Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Termografie a Blower Door test

Rodinný dům, Babice u Prahy
Měření vzduchotěsnosti Blower-Door test nízkoenergetického zděného rodinného domu. Vzduchotěsnící vrstva ve stropě tvořena fólií lehkého typu. Naměřená hodnota výměny vzduchu při 50 pascalech vyhovuje doporučení tepelnětechnické normy pro objekty se zpětným získáváním tepla. pohled na dům od jihu

 

Vulkanizační stroje, MITAS Otrokovice
Termografické měření více jako šedesáti vulkanizačních strojů pro výrobu pneumatik. Jednotlivé stroje jsou různého stáří a termovizní maření potvrdilo velice odlišné tepelnětechnické vlastnosti. S využitím programu pro simulaci 3D vedení tepla jsme navrhli úpravy pro snížení tepelných ztrát. pohled na vulkanizační stroj
Výzkum - stanovení vlhkosti v klenbách Letohrádku Belvedér
Provedli jsme termovizní zkoušku lokalizace vlhkosti na spodním líci kleneb Letohrádku královny Anny (Belvedér). Snímaný povrch byl vystaven šokovému tepelnému zatížení. Bližší informace na vyžádání, viz kontakty. spodní líc klenby
Panelový bytový dům SVJ Petržílkova, Praha
Bytový dům postavený v roce 1990 v soustavě VVÚ-ETA UNI s devíti nadzemními podlažími a šesti vchody (č.p.2486-2491). Na objektu bylo provedeno termovizní měření, odborný posudek na střechu a svislé konstrukce, projekt zateplení a autorský dozor. fasáda objektu po revitalizaci
Byt v bytovém domě, Praha 9 - Koloděje
V bytě dochází ke kondenzaci vodní páry na oknech a k intenzivnímu růstu plísní v koutech, na stropním věnci, na nadokenních překladech a na okenních rámech. Kromě termovizního měření byla po dobu cca 12 dnů sledována a zaznamenávána relativní vlhkost a teplota vzduchu v interiéru. Naměřené hodnoty byly vyneseny do grafů a byly zkoumány výkyvy v závislosti na vytápění a větrání. průběh teploty a relativní vlhkosti vzduchu v interiéru a exteriéru
Podkrovní pokoje Hotelu Crown, Praha
Ve čtyřech podkrovních pokojích docházelo k rychlému vychládání. Bylo provedeno termovizní měření obalových konstrukcí. Cílem měření bylo zjistit příčinu vychladání pro správný návrh úprav. termogram podktoví hotelu
Bytový dům, Praha 6
Bytový dům je zastřešen šikmou sedlovou střechou s mnoha vikýři a střešními okny. V podkroví lokálně docházelo na povrchu sádrokartonových konstrukcí a stěn k tvorbě vlhkých map. Byl proveden stavbnětechnický průzkum včetně měření termoivzní kamerou. Následně jsme vypracovali projekt opravy střešního pláště. termogram v interiéru pod střechou

 

Bytové domy SBD Dobětice, Ústí nad Labem
Tři panelové bytové domy SBD Dobětice. Objekty mají 8 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Byl proveden podrobný stavebnětechnický průzkum včetně měření termovizní kamerou, projekt zateplení obvodových konstrukcí a měření vzduchotěsnosti vybraného bytu s původními okny a po výměně oken. revitalizovaný bytový dům v ústí nad labem

 

Byt v zatepleném panelovém bytovém domě, Nad Álejí, Praha 6
Byt se nachází v posledním podlaží panelového domu se zateplenou fasádou a s původní střechou. Podle subjektivního hodnocení obyvatelky bytu je v bytě zima a dochází k proudění vzduchu. V průběhu dvou týdnu byla měřena relativní vlhkost a teplota vzduchu. Dále bylo provedeno termovizní měření a měření vzduchotěsnosti bytu, tzv. blower-door test. detekce netěsností u okna
Buly Aréna, Kravaře
Hledání netěsností v obalových konstrukcích zařízením Blower Door test a termovizní kamerou. Z důvodu velkého objemu bylo při měření použito zařízení Blower Door test se třemi ventilátory o výkonu cca 30 000 m3/h. Buly Aréna Kravaře