Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Termografie a Blower Door test

Autokaravan
Majitel autokaravanu jej často využívá v zimním období a proto svépomoci provedl dodatečné zateplení některých částí. Termografie autokaravanu z exteriéru odhalila slabá místa pro dodatečné zateplení. autokaravan
Gymnázium, Teplice
Gymnázium se skládá ze tří hlavních objektů A, B a C postavených v letech 1864 až 1932. Objekty jsou památkově chráněny. Bezkontaktní měření povrchových teplot na fasádách všech objektů pro odhalení poruch. Kritickými konstrukcemi byla okna. fasáda hystorické budovy gymnázia
Bytový dům, ul. Milady Horákové, Hradec Králové
Pětipatrový bytový dům postavený v 60. letech 20. stol. Nosnou část tvoří ŽB skelet. Stěny jsou vyzděny. Dům byl v době termovizního měření nezateplený. termovizní snímek výseku fasády
Sídlo RWE, Ostrava
Čtrnáctipatrová administrativní budova. Termodiagnostika fasády budovy z exteriéru a vybraných detailů v interiéru. Bylo nalezeno několik tepelných mostů a další vady. termogram horní části objektu
Office Building Nordica, Ostrava
Novostavba administrativní budovy. Termovizní měření bylo provedeno z exteriéru i interiéru. Kontrolovalo se především provedení ETICS a osazení oken. Z tohoto pohledu se jedná o velice zdařilou realizaci. fasáda objektu
Bytový dům, ul. Africká, Praha 6
Panelák se zateplenými štítovými stěnami. Zateplení bylo prováděno v 90. letech 20. stol. Termovizní měření bylo provedeno pro prokázání kvality zateplovacího systému. Na základě měření bylo doporučeno při případném celkovém zateplení domu odstranění stávajícího systému, protože již byl dožilý. štítová stěna s tepelnými mosty

 

Atypický rodinný dům, Karlovy Vary
Památkově chráněný objekt přestavěný na rodinný dům. Polovina domu byla z CP a polovina z děrovaných cihel. V části domu z CP, která nemohlo být z památkových důvodů zateplena, se objevily problémy s kondenzací. Provedli jsme měření termovizní kamerou pro lokalizaci tepelných mostů. pohled na dům

 

Řadový rodinný dům, Praha 4
Nezateplený dům jehož nosné obvodové konstrukce jsou tvořeny zdivem z cihel Porotherm. V zimě bylo podkroví velice špatně vytopitelné. Termovize při podtlaku odhalila chybné připojení parozábrany na štítové stěny, nedostatečně tepelně izolovaný výlez do půdního prostoru a anomálie v osazení oken. pohled na dům z ulice

 

Srub, Praha východ
Rodinný dům koncipovaný jako srub. Dům byl kolaudován v roce 2008. Termovizní měření při podtlaku v interiéru odhalilo velké množství nevzduchotěsných míst především ve stycích jednotlivých dřevěných prvků (klád). kout za přirozeného tlaku a při podtlaku

 

Hotel Harrachov Inn
Z důvodů rychlého vychladání místností a s tím spojených velkých energetických výdajů byla provedena komplexní termodiagnostika, včetně měření za podtlaku v interiéru. Nízké povrchové teploty byly naměřeny v interiéru již za přirozených tlakových podmínek, tz. byly lokalizovány konstrukce s horším tepelným odporem. Při podtlaku došlo k dalšímu snížení povrchových teplot především ve složitých přechodech vikýřů a u oken. termovizní snímek z exteriéru

 

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů