Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Bytový dům, Klatovy

U novostavby bytového domu v Klatovech jsmě prováděli měření hluku ze silniční a železniční dopravy. Jednalo se o 24 hodinové měření hluku před fasádou objektu a v jedné obytné místnosti v interiéru (chráněný venkovní a vnitřní prostor stavby). Výsledky měření slouží jako podklad pro kolaudaci objektu.

Bytový dům, Klatovy
Dětská skupina - ČSSZ Ústředí, Křížová 2864/31, Praha 5 – Smíchov

Bylo provedeno akreditované měření hluku ze silniční a železniční dopravy v interiéru a exteriéru dětské skupiny. Společně s měřením bylo provedeno také sčítání dopravy. Měřením se ověřilo dodržení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby po dobu provozu této skupiny.

Dětská skupina - ČSSZ Ústředí
Hotelový bazén Kollárova 170, Františkovy Lázně

Odborné posouzení příčin vlhkostních poruch na stropě bazénu v zimním období, 2D tepelně-technické posouzení problematických detailů a statické posouzení porušení nosné konstrukce s koncepčním návrhem vhodných nápravných opatření.

Hotelový bazén, Františkovy Lázně
BB Centrum - Filadelfie a ALPHA

Zajištění certifkátu BREEAM In-Use administrativních budov BB Centra, konkrétně Filadelfie a ALPHA. Objekt Filadelfie byl certifikován v částech Asset Performance a Building Management, objekt ALPHA v části Building Management. Služby zahrnovaly jak samotnou certifikaci, tak i zpracování studií pro zisk požadované úrovně hodnocení.

BB Centrum - Filadelfie a ALPHA
Okružní křižovatka Duchcov

V rámci zkušebního provozu jsme provedli měření hluku ze silniční dopravy ve 3 bodech v rozsahu Metodického návodu měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí po rekonstrukci křižovatky v centru Duchcova. Při rekonstrukci byla původní křižovatka 4 komunikací nahrazena novou okružní křižovatkou a byl položen nový povrch vozovky.

Okružní křižovatka Duchcov

Rozšíření základní školy, Huntířov

V nově realizované učebně základní školy v Huntířově (okres Děčín) jsme provedli měření doby dozvuku a současně měření umělého osvětlení. Obě měření byla provedena pro doložení plnění požadovaných parametrů vnitřního prostředí učebny pro doložení příslušné hygienické stanici při kolaudaci před zahájením školního roku.

Rozšíření základní školy, Huntířov

Zimní stadion Mělník

Projekt PBŘS – pro potřeby zimního stadionu v Mělníku byl zpracován návrh protipožární ochrany projektu dostavby ošetřovny a dílny. Jednalo se o změnu staveb skupiny I. V rámci navazující zakázky byly řešeny také stavební úpravy stávajících šaten.

Zimní stadion Mělník
Bytový dům Veletržní, Praha

Projekt PBŘS – pro objednatele jsme zpracovali zprávu požárně-bezpečnostního řešeny změny zdroje tepla (kotelna) u bytového domu na Praze 7. Důvodem změny zdroje tepla byly energetické úspory. V rámci navazující zakázky jsme zajistili podání žádosti o stavební povolení.

Bytový dům Veletržní, Praha
Kulturní dům Uherský Brod

Projekt PBŘS – pro projekční kancelář jsme zpracovali projekt požární ochrany pro změnu stavby spočívající v demolici vnitřního schodiště u Kulturního domu v Uherském Brodě, včetně posouzení úniků. Navržené řešení bylo průběžně konzultováno s místním HZS.

Kulturní dům Uherský Brod
Waltrovka - Dynamica

Konzultační služby dodavateli hliníkových výplní otvorů pro certifikaci LEED. Konzultační služby zahrnovaly výpočty množství recyklovaného materiálu v dodaných stavebních výplních, množství materiálu z regionu blízkého stavbě a obsah těkavých organických látek v materiálu.

Waltrovka - Dynamica

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů