Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Termografie a Blower Door test

Rodinný dům, Český Brod
Rodinný dům s přirozeným větráním. Termovizní měření a Blower-Door test byly provedeny pro kontrolu provedení prací. Naměřená hodnota n50=3,5 [h-1] splnila doporučenou hodnotu pro prostory s přirozeným větráním. pohled na dům před dokončením fasády

 

Výrobní areál, Kladno
Výrobní hala, jejíž obalové konstrukce jsou tvořeny sendvičovými polyuretanovými panely. Po první zimě od uvedení do provozu se v interiéru objevily stopy zatékání. Byl proveden stavebnětechnický průzkum doplněný o termodiagnostiku z interiéru za přirozených podmínek a za podtlaku. Při podtlaku bylo lokalizováno velké množství nevzduchotěsných detailů. termogram nevzduchotěsného styku stěny a střechy

 

Rodinný dům, Praha 5
Rodinný dvojdům se šikmou střechou. Termovizní měření jsme provedli za účelem nalezení tepelných mostů a doporučení tloušťky tepelné izolace.   čelní fasáda domu 
Dřevostavba pasivního RD, Jablonec nad Nisou
Termovizní měření jako kontrola kvality provedení konstrukcí. Při meěření nebyly nalezeny žádné anomáli na obvodových stěnách. Místa s nižšími povrchovými teplotami byla nalezena v napojení obvodové stěny a šikmé střechy a v napojení šikmé střechy a vodorovného stropu. pohled na dům
Panelový bytový dům, ul. Rumburských hrdinů, Nový Bor
Termovizní měření panelového bytového domu z exteriéru. Úkolem měření bylo nalézt případné rozdíly mezi jednotlivými panely v obvodovém plášti. Při vyhodnocování nebyly mezi panely nalezeny významné rozdíly v tepolotním poli. pohled na dům
Obytný soubor Palouček II, Beroun
Ve dvou bytech v obyném souboru Palouček v Berouně byla měřena teplota a relativní vlhkost vzduchu. Naměřené hodnoty byly vyneseny do grafu a porovnány s hodnotami používanými při návrhu obvodových konstrukcí. Bylo provedeno hodnocení naměřených parametrů vnitřního vzduchu. Dále bylo provedeno termovizní měření interiéru a exteriéru bytového dmou.  pohled na dům

 

Bytové domy v ul. Pod Krocínkou, Praha 9
Bytové domy byly postaveny v roce 2004. Obyvatelé bytů si stěžovali na zvýšenou vlhkost. Za účelem zjištění vlhkostního provozu v bytech bylo provedeno sledování parametrů vnitřního prostředí - relativní vlhkosti a teploty vzduchu. Do vybraného bytu byly na dobu cca 2 týdnů osazeny digitální vlhkoměry. V dalším bytě bylo provedeno termovizní měření pro nalezení případných tepelných mostů. průběh teploty a relativní vlhkosti vzduchu v bytě
Byt v novostavbě bytového domu, Praha Bohnice
Termovizní měření z interiéru bytu pro odhalení příčin vlhkostních poruch. Současně jsme provedli modelování ve výpočetním programu a vyhodnocení dle parametrů platné legislativy. kout v bytě
Panelový bytový dům, ul. Brožíkova, Hradec Králové
Vypracovali jsme energetickou studii a provedli snímání nezateplené fasády termovizní kamerou. Měření mimo jiné ukázalo, že mezi lodžiovými nosníky a obvodovými stěnami je použita poměrně kvalitní tepelná izolace a že při zateplování není třeba lodžiové nosníky obalovat tepelnou izolací. pohled na lodžii

 

Řadový rodinný dům, ul. Podhorská, Praha 5
Majitelé zvažují zateplení domu. Diagnostika fasády termovizní kamerou ukázala tepelné mosty v místech stropních věnců, na nadokenních překladech, na připojovacích a funkčních spárách oken. Vzhledem k tomu, že se doposud v interiéru nevyskytly žádné vlhkostní problémy, je zateplení opodstatněné především z energetických důvodů. fasáda domu