Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

BB Centrum - Filadelfie a ALPHA

Zajištění certifkátu BREEAM In-Use administrativních budov BB Centra, konkrétně Filadelfie a ALPHA. Objekt Filadelfie byl certifikován v částech Asset Performance a Building Management, objekt ALPHA v části Building Management. Služby zahrnovaly jak samotnou certifikaci, tak i zpracování studií pro zisk požadované úrovně hodnocení.

BB Centrum - Filadelfie a ALPHA
Okružní křižovatka Duchcov

V rámci zkušebního provozu jsme provedli měření hluku ze silniční dopravy ve 3 bodech v rozsahu Metodického návodu měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí po rekonstrukci křižovatky v centru Duchcova. Při rekonstrukci byla původní křižovatka 4 komunikací nahrazena novou okružní křižovatkou a byl položen nový povrch vozovky.

Okružní křižovatka Duchcov

Rozšíření základní školy, Huntířov

V nově realizované učebně základní školy v Huntířově (okres Děčín) jsme provedli měření doby dozvuku a současně měření umělého osvětlení. Obě měření byla provedena pro doložení plnění požadovaných parametrů vnitřního prostředí učebny pro doložení příslušné hygienické stanici při kolaudaci před zahájením školního roku.

Rozšíření základní školy, Huntířov

Zimní stadion Mělník

Projekt PBŘS – pro potřeby zimního stadionu v Mělníku byl zpracován návrh protipožární ochrany projektu dostavby ošetřovny a dílny. Jednalo se o změnu staveb skupiny I. V rámci navazující zakázky byly řešeny také stavební úpravy stávajících šaten.

Zimní stadion Mělník
Bytový dům Veletržní, Praha

Projekt PBŘS – pro objednatele jsme zpracovali zprávu požárně-bezpečnostního řešeny změny zdroje tepla (kotelna) u bytového domu na Praze 7. Důvodem změny zdroje tepla byly energetické úspory. V rámci navazující zakázky jsme zajistili podání žádosti o stavební povolení.

Bytový dům Veletržní, Praha
Kulturní dům Uherský Brod

Projekt PBŘS – pro projekční kancelář jsme zpracovali projekt požární ochrany pro změnu stavby spočívající v demolici vnitřního schodiště u Kulturního domu v Uherském Brodě, včetně posouzení úniků. Navržené řešení bylo průběžně konzultováno s místním HZS.

Kulturní dům Uherský Brod
Waltrovka - Dynamica

Konzultační služby dodavateli hliníkových výplní otvorů pro certifikaci LEED. Konzultační služby zahrnovaly výpočty množství recyklovaného materiálu v dodaných stavebních výplních, množství materiálu z regionu blízkého stavbě a obsah těkavých organických látek v materiálu.

Waltrovka - Dynamica
Tělocvična, ZŠ Komenského, Žďár nad Sázavou

Cílem akustické studie byl návrh zvukopohltivých úprav do prostoru tělocvičny základní školy tak, aby byly splněné požadované meze dle ČSN 73 0527. Výpočet a návrh úprav proběhl za pomoci softwaru ODEON, ve kterém byl vyhodnocen 3D model vnitřního prostoru. Navržené bylo funkční opatření se zvýšenou odolností proti nárazu.

Tělocvična, ZŠ Komenského, Žďár nad Sázavou
Restaurace Mlýnec, Praha

Zpracovali jsme studii týkající se návrhu vhodných opatření z hlediska prostorové akustiky v Restauraci Mlýnec v Praze. Návrh vede ke snížení doby dozvuku a celkového hluku, který je v prostředí restaurace významným kritériem pohodlí všech návštěvníků. 

Restaurace Mlýnec, Praha
Objekt stáčírny Plzeňského Prazdroje, Plzeň

Odborné posouzení příčin masivní kondenzace a ledování v místě napojení fasády na střechu se zaměřením na návrh vhodného nápravného opatření. Z důvodu netěsnosti obálky budovy docházelo ke kondenzaci v místě styku fasády a střechy zaledování ohrožovalo chodce pod stěnou. V rámci odborného posudku bylo navrženo opatření, které vedlo k odstranění těchto poruch.

Objekt stáčírny Plzeňského Prazdroje, Plzeň