Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Kulturní středisko Koruna 44/15, Praha – Radotín

Předmětem zakázky byl objekt kulturního střediska na náměstí Osvoboditelů v Praze Radotíně. Kulturní objekt je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží a půdu a byl postaven na začátku 20. století. Uliční fasáda je výrazná a obsahuje mnoho dekorativních prvků. Projekt řešil zateplení obvodových stěn, výměnu oken, dveří, zateplení podlahy půdy nad sálem a výměnu střešní krytiny.

Kulturní středisko Koruna
Pavilon D Vojenského rehabilitačního ústavu Slapy nad Vltavou

Samostatně stojící „Pavilon D“ v areálu Vojenského rehabilitačního ústavu ve Slapech nad Vltavou je osazen ve svažitém terénu. Objekt má tři nadzemní podlaží. Jihozápadní část přízemí (1.NP) je částečně zapuštěna pod navazující terén. Předmětem činnosti byla jednostupňová PD sanace vlhkostních poruch suterénu, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, a dále autorský dozor.

Pavilon D Vojenského rehabilitačního ústavu Slapy nad Vltavou
Soubor bytových domů Farářství, Hradec Králové

Pro projektovaný soubor bytových domů v Hradci Králové jsme řešili hlukovou studii pro účely územniho řízení. Na základě kalibračního měření hluku v lokalitě a statistických dat o intenzitě dopravy, jsme posuzovali  hlukovou situaci ze silniční a železniční dopravy před fasádami projektovaných objektu. Dále pak hluk z nově projektovaných stacionárních zdrojů na okolní i vlastní chráněné objekty.

Soubor bytových domů Farářství, Hradec Králové
Bytový dům, Peroutkova, Praha

Jednalo se o rekonstrukci původního objektu na bytový dům. Pro kolaudaci jsme provedli měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, měření hluku z dopravy ve venkovním a vnitřním prostoru a dále měření hluku autovýtahu, osobního výtahu a větracích jednotek a klimatizačních zařízení v chráněných prostorech rekonstrukovaného objektu.

Bytový dům, Peroutkova, Praha

Výměna výtahů, BD Písecká 209-211, Bechyně

V rámci revitalizace panelového domu byla ve 3 vchodech provedena výměna výtahu. Pro kolaudační řízení jsme provedli měření hluku z provozu nových výtahů požadované hygienickou stanicí pro prokázání vyhovujícího stavu. Nově navržené výtahy byly ve všech případech hodnoceny jako vyhovující a samozřejmě i méně hlučné než původní stroje.

Výměna výtahů, BD Písecká 209-211, Bechyně

Objekt na ul. Thunovská, Praha 1

Technická inspekce (technical due diligence) historického objektu nacházejícího se v sousedství zahrad Pražského hradu pro soukromého investora. Požadavkem bylo zhodnocení stávajícího technického stavu objektu, vyhodnocení zjištěných závažných závad s následným kvalifikovaným odhadem nákladů na jejich odstranění.

Objekt na ul. Thunovská, Praha 1
Administrativní objekt Prague Office Park I

Technická inspekce administrativního objektu (due diligence) na Praze 5 – v rámci činnosti bylo provedeno zhodnocení technického stavu, odpadového hospodářství a  vyhodnocení závažnosti zjištěných závad. Byl zpracován časový harmonogram odstranění zjištěných závad, vyhodnoceny provozní náklady OPEX a plán investičních nákladů CAPEX. 

Administrativní objekt Prague Office Park I
Penzion, Horní Malá Úpa

Pro kolaudační řízení jsme provedli měření hluku tepelného čerpadla navrženého jako zdroj tepla pro nově realizovaný penzion v Krkonoších. Vzhledem k blížícímu se termínu dokončení stavby jsme se před měřením museli vypořádat s nepříznivými podmínkami panujícími v této vysoko položené lokalitě po nezanedbatelnou část roku.

Penzion, Horní Malá Úpa

Rekonstrukce prostoru přednádraží, Pardubice

Pro vyhodnocení účinnosti navržených protihlukových opatření jsme před a po rekonstrukci prostoru náměstí Jana Pernera v Pardubicích provedeni měření hluku ze silniční dopravy. Měření bylo provedeno ve 2 bodech po dobu 24 hodin. V rámci rekonstrukce byla provedena revitalizace veřejného prostoru včetně stanovišť veřejné dopravy a v přílehlém úseku hlavní komunikace byl položen tichý asfalt.

Rekonstrukce prostoru přednádraží, Pardubice

Nemocnice na Homolce – Oddělení nukleární medicíny a PET centrum

Prověření stavu vybraných konstrukcí objektu (střechy, fasády, spodní stavba, statika, technické zařízení budov) s následným posouzení jejich stavu, vyhodnocením rizik a určením priorit oprav. Na závěr byl zpracován koncepční návrh nápravných opatření včetně odborného odhadu ceny. Součástí navazujících činností bylo zpracování zadání pro výběr koncesionáře a pasport objektu.

Nemocnice na Homolce – Oddělení nukleární medicíny a PET centrum

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů