravy ve vnitřním chráněném prostoru staveb.

Měření hluku z dopravy v Jihomoravském kraji
Areál Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Praha 5 – Zbraslav

Objekt se nachází v areálu bývalé pohraniční stráže, jehož výstavba byla dokončena roku 1982 a je tvořen budovami A, B a C vzájemně propojenými spojovacími krčky. V rámci zakázky byla zpracována kompletní energetická a projektová dokumentace zateplení objektů pro účely dotačního titulu OPŽP, provedení stavby a výběru zhotovitele, a dále autorský dozor v průběhu realizace.

Areál Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
Rodinný dům, Červený Hrádek

Projektová dokumentace opravy a dodatečného zateplení plochých střech. U jedné z plochých střech adaptace na pochozí terasu. Včetně kontrolního srovnávacího rozpočtu a výkazu výměr.

RD Červený Hrádek
Budova Okresního soudu v Chomutově

Znalecké posouzení stavu střechy a následné vypracování projektové dokumentace obnovy hydroizolační funkce střechy na budově Okresního soudu v Chomutově. Současně jsme prováděli autorský dozor.

střecha budovy okresního soudu v Chomutově
Bytový dům Ke Smíchovu, Hlubočepy

Ve studii bylo provedeno posouzení hluku ze silniční dopravy, klimatizační a vzduchotechnické jednotky a stavební činnosti při výstavbě objektu. Za účelem zvýšení přesnosti výpočtového modelu bylo provedeno kalibrační měření. Dále bylo provedeno posouzení bytů v objektu z hlediska denního osvětlení a proslunění a vliv objektu na zastínění okolní zástavby.

Bytový dům Ke Smíchovu, Hlubočepy

Rodinný dům Kašava

Projekt PBŘS – rekonstrukce rodinného domu a zateplení v rámci dotačního programu Zelená úsporám (snížení energetické náročnosti objektu). V rámci projektu byly změněny nevyužívané půdní prostory na obytné podkroví a bylo vybudováno nové zádveří.

Rodinný dům Kašava
Rodinný dům Tištín

Projekt PBŘS – stavební úpravy jednopodlažního rodinného domu se sedlovou střechou v Tištíně. Nově byla naprojektováno druhé nadzemní podlaží s novou sedlovou střechou a nový objekt skladu zahradního nábytku.

Rodinný dům Tištín

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů