Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Termografie a Blower Door test

Sklad léčiv, Cayman Pharma Neratovice
Pro prokázání správného skladování léčiv byla provedena komplexní diagnostikia rozložení povrchových teplot v regálech, na stěnách a na stropě. Měření termografickou kamerou bylo provedeno v létě při vyšší teplotě vzduchu venku. měření teploty v regálech
Historické centrum Bolesławiec, Polsko
Pro vytvoření textur na vektorový 3D model města bylo provedeno termvoizní snímkování fasád vybraných významných historických budov v centru města. objekty v centru města
Laboratoř v papírně, Štětí
V akreditované laboratoři papírny dochází k nárazovým výkyvům teploty vzduchu, což je nežádoucí. Provedli jsme několikahodinové měření tlakových diferencí mezi laboratoří a přidruženými prostory. měření tlakových diferencí
Tlumič výfuků potrubí, Králíky
Zařízení pro technologické využití biomasy se dvěma tlumiči výfuku na potrubích, které je umístěno v hale (bez zatížení povětrností). Majitel si sám prováděl bodové měření na površích výfuků a zjisti, že na jednom z výfuků je povrchová teplota výrazně vyšší. Tato domněnka se potvrdila termovizním měřením, které umožnilo plošnou kontrolu. tlumič výfuku
Klášter sv. Anežky České, Šternberk
Termografie střechy sálu z interiéru a části fasády kláštera z exteriéru bylo provedeno na konci listopadu 2010. Termodiagnostikou střechy byl zjištěn nevyhovující stav původní tepelné izolace, který byl prokázán sondou do střešního pláště provedenou v rámci měření.  fasáda kláštera
Vyhybkárna, Prostějov

Výrobní hala č. 21 vyhybkárny v Prostějově. Při opravě byla zateplena střecha a byly opraveny střešní světlíky. Výrazné tepelné mosty a úniky tepla byly lokalizovány v oplechování světlíků.

termogram soklu
Bytový dům, Velké přílepy
Nezateplený čtyřpatrový bytový dům vyzděný z dutinových keramických tvarovek. Střecha je mansardová. V některých bytech se v zimním období objevují vlhké mapy a růst plísní. Dle ČSN EN 13187 bylo provedeno termovizní měření, na základě které byly stanoveny pravděpodobné příčiny a byly navrženy 3 varianty řešení pro odstranění vad. prolnutí termogramu do fotografie
Administrativní budova, Kutná hora
V administrativní budově bylo i po rekonstrukci oken pociťováno proudění vzduchu a bylo podezření na větší tepelné ztráty. Termodiagnostika fasády z exteriéru i v interiéru prokázala nekvalitní realizaci. Termovizní měření při udržovaném podtlaku objednatel nepožadoval. termogram fasády objektu
Landal Marina Lipno, Lipno nad Vltavou
Termografie a blower door test dvou apartmánových domů, u nichž se v zimních měsících objevovaly na podhledu vlhkostní vady. Měřením byly zjištěny příznivé hodnoty průvzdušnosti (1,4 a 2,4 1/h), současně ale termovizí při podtlaku byly lokalizovány výrazné nedostatky v těsnosti střechy. Ostatní konstrukce byly poměrně těsné. termogram marina lipno
Rodinný dům, Jemnice
Pasivní dům s nosnými stěnami z vápenopískových cihel. Měření průvzdušnosti bylo provedeno ve 2 fázích výstavby. Při prvním měření (srpen 2010) byly hledány především netěsnosti a byla naměřena hodnota n50 = 2,1 h-1. Při druhém měření (listopad 2010) již byla naměřena hodnota n50 = 0,44 h-1. Pohled na dům před a po dokončení

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů